BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pudełko Aleksandra (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, doktorantka)
Tytuł
Rola walorów specjalistycznych w kształtowaniu produktu turystycznego uzdrowiska Wysowa Zdrój
The Role of Specialistic Values in Creating the Touristic Product of Wysowa Health Resort
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2006, nr 17, s. 209-224, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Produkt turystyczny, Uzdrowiska, Atrakcyjność turystyczna
Tourism, Tourist product, Health resort, Touristic attractiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wysowa Zdrój
Abstrakt
Wysowskie wody mineralne są wykorzystywane do celów leczniczych od XVIII wieku. Obecnie czynnych jest jedenaście źródeł różniących się składem procentowym rozpuszczonych w nich substancji stałych i gazowych. Oprócz bogatego wachlarza wód leczniczych uzdrowisko charakteryzuje się specyficznym łagodnym bioklimatem, a zarazem silnie bodźcowym oraz wyjątkowym środowiskiem przyrodniczym o cechach krajobrazu pierwotnego. Mimo atrakcyjnych walorów turystyczno-uzdrowiskowych Wysowa cieszy się stosunkowo małą popularnością wśród turystów, kuracjuszy w porównaniu z innymi uzdrowiskami południowej Sądecczyzny. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania walorów turystycznych tego miejsca dla potrzeb kreowania nowych produktów turystycznych zwiększających ruch turystyczny w uzdrowisku. Dokonana analiza stanu społeczno-gospodarczego regionu, wskazująca słabe i mocne strony istniejącego potencjału uzdrowiska oraz szanse i zagrożenia mające wpływ na rozwój Wysowej, oraz przedstawiona nowoczesna i bogata propozycja produktów turystycznych, mogących zaistnieć w tym miejscu, ukazuje mnogość możliwości uprawiania różnych form turystyki przez cały rok.(abstrakt oryginalny)

The mineral waters of Wysowa have been used in the balneolotherapy since the 18th century. Nowadays there are eleven active springs in these waters, whose hydrochemical types are diffrent from one another. Apart from wide range therapeutic waters, the health resort is also charcterized by specific mild bioclimate with strong stimulus and unique natural enviroment. With all these attractive values Wysowa is underestimated by the visitors in comparison with other health resorts of the southern Poland. The aim of the article is to present the possibilities of the touristic values of that place to create the new touristic products, which increased the touristic movement. The social-economic analyse of the region which was made, indicate strenghts and weaknesses of existing in the health resort capabilities as well as opportunities and threats which have influence of Wysowa development. There was also presented modern and ample proposal of the touristic products, which might be implemented, therefore different form of the tourism could be practise in that area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Marketing w turystyce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1999.
 2. Bąk S., Promocja produktu turystycznego w obrocie z krajami o gospodarce rynkowej, Monografie - Ruch Turystyczny SGPiS, Warszawa 1990.
 3. Bosiacki S., Sikora J., Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 1999.
 4. Burzyński T. (red.) Program budowy krajowego produktu markowego - turystyka uzdrowiskowa, Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Kraków 2003.
 5. Burzyński T. (red.), Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Stowarzyszenie Gmin i Uzdrowisk RP, Kraków 2005.
 6. Durkalec J., Zastosowanie wody mineralnej "Aleksandra" z Wysowej oraz tabletkowanej soli tej wody mineralnej w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy", Balneologia Polska, Ciechocinek 1972.
 7. Gołembski G., Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997.
 8. Górszczyk D., Wielkie odkrywanie Małopolski, Biuletyn Prasowy nr 100, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2004.
 9. Guzik R., Kołoś A., Evolution of Accessibility in Carpathian Spa Resorts Between 1938 and 2000, w: Kurek W. (red.), Issue of Tourism and Health Resort Management, Prace Geograficzne zeszyt 111, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2003.
 10. Kokot F., Mituś A., Kalus-Witkowicz H., Muciek E., Nieszporek T., Wpływ kuracji pitnej wodą "Aleksandra" na czynność miąższu wątroby, Balneologia Polska 21, Ciechocinek 1976.
 11. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk, Krawczyk B., Milanówka D., Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwość jego wykorzystania w lecznictwie, PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Monografie 3, Warszawa 2002.
 12. Krasiński Z., Jakość usług w turystyce uzdrowiskowej w Polsce i w Unii Europejskiej, (w:) Gołembski G. (red.) Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 13. Kruczek Z., Walas B., Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków 2004.
 14. Kucharski M. (red.), Wody mineralne i lecznicze południowej Sądecczyzny i ich wykorzystanie w rozlewnictwie, Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy", Białystok 2000.
 15. Kuraś B., Konkurować z Krynicą, Biuletyn Prasowy nr 117, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2004.
 16. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002.
 17. Marcinkiewicz C., Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003.
 18. Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996.
 19. Muciek E., Wpływ wody ze źródła "Aleksandra" w Wysowej na poziom Fe, Cu, Zn, Mg w surowicy krwi, Rozprawa doktorska, Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1977.
 20. Ponikowska I., Kompendium balneologii. Kierunki i wskazówki do leczenia uzdrowiskowego, Wydawnictwo "Adam Marszałek", Toruń 2004.
 21. Radziszewki B., Wysowa. Rozbiór wód leczniczych w Wysowej przez dr Bronisława Radziszewskiego Profesora chemii Uniwersytetu Lwowskiego, członka Akademii Umiejętności w Krakowie etc., Drukarnia Związkowa, Lwów 1882.
 22. Trochanowski K., Chemiczny ilościowy rozbiór wody mineralnej wysowskiej dokonany i opisany przez Karola Trochanowskiego asystenta chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1879.
 23. Węcławik S., Uzdrowisko Wysowa, Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca, Kraków 1989.
 24. Zieleniewski M., Kilka słów o wodach lekarskich w Wysowej, Kraków 1859.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu