BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sala Jolanta (Powiślańska Szkoła Wyższa), Tańska Halina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Polskie społeczeństwo informacyjne - wyzwania ku innowacyjności
The Challenges to Innovative Polish Information Society
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 133-142, rys., bibl.13 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Kreatywność, Społeczeństwo informacyjne
Innovative character, Creativity, Information society
Uwagi
summ., streszcz
Abstrakt
Opracowanie jest posumowaniem badań własnych prowadzonych w latach 2003-2013. Celem opracowania jest wyeksponowanie aspektów stymulujących innowacyjność i motywujących zarządzanie projektami kreatywnymi w kontekście proinnowacyjnych metod i umiejętności oraz sformułowanie wyzwań ku innowacyjności polskiego społeczeństwa informacyjnego.(abstrakt autora)

The article is a summary of own research conducted in 2003-2013. The aim of the study is to expose stimulating aspects of innovation and motivating aspects of creative project management in the context of pro-innovative methods and skills, and also specification of challenges to innovative Polish information society. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Castells M. (2008), Społeczeństwo sieci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Castells M. (2013), Władza komunikacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Covey R.S. (2012), 7 nawyków skutecznego działania, Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis".
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS US w Szczecinie, Warszawa 2011.
 5. Kozarkiewicz A. (2015), Zarządzanie projektami kreatywnymi, PWE, "Marketing i Rynek" 5/2015.
 6. Nowak J.S. (2009), Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, red. P. Sienkiewicz, J.S. Nowak, Katowice: PTI.
 7. Sala J., Tańska H. (2009), Perspektywy rynku pracy społeczeństwa informacyjnego, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, red. P. Sienkiewicz, J.S. Nowak, Katowice: PTI.
 8. Sala J., Tańska H. (2014), Wybrane aspekty stymulowania innowacyjności społeczeństwa informacyjnego, [w:] J. Buko, Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, Szczecin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-go nr 809, Ekonomiczne Problemy Usług nr 113, t. II.
 9. Sala J., Tańska H. (2015), Motywacyjne aspekty zarządzania projektami na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8 (787), sierpień.
 10. Sienkiewicz P. (2009), Sześćdziesiąt lat cybernetyki i polskiej informatyki, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, red. P. Sienkiewicz, J.S. Nowak, Katowice: PTI.
 11. Targowski A. (1971), Informatyka - klucz do dobrobytu, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 12. Toffler A. (1975), Szok przyszłości, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 13. Toffler A. (1997), Trzecia fala, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu