BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolarczyk Anna (Instytut Łączności), Sylwestrzak Marek (Instytut Łączności)
Tytuł
Zróżnicowane ceny usług doręczeniowych w UE jako bariera rozwoju transgranicznego e-commerce
Diversification Price Delivery Services in the European Union, as a Barrier to the Development of Cross-Border E-Commerce
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 153-164, tab., bibl.12 poz.
Słowa kluczowe
Usługi pocztowe, Transakcje transgraniczne, Rynek usług pocztowych
Postal services, Cross-border transactions, Postal services market
Uwagi
summ., streszcz
Abstrakt
W artykule przedstawiono aktualne działania Komisji Europejskiej w zakresie likwidacji barier wzrostu transgranicznego e-commerce, w tym wypadku dotyczą one wysokich opłat za usługi doręczeniowe. W tym kontekście przeprowadzono analizę zróżnicowania cen paczek o masie 2 kg w kategorii ekonomicznej w krajach UE. Przyjęto kryterium geograficzne dla usług świadczonych przez operatorów wyznaczonych.(abstrakt autora)

The article presents the current activities of the European Commission for the elimination of barriers to growth in cross-border e-commerce. In this case, they involve high delivery services prices. In this context the analysis of price differentials of non-priority 2 kg postal parcels in EU countries. Geographical criterion was adopted for the services provided by designated operators.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BEREC-ERGP (2015), Price transparency and regulatory oversight of cross-border parcels delivery, taking into account possible regulatory insights from the electronic communications sector, http://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/index_en.htm.
 2. Buko J. (2010), Czynniki kształtujące współczesny rynek usług pocztowych, [w:] E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, cz. II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 58.
 3. Claes A., Vergote W. (2015), Final Report. Econometric study on parcel list prices, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14647.
 4. Dieke A., Hillebrand A., Joyce C., Niederprüm A., Campbell jr. J.I., Polykalas S., Stolar-czyk A., Sylwestrzak M. (2014), Design and development of initiatives to support the growth of e-commerce via better functioning parcel delivery systems in Europe, http://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/studies/index_en.htm.
 5. Drab-Kurowska A. (2007), Proces liberalizacji rynku usług pocztowych w świetle regulacji Unii Europejskiej, "Informacja Pocztowa" nr 5.
 6. Dudek T. (2011), Obszary zastosowania gospodarki elektronicznej, http://smp. am.szczecin.pl/Content/1577/Obszary%20zastosowania%20gospodarki%20elektronicznej.pdf?handler=pdf.
 7. Komisja Europejska (2012), Akt o jednolitym rynku II. Razem na rzecz nowego wzrostu gospodarczego, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri= CELEX:52012DC0573&from=PL.
 8. Komisja Europejska (2012a), Zielona księga. Zintegrowany rynek usług dostawy pa-czek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego w UE, http://ec. europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/parcel-delivery/ 121129_green-paper-parcel-delivery_pl.pdf.
 9. Komisja Europejska (2015), A Digital Single Market Strategy for Europe - Analysis and Evidence, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CE LEX:52015SC0100&from=EN.
 10. Komisja Europejska (2015a), Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX: 52015DC0192 &from=EN.
 11. Komisja Europejska (2015b), Summary of Responses to the European Commission's 2015 Public Consultation on Cross-border Parcel Delivery, http://ec. europa. eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8169.
 12. Tapscott D. (2012), Manifest w sprawie e-umiejętności, praca zbiorowa, Bruksela, European Schoolnet, http://eskills4jobs.ec.europa.eu/c/document_library/get_file? uuid=7b6b2f62-1143-4240-8d64-7766a21f4a4d&groupId=2293353.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu