BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelak Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ mediów społecznościowych na zarządzanie procesowe w organizacji
Influence of Social Media on Process Management in an Organization
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 33-42, bibl.13 poz.
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Aplikacje internetowe, Zarządzanie, Organizacja
Social media, Internet application, Management, Organisation
Uwagi
summ., streszcz
Abstrakt
Media społecznościowe umożliwiają wykorzystanie tego, co określane jest jako mądrość grupy. Aplikacje społecznościowe można wykorzystać do osiągania celów biznesowych, podniesienia efektywności wykonywanych zadań i przezwyciężania pojawiających się trudności. Nowoczesna organizacja wykorzystuje owe narzędzia do poszukiwania innowacji, a następnie stara się wdrożyć nowe, innowacyjne rozwiązania celem zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku.(abstrakt autora)

Social media give access to knowledge in a process that can be described as crowdsourcing. Social applications may be used for achieving business objectives, for improving the effectiveness of tasks and overcoming difficulties. A modern organization uses these tools to look for innovation, and next it tries to implement new innovative solutions in order to gain competitive advantage in the market. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buchnowska, D. (2013), Analiza i ocena poziomu wykorzystania mediów społeczno-ściowych przez największe polskie przedsiębiorstwa, [w:] "Informatyka Ekonomiczna, Business Informatics" nr 4 (30), Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 2. Chwiałkowska A. (2012), Employer branding w mediach społecznościowych jako sposób na zainteresowanie firmą Generacji Y, "Logistyka", Poznań.
 3. Grajewski P. (2015), Organizacja procesowa, Warszawa: PWE.
 4. Kania K. (2010), Technologie informatyczne Firmy 2.0, Katowice: Uniwersytet Eko-nomiczny w Katowicach.
 5. Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Warszawa: PWN.
 6. Martin G., Reddington M., Kneafsey M.B. (2009), Web 2.0 and Human Resource Man-agement. 'Groundswell' or hype?, London: Chartered Institute of Personnel and De-velopment.
 7. Nowak A., Krejtz K. (2006), Internet z perspektywy nauk społecznych, [w:] Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, Warszawa.
 8. Perechuda K. (1999), Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 9. Safko L. (2010), Social Media Bible: Tactics, tools & strategies for business success, New Jersey: John Wiley & Sons.
 10. Treadaway C., Smith M. (2011), Godzina dziennie z Facebook marketingiem, Gliwice, Helion.
 11. http://www.hbrp.pl/9raportow/upload/marketing/Polskie_firmy_w_mediach_spolecznosciowych.pdf [dostęp 14.01.2016].
 12. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/facebook-i-youtube-najpopularniejszymi-serwisami-spolecznosciowymi-w-polsce-hyper-social-coraz-mniej-popularne [dostęp 15.01.2016].
 13. www.uke.gov.pl [dostęp 1.12.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu