BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polak Przemysław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Przejęcie tradycyjnych funkcji komunikacji interpersonalnej przez kanały elektroniczne
Overtaking Traditional Functions of Interpersonal Communication by Electronic Channels
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 103-112, rys., bibl.9 poz.
Słowa kluczowe
Internet, Komunikowanie interpersonalne, Media społecznościowe, Poczta elektroniczna, Społeczeństwo informacyjne
Internet, Interpersonal communication, Social media, e-mail, Information society
Uwagi
summ., streszcz
Abstrakt
Rozwój technologii teleinformatycznych wpływa na zmianę zachowań w kontaktach międzyludzkich. Badanie ankietowe na studentach z różnych krajów wskazuje na dominującą rolę komunikatów tekstowych SMS w komunikacji interpersonalnej w trybie asynchronicznym. Natomiast, wbrew oczekiwaniom, znaczenie serwisów społecznościowych jest mniejsze niż poczty elektronicznej, a nawet tradycyjnych form komunikacji pocztowej.(abstrakt autora)

The development of information and communication technologies influences behaviors in interpersonal relations. The survey shows the dominant role of SMS messages in interpersonal asynchronous communication over a distance. But contrary to expectations, social services are among students less popular in this area than e-mail and traditional forms of postal communication.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Eurostat (2012), Information society statistics, http:// epp.eurostat.ec.europa.eu/ portal/page/portal/information_society/data/main_tables [dostęp 23.11.2012].
  2. Jordan T. (2013), Internet, Society and Culture: Communicative Practices Before and After the Internet, New York: Bloomsbury.
  3. Petrič G., Petrovčič A., Vehovar V. (2011), Social uses of interpersonal communication technologies in a complex media environment, "European Journal of Communication", No. 26 (2).
  4. Polańska K. (2013), Sieci społecznościowe: Wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
  5. Polak P. (2004), Sieci komputerowe, [w:] Wstęp do informatyki gospodarczej, red. A. Rokicka-Broniatowska, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  6. Polak P. (2011), Wykorzystanie komunikacji tradycyjnej i elektronicznej na przykładzie życzeń okolicznościowych, Zeszyty Naukowe nr 650, Ekonomiczne Problemy Usług nr 67, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
  7. Polak P. (2014), Social Networking Services in Intra-Organizational Communication: The Case of the Warsaw School of Economics, w: Refereed Proceedings of KM Con-ference 2014, Blagoevgrad: International Institute for Applied Knowledge Management.
  8. Sommer H. (2012), Komunikowanie się przez Internet, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Ekonomia i Nauki Humanistyczne, nr 19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu