BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dryglas Diana (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Prawne determinanty rozwoju inwestycji w zakresie infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych w Polsce
Legal Determinants of Investment Development in Tourism and Spa Infrastructure in Spa Resorts in Poland
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2013, nr 28, s. 149-166, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Infrastruktura turystyczna, Uzdrowiska, Inwestycje, Regulacje prawne
Tourism, Tourism infrastructure, Health resort, Investment, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny także w języku angielskim w numerze 28(2) http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_28_2013_ENG.pdf
Abstrakt
Wśród podstawowych warunków determinujących rozwój inwestycji w zakresie infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych w Polsce można wyróżnić regulacje prawne odnoszące się do zasad realizacji inwestycji i ich finansowania przez JST gmin uzdrowiskowych w Polsce. Analizie poddano prawne uwarunkowania związane z szeregiem ograniczeń i zakazów stanowiących raczej bariery, a nie stymulatory w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez JST gmin uzdrowiskowych. W artykule dokonano charakterystyki inwestycji realizowanych w gminach uzdrowiskowych w kontekście pełnionych przez nie funkcji uzdrowiskowej i turystycznej. Ponadto przeprowadzono dogłębną analizę wykorzystania środków europejskich na realizację programów i projektów przez gminy uzdrowiskowe opartą na danych liczbowych pochodzących ze sprawozdawczości statystycznej prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) dla okresu od 2010 do 2012. (abstrakt oryginalny)

Among the basic conditions determining growth of investments in tourism and spa infrastructure in Polish spa resorts we can distinguish legal regulations relating to the rules of the investment realization and financing by spa resort's local government in Poland. The legal conditions connected with a number of the restrictions and prohibitions, which are more barriers rather than stimulants in making investment decisions by spa resort's local government were analyzed. The article presents the characteristic of the investments implemented in spa resorts in the context of their spa and tourist functions. In addition, a depth analysis of the European funds use for the implementation of programs and projects by spa municipalities, based on figures derived from statistical reporting conducted by the Central Statistical Office (CSO) for the period from 2010 to 2012 was made. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Davidson R. (1993) Turystyka, Longman Group Limited.
  2. Golba J. (2001) Uwarunkowania prawne i finansowe uzdrowisk polskich, [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Gmin uzdrowiskowych RP, red. J Golba, K. Rymarczyk-Wajda, Krynica-Zdrój, nr 1-2.
  3. Gospodarek J. (2007) Turystyka uzdrowiskowa i jej uwarunkowania administracyjno-prawne, [w:] Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego z serii "Ekonomiczne Problemy Turystyki" nr 12, Szczecin.
  4. Groch J. (1991) Badania diagnostyczne uzdrowisk polskich z zastosowaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
  5. Jędrzejczyk J. (2004) Partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji projektów inwestycyjnych w regionie, [w:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego, część II, Partnerstwo publiczno-prywatne w procesie kształtowania oferty turystycznej regionu, red. I. Jędrzejczyk, Instytut Turystyki, Warszawa.
  6. Kachniewska M. (2008) Emisja obligacji komunalnych jako czynnik konkurencyjności regionu turystycznego [w:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, red. G. Gołembski, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
  7. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski (2002) Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
  8. Kowalczyk A., Derek M. (2010) Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
  9. Szromek A. R. (2012) Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu