BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popiołek Malwina (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Nierówności cyfrowe i podziały cyfrowe drugiego rzędu jako wyzwanie dla gospodarki opartej na wiedzy
First and Second Level Digital Divide as a Challenge for the Information Society and Knowledge Based Economy
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 113-122, tab., bibl.21 poz.
Słowa kluczowe
Wykluczenie cyfrowe, Społeczeństwo informacyjne
Digital divide, Information society
Uwagi
summ., streszcz
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie problemu nierówności i podziałów cyfrowych, a także ich znaczenia w procesach związanych z rozwojem struktur społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. W artykule dokonano przeglądu literatury pod kątem problematyki nierówności cyfrowych. Podjęta została także próba zdefiniowania pojęcia podziałów cyfrowych pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu.(abstrakt autora)

The paper presents problem of digital inequalities and digital divide. It focuses especially on the first, second and third level digital divide. The article reviews selected authors views on the digital inequality and describes different approaches to this issue. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batorski D. (2015), Technologie i media w domach i w życiu Polaków, [w:] Raport: Diagnoza społeczna 2015, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 2. Bednarczyk D. (2014), Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu (e-integracja) w Polsce, Biuletyn EBIB [online], nr 9 (154), Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych.
 3. Budziewicz-Guźlecka A. (2014), Rola działalności naukowo-badawczej w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 808, Ekonomiczne Problemy Usług nr 112.
 4. Cebula M. (2014), Społeczne zróżnicowanie umiejętności informatycznych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 1.
 5. Czaplewski M. (2007), E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych, PTE, Szczecin.
 6. Czapnik S., Kuś M. (2010), Nowy wspaniały świat, Mity cyberprzestrzeni a rzeczywistość, [w:] Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, red. M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner, Kraków.
 7. Dijk J. van (2010), Społeczne aspekty nowych mediów, PWN, Warszawa.
 8. Drucker P. (2000), Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa.
 9. Goban-Klas T., Sienkiewicz P. (1999), Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Postępu Telekomunikacji, Kraków.
 10. Hargittai E., Second-Level Digital Divide: Differences in People's online skills, http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/942/864 [dostęp 1.02.2016].
 11. Henne K. (2009), Zmierzamy ku trzeciemu już poziomowi cyfrowego podziału, [w:] Raport "Portret internauty" [online], https://marketingowe.files.wordpress.com/ 2015/06/portret-internauty.pdf [dostęp 1.02.2016].
 12. Muszyński J. (2006), Społeczeństwo informacyjne - szkice politologiczne, Wyd. A. Marszałek, Toruń.
 13. Nierenberg B. (2011), Zarządzanie mediami - ujęcie systemowe, Wyd. UJ, Kraków.
 14. Norris P. (2001), Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide, Cambridge University Press.
 15. Papińska-Kacperek J. (2008), Społeczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa.
 16. Polańska K. (2013), Kreatywność w nowej gospodarce - perspektywa społecznościowa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 809 "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 113, s. 313-321.
 17. Postman N. (1995), Technopol, PIW, Warszawa.
 18. Sarama M. (2004), Podział cyfrowy - nierówności w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Polityka społeczno-ekonomiczna, z. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 19. Toffler A., Trzecia Fala, PIW, Warszawa 1997.
 20. Tufekci Z. (2011), Cyberasociality and the Online Sociality Divide: Third Level Digi-tal Divide?, [online], http://technosociology.org/wp-content/uploads/2012/04/ cyberasocial-zeynep-asa-2011.pdf [dostęp 1.02.2016].
 21. Wronowska G. (2004), Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki, [w:] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Psyk, WWZ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu