BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarska Marlena (Uniwersyt Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Jakość pracy w turystyce i jej znaczenie dla potencjału konkurencyjności gospodarki turystycznej
Job Quality in Tourism and Its Impact on Competitive Potential of the Tourism Industry
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2013, nr 28, s. 167-184, tab., rys., wykr., bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Jakość pracy, Konkurencyjność, Gospodarka turystyczna
Tourism, Quality of work, Competitiveness, Touristic economy
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny także w języku angielskim w numerze 28(2) http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_28_2013_ENG.pdf
Abstrakt
Gospodarka turystyczna, z uwagi na dominujący udział usług, charakteryzuje się dużą pracochłonnością. Prowadzenie działalności na rynku turystycznym i skuteczne rywalizowanie z innymi podmiotami wymaga nie tylko zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, ale przede wszystkim zapewnienia, aby mieli oni odpowiednie kwalifikacje zawodowe. O zdolności do pozyskania i utrzymania wykwalifikowanego personelu decyduje w dużej mierze atrakcyjność zatrudnienia oferowanego przez podmiot gospodarczy. Celem artykułu jest diagnoza warunków pracy w turystyce w kontekście możliwości budowania potencjału konkurencyjności. W analizie wykorzystano wyniki European Working Condition Survey przeprowadzonego w 2010 r. przez Eurofound. Szczególną uwagę zwrócono na poziom wynagrodzeń, stabilność zatrudnienia, treść pracy, perspektywy rozwoju zawodowego, relacje interpersonalne i możliwości bezkonfliktowego łączenia życia prywatnego i zawodowego. (abstrakt oryginalny)

Tourism is considerably labour intensive and high-contact industry. Competing effectively with rival organizations requires not only sufficient number of employees but first of all employees equipped with appropriate competencies - nowadays human capital is of vital importance as it is the critical asset that creates sustainable competitive advantage. The ability to acquire and retain skilled, motivated and engaged personnel depends on attractiveness of career offered by employers. The aim of the paper is to identify working conditions in tourism in the context of competitive potential of the tourism industry. The article analyses results of European Working Condition Survey run by Eurofound. Special attention is paid to characteristics that may considerably influence job satisfaction and, as a result, constitute key determinants of competitive advantage building and tourism industry development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amit R., Schoemaker P.J.H., (1993) Strategic Assets and Organizational Rent, Strategic Management Journal, vol. 14, s. 33-46.
 2. Aselage J., Eisenberger R., (2003) Perceived Organizational Support and Psychological Contracts: A Theoretical Integration, "Journal of Organizational Behavior", vol. 24, s. 491-509.
 3. Barney J., (1991) Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", vol. 17, no. 1, s. 99-120.
 4. Baum T., (2008) Implications of Hospitality and Tourism Labour Markets for Talent Management Strategies, "International Journal of Contemporary Hospitality Management", vol. 20, no. 7, s. 720-729.
 5. Bednarczyk M. (red.), (2006) Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, Wyd. UJ, Kraków.
 6. Bednarska M., (2012) Cechy rynku pracy w turystyce jako bariery rozwoju gospodarki turystycznej, [w:] M. Bednarska, G. Gołembski, (red.), Współczesne wyzwania dla gospodarki turystycznej, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, nr 225, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań, s. 47-60.
 7. Bednarska M.A., (2013) Quality Of Work Life In Tourism - Implications For Competitive Advantage Of The Tourism Industry, "Journal of Travel and Tourism Research", Spring & Fall, s. 1-17.
 8. Bednarska M., Olszewski M., (2011) Atrakcyjność pracy w turystyce jako determinanta potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw turystycznych, [w:] A. Rapacz, (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 157, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 30-40.
 9. Berry L.L., Parasuraman A., (1992) Services Marketing Starts from Within, "Marketing Management", Winter, s. 25-34.
 10. Bieger T., Laesser C., Boksberger P.E., (2005) Fluctuation and Retention Factors of Tourism Professionals: Cross-Industry Mobility in Switzerland, "Tourism", vol. 53, no. 1, s. 17-32.
 11. Boxall P., (1998) Achieving Competitive Advantage Through Human Resource Strategy: Towards a Theory of Industry Dynamics, "Human Resource Management Review", vol. 8, no. 3, s. 265-288.
 12. Bukowski M. (red.), (2010) Zatrudnienie w Polsce 2009. Przedsiębiorczość dla pracy, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 13. Chadwick C., Dabu A., (2009) Human Resources, Human Resource Management, and the Competitive Advantage of Firms: Toward a More Comprehensive Model of Causal Linkages, "Organization Science", vol. 20, no. 1, s. 253-272.
 14. Choy D.J.L., (1995) The Quality of Tourism Employment, "Tourism Management", vol. 16, no. 2, s. 129-137.
 15. Collis D.J., Mongomery C.A., (1995) Competing on Resources: Strategy in the 1990's, "Harvard Business Review", July-August, s. 118-128.
 16. Dahl S.-Å., Nesheim T., Olsen K.M., (2009) Quality of Work - Concept and Measurement, Working Papers on the Reconciliation of Work and Welfare in Europe, no. 5, RECWOWE, Edinburgh, s. 5-27, http://www.socialpolicy.ed.ac.uk/recwowepudiac/ working_papers [dostęp: 18.06.2012].
 17. Dawson M.W., Abbott J., (2011) Hospitality Culture and Climate: A Proposed Model for Retaining Employees and Creating Competitive Advantage, "International Journal of Hospitality & Tourism Administration", vol. 12, no. 4, s. 289-304.
 18. Efraty D., Sirgy M.J., (1990) The Effects of Quality of Working Life (QWL) on Employee Behavioral Responses, "Social Indicators Research", vol. 22, s. 31-47.
 19. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, (2012) Fifth European Working Conditions Survey, Publications Office of the European Union, Luxembourg, http://www.eurofound.europa.eu/surveys/ewcs/2010 [dostęp: 15.06.2012].
 20. Evans N., Campbell D., Stonehouse G., (2003) Strategic Management for Travel and Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 21. Gallie D., (2009) Production Regimes, Employment Regimes, and the Quality of Work, [w:] D. Gallie, (red.), Employment Regimes and the Quality of Work, Oxford University Press, Oxford, s. 1-33.
 22. Godziszewski B., (2001) Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wyd. UMK, Toruń.
 23. Gorynia M. (red.), (2002) Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 24. Green F., (2006) Demanding Job: The Paradox of Job Quality in the Affluent Economy, Princeton University Press, Princeton.
 25. Grönroos C., (1994) From Scientific Management to Service Management: A Management Perspective for the Age of Service Competition, "International Journal of Service Industry Management", vol. 5, no. 1, s. 5-20.
 26. Hackman J.R., Oldham G.R., (1975) Development of the Job Diagnostic Survey, "Journal of Applied Psychology", vol. 60, no. 2, s. 159-170.
 27. Hallowell R., Schlesinger L.A., Zornitsky J., (1996) Internal Service Quality, Customer and Job Satisfaction: Linkages and Implications for Management, "Human Resource Planning", vol. 19, no. 2, s. 20-31.
 28. Heskett J.L., Jones T.O., Loveman G.W., Sasser W.E., Schlesinger L.A., (1994) Putting the Service-Profit Chain to Work, "Harvard Business Review", March-April, s. 164-170.
 29. Instytut Turystyki, (2010) Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2008, Warszawa.
 30. Kachniewska M., (2009), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego, SGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 31. Keller P., (2004) The Future of SMEs in Tourism, [w:] P. Keller, T. Bieger (red.), The Future of Small and Medium Sized Enterprises in Tourism, AIEST, St. Gallen, s. 7-21.
 32. Lillo-Bañuls A., Casado-Díaz J.M., (2011) Capital humano y turismo: Rendimiento educativo, desajuste y satisfacción laboral, "Estudios de Economía Aplicada", vol. 29, no. 3, s. 755-780.
 33. Martel J.-P., Dupuis G., (2006) Quality of Work Life: Theoretical and Methodological Problems, and Presentation of a New Model and Measuring Instrument, "Social Indicators Research", vol. 77, no. 2, s. 333-368.
 34. McPhail R., Fisher R., (2008) It's More Than Wages: Analysis of the Impact of Internal Labour Markets on the Quality of Jobs, "International Journal of Human Resource Management", vol. 19, no. 3, s. 461-472.
 35. Peteraf M.A., Barney J.B., (2003) Unraveling the Resource-Based Tangle, "Managerial and Decision Economics", vol. 24, no. 4, s. 309-323.
 36. Riley M., Ladkin A., Szivas E., (2002) Tourism Employment: Analysis and Planning, Channel View Publications, Clevedon.
 37. Schmit M.J., Allscheid S.P., (1995) Employee Attitudes and Customer Satisfaction: Making Theoretical and Empirical Connections, "Personnel Psychology", vol. 48, no. 3, s. 521-536.
 38. Scotti D., Harmon J., Behson S.J., (2009) Structural Relationships Between Work Environment and Service Quality Perceptions as a Function of Customer Contact Intensity: Implications for Human Service Strategy, "Journal of Health & Human Services Administration", Fall, s. 1-40.
 39. Silvestro R., Cross S., (2000) Applying the Service Profit Chain in a Retail Environment: Challenging the "Satisfaction Mirror", "International Journal of Service Industry Management", vol. 11, no. 3, s. 244-268.
 40. Sirgy M.J., Efraty D., Siegel P., Lee D.-J., (2001) A New Measure of Quality of Work Life (QWL) Based on Need Satisfaction and Spillover Theories, "Social Indicators Research", vol. 55, s. 241-302.
 41. Somarriba N.A., Merino M.C.L., Ramos G.T., Negro A.M., (2010) La calidad del trabajo en la Unión Europea, "Estudios de Economía Aplicada", vol. 28, n.o 3, s. 1-22.
 42. Stankiewicz M.J., (2005) Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wyd. TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 43. Testa M.R., (2001) Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Effort in the Service Environment, "Journal of Psychology", vol. 135, no. 2, s. 226-236.
 44. Van Looy B., Dewettinck K., Buyens D., Vandenbossche T., (2003) The Role of Human Recourse Practices in Service Organizations, [w:] B. Van Looy, P. Gemel, R. Van Dierdonck (red.), Services Management: An Integrated Approach, Prentice Hall, Essex, s. 179-193.
 45. Vanniarajan T., Subbash Babu K., (2011) Internal Service Quality and Its Consequences in Commercial Banks: A HR Perspective, "Global Management Review", vol. 6, no. 1, s. 42-57.
 46. Wernerfelt B., (1984) A Resource-Based View of the Firm, "Strategic Management Journal", vol. 5, no. 2, s. 171-180.
 47. Wood R.C., (2003) The Status of Tourism Employment, [w:] S. Kusluvan (red.), Managing Employee Attitudes and Behaviors in the Tourism and Hospitality Industry, Nova, New York, s. 53-65.
 48. Wright P.M., McMahan G.C., McWilliams A., (1994) Human Resources and Sustained Competitive Advantage: A Resource-Based Perspective, "International Journal of Human Resource Management", vol. 5, no. 2, s. 301-326.
 49. Zając C., (2008) Zasoby ludzkie jako kluczowy czynnik rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 34, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 89-97.
 50. Zink K.J., (2011) The Contribution of Quality of Work to Organisational Excellence, "Total Quality Management", vol. 22, no. 5, s. 567-585.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu