BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziembek Damian (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Lokalizowanie zasobów wiedzy w otoczeniu dla potrzeb kreowania organizacji wirtualnej
Locating the Knowledge Resources in an Environment for the Purpose of Virtual Organization Creation
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 217-226, rys., tab., bibl.7 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Wiedza w organizacji, Przedsiębiorstwo wirtualne
Knowledge, Knowledge in organization, Virtual enterprise
Uwagi
summ., streszcz
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano proces lokalizowania wiedzy w organizacji wirtualnej. Na wstępie przybliżono proces kreowania organizacji wirtualnej. Następnie omówiono istotę procesu lokalizowania wiedzy w organizacji wirtualnej. W końcowej części artykułu omówiono narzędzie wspomagające proces lokalizowania wiedzy w organizacji wirtualnej.(abstrakt autora)

The article describes the process of locating knowledge in virtual organization. In the introduction the process of creating virtual organization was presented. It was then discussed the notion of the process of locating knowledge in virtual organization. In the final part of the paper a tool supporting the process of locating knowledge in virtual organization was discussed.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budziewicz-Guźlecka A. (2014), Rozwój kapitału ludzkiego w województwie zachodniopomorskim w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy, [w: Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu, Zeszyty Naukowe nr 840, Ekonomiczne Problemy Usług nr 114, WNUS, Szczecin.
  2. Chluski A., Dziembek D. (2012), Pozyskiwanie wiedzy w organizacji wirtualnej, [w:] Wybrane problemy zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji, red. D. Jelonek, Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
  3. Czaplewski, M. (2010), Możliwości i korzyści z wykorzystania Internetu w kontaktach firm ubezpieczeniowych z klientami, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, red. G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  4. Kuczera K. (2014), Konceptualizacja konstruktu organizacji wirtualnej na potrzeby badań, "Organizacja i Kierowanie", nr 2.
  5. Mikuła B. (2006), Zadania organizacji w zakresie zarządzania wiedzą, "E-mentor", nr 5 (17).
  6. Probst G., Raub S., Romhard K. (2004), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/ 10.18276/epu.2016.122-20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu