BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kocot Damian (Społeczna Akademia Nauk), Kocot Maria (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach), Rzepka Agnieszka (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Outsourcing jako współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem i nowoczesny trend gospodarki XXI wieku
Outsourcing as Contemporary Concept of Business Management and Modern Trend of the 21st Century Economy
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 4, cz. 1, s. 13-26, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - świat technologii i integracji procesowej
Słowa kluczowe
Outsourcing, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Procesy biznesowe
Outsourcing, Enterprise management, Business processes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Cele artykułu to zbadanie uwarunkowań wdrażania outsourcingu, metod zarządzania relacjami outsourcingowymi oraz skutków stosowania outsourcingu w MSP, w tym wpływu outsourcingu na wybrane aspekty funkcjonowania tych podmiotów. Na potrzeby badań sformułowano następujące hipotezy:
H1: Outsourcing jest powszechnie stosowaną koncepcją zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach.
H2: Małe i średnie przedsiębiorstwa nie wypracowały skutecznych metod wdrażania outsourcingu.
H3: W większości przedsiębiorstw występują liczne problemy związane ze stosowaniem outsourcingu. (fragment tekstu)

In the conditions of increasing competition, outsourcing is becoming an innovative way of using of the potential of the enterprise and a method of streamlining business processes. It is treated as valuable strategy of conducting business and a favourable means of the implementation of supporting functions. Applying outsourcing can become a modern management method and contribute to diverge from ineffective organizational structures. It allows to achieve the optimum effectiveness, as well as flexibility in reacting to the purposes of customers. Moreover, outsourcing is becoming a more and more essential link in the chain of creating value and an alternative strategic solution. Applying outsourcing requires devoting a broader attention to this subject on the account of its growing importance, the range of applications as well as the influence on various aspects of functioning of the company. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beebe L., Meyers B. (2009), Outsourcing - Planning for Strategic Partnership, The Sheridan Press.
 2. Drtina R. (1994), The Outsourcing Decision, ,,Management Accounting", nr 3.
 3. Elliot T.L., Torkko D.E. (2013), Outsourcing... makes in an economy that no longer tolerates institutional bulk and damands agility and speed, World Class Outsourcing Strategies, Telecomunications, American Edition 30, London.
 4. Greaver M.F. (2012), Strategic Outsourcing, A structural Approach Outsourcing Decision and Initiatives, Amacom, New York.
 5. Grover V., Teng J.T.C., Cohen M.J. (2008), Towards a Theoretically-based Contigency Model of Information Systems Outsourcing [w:] L.P. Willcocks, M.C. Lacity, Strategic Sourcing of Information System, Willey & Sons, New York.
 6. Juchno R., Kaszubski R.W. (2001), Outsourcing w działalności bankowej, wyd. KiK, Warszawa.
 7. Kłos M. (2009), Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, CeDeWu, Warszawa.
 8. Mullin R. (2014), Managing The Outsourced Enterprise, ,,Journal Of Business Strategy", nr 17.
 9. Nogalski B., Wojcik-Karpacz A. (2004), Outsourcing jako szansa rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [w:] H. Bieniok, Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, wyd. AE, Katowice.
 10. Tittenbrun M. (2008), Duży słownik angielsko-polski, Kastor Codex, Warszawa.
 11. Trocki M. (2001), Outsourcing - metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, wyd. PWE, Warszawa.
 12. www.placet.com.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu