BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kos-Łabędowicz Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Działania Unii Europejskiej przeciwdziałające cyfrowemu wykluczeniu na przykładzie wymagań odnośnie dostępności
European Union Actions Against Digital Exclusion. Case of Web Accessibility
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 59-70, bibl.18 poz.
Słowa kluczowe
Wykluczenie cyfrowe
Digital divide
Uwagi
summ., streszcz
Abstrakt
Unia Europejska od lat w ramach swojej strategii budowania europejskiego społeczeństwa informacyjnego zwraca szczególną uwagę na problem cyfrowego wykluczenia, zwłaszcza w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Jednym z działań dążących do zmniejszenia ryzyka wystąpienia wykluczenia cyfrowego we wspomnianej zagrożonej grupie jest obowiązek dostosowania stron instytucji publicznych do standardów WAI (ang. Web Accessibility Initiative). Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych założeń i standardów polityki Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz w ramach szczegółowych działań sprawdzenie stopnia dostosowania do standardu strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).(abstrakt autora)

European Union has been paying attention to the issue of digital exclusion for years; that attention is noticeable in strategies of building an European information society. Special care was taken in regard to disabled people. One of the activities with intent of reduction digital exclusion in aforementioned group is a requirement for public institution WWW sited to be adapted to WAI (Web Accessibility Initiative) standards. The goal of this paper is to verify the degree in which website of Polish Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) is adapted to WAI standards.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batorski D., Płoszaj A., Jasiewicz J., Czerniawska D., Peszat K. (2012), Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014-2020, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 2. Bednarczyk D. (2014), Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu (e-integracja) w Polsce, Biuletyn EBIB, Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych, nr 9/2014 (154).
 3. Dijk J. van (2010), Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa: PWN.
 4. Fundacja Widzialni (2015), Zapoznaj się z 4 zasadami dostępności, http://wcag20.widzialni.org/index.php [dostęp 26.06.2015].
 5. ISO (2012), ISO/IEC 40500:2012 Information technology - W3C Web Content Ac-cessibility Guidelines (WCAG) 2.0, http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/cata lo-gue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=58625 [dostęp 26.06.2015].
 6. Jastrzębska A., Jastrzębska W. (2012), Wykluczenie cyfrowe - przyczyny, zagrożenia i bariery jego pokonania. Studium przypadku, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, Zeszyt 25, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 7. Komisja Europejska (2000), eEurope 2002 - an Information Society for all, Action Plan, http://www.umic.pt/images/stories/publicacoes2/actionplan_en.pdf [dostęp 22.06.2015].
 8. Komisja Europejska (2010), Europejska agenda cyfrowa, COM(2010) 245 końcowy, Bruksela, 19 maja 2010, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri= CELEX:52010DC0245 [dostęp 22.06.2015].
 9. Marcinkowski P., Luboń M. (2015), Raport Dostępności 2015. Wybrane podmioty realizujące zadania publiczne, Fundacja Widzialni, http://www.widzialni.org/ raport-dostepnosci-2015,m,mg,5,96 [dostęp 8.07.2015].
 10. Mrochen I., Marcinkowski P., Luboń M., Marcinkowski A. (2013), Metodologia badania dostępności strony www dla osób niepełnosprawnych, starszych i innych narażo-nych na wykluczenie cyfrowe w oparciu o WCAG 2.0, Częstochowa: Fundacja Wi-dzialni, http://www.widzialni.org/metodologia-badania-dostepnosci-stron-internetowych,m,mg,5,49 [dostęp 5.07.2015].
 11. PFRON (2015), Dostępność serwisu www, http://www.pfron.org.pl/pl/dostepnosc-serwisu-www/2777,dok.html [dostęp 8.07.2015].
 12. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (2009), Społeczeństwo Informacyjne, http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/www/serce.nsf/0/158BA3649A27C993C 1256F6A0038135E?Open [dostęp 9.06.2015].
 13. W3C (1999), http://www.w3.org/TR/WCAG10/ [dostęp 26.06.2015].
 14. W3C (2009), http://jigsaw.w3.org/css-validator/ [dostęp 3.07.2015].
 15. W3C (2013), http://validator.w3.org/ [dostęp 3.07.2015].
 16. W3C (2015), http://www.w3.org/WAI/ [dostęp 26.06.2015].
 17. http://pti.org.pl/wcag [dostęp 26.06.2015].
 18. http://www.pfron.org.pl/ [dostęp 3-7.07.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu