BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bratnicka Katarzyna
Tytuł
Twórczość jako arena badań zarządzania : podstawowe zagadnienia i pojęcia
Creativity as an Arena of Management Study : Key Issues and Concepts
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 2 (10), s. 5-15, rys., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Twórczość organizacyjna, Przedsiębiorczość
Organizational creativity, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W badaniach zarządzania jedno z kluczowych pytań odnosi się do źródeł i trwałości efektywności organizacji oraz przewagi konkurencyjnej. Opierając się na różnorodności badań, zaprezentowano twórczość jako element, który pozwala współczesnym organizacjom sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom. Sporządzono syntezę rozproszonego dorobku naukowego, dotyczącego podejmowania twórczości w istniejących organizacjach, która legła u podstaw spójnego, zintegrowanego modelu dającego wielopoziomowe widzenie twórczości organizacyjnej. (abstrakt oryginalny)

In management study, one of the key questions we ask deals with source and persistence of organization performance and competitive advantage. Building on a variety of research, I suggest the creativity can enable modern organizations to overcome their respective challenges. I synthesize a diverse but scattered body of literature on creativity making in existing organizations to form a coherent integrated model, as a proper theoretical anchor for the multilevel organizational creativity perspective. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amabile T.M. 1988. A model of creativity and innovation in organizations. W: B.M. Staw i L.L. Cummings (red.), Research in organizational behavior vol. 10:123-167. Greenwich: JAI.
 2. Barreto I. 2010. Dynamic capabilities: A review of past research and an agenda for the future. Journal of Management, 36: 256-280.
 3. Bilton C. i Cummings, S. 2010, Creative strategy. Reconnecting business and innovation. Chichester: Wiley.
 4. Cardon M. 2010. Hot flashes versus global warming: Which type of affect drives entrepreneurial activity? Referat przedstawiony na corocznej konferencji Frontiers of Entrepreneurship Research, Lozanna.
 5. Cesinger B. 2010. The creative entrepreneur - myth or reality? Referat przedstawiony na corocznej konferencji Frontiers of Entrepreneurship Research, Lozanna.
 6. Choi W., Madjar N., Yun Y. 2010. Perceived organizational support, goal orientation, Exchange ideology and creativity. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Montreal.
 7. Florida R. 2002. The rise of the creative class: How it's transforming work, leisure, community and everyday life. Cambridge: Basic Books.
 8. Ford C.M. 2002. The futurity of decisions as facilitator of organizational creativity and change. Journal of Organizational Change Management, 15: 635-646.
 9. Gong Y.P., Huang J.C., Farth J.L. 2009. Employee learning orientation, transformational leadership, and employee creativity: The mediating role of creative self-efficacy. Academy of Management Journal, 52:765-778.
 10. Grabner J., Speckbacher G. 2010. How to control creative work: The role of intrinsic motivation and task programmability. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Montreal.
 11. Hansen D.J., Lumpkin G.T. 2009. Testing and refining a creativity - based model of opportunity recognition. W: Frontiers of entrepreneurship research 2009. A. Zacharakis, S. Alvarez, M.S. Cordon, J.O. De Castro, F. Delmar, E. Douglas, D. Kelley, J. Kickull, H. Landström, T. Lumpkin, L. Marino (red.): XII 1 - XII 12. Babson Park: Babson College/Edward Elgar.
 12. Hirakimoto H., Watada R. 2010. Analysis of the factors which affect creativity in Japanese business. Referat przestawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Montreal.
 13. Hitt M., Ireland R.D., Hoskisson R. 2009. Strategic management. Concepts & cases: Competitiveness and globalization (wyd. 8). Mason: South-Western Cengage Learning.
 14. Houghton J.D., DiLiello T.C. 2010. Leadership development: The key to unlocking individual creativity in organizations. Leadership & Organization Development Journal, 11:230-245.
 15. Hülsheger U.R., Anderson N., Salgado F. 2009. Team level predictors of innovation at work: A comprehensive meta - analysis spanning three decades of research. Journal of Applied Psychology, 94: 1128-1145.
 16. Jacques L.S. 2010. Balancing nations of creativity between artistic and organizational concept. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Montreal.
 17. Kim S.S. 2010. Individualism - collectivism and team creativity: A motivated information processing perspective. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Montreal.
 18. Klijn M., Tomic W. 2010. A review of creativity within organizations from a psychological perspective. Journal of Management Development, 29: 322-343.
 19. Law K.S., Wong C-S., Mobley W.H. 1998. Toward a taxonomy of multidimensional constructs. Academy of Management Review, 23:741-755.
 20. Liu C-H., Chen J-W. 2010. Intra - network relationships, creativity, knowledge diversification and network position. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Montreal.
 21. Mahon S., Ford C. 2010. Direct and indirect leadership influences on employee creativity in small & medium- sized enterprises. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Montreal.
 22. Manimala M. 2008. Creativity and entrepreneurship. W: T. Rickards, M.A. Runco i S. Mager (red.): The Routledge companion to creativity. 2-24. London: Routledge.
 23. Matthews J. 2010. Investigating design, Creativity and entrepreneurial process. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Montreal.
 24. Mesdaghinia S., Atwater L.E., Keller R.T. 2010. How leadership style affects performance of distant followers in creative and non-creative tasks? Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Montreal.
 25. Namkung S. 2010. Two aspects of creativity: The value of strong ties in creativity at work in an architecture firm. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Montreal.
 26. Oldham G.R., Cummings A. 1996. Employee creativity: Personal and contextual factors. Academy of Management Journal, 39: 607-634.
 27. Qu R., Janssen O., Shi K. 2010, Transformational leadership and follower creativity: The mediating role of follower identification. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Montreal.
 28. Runco M.A. 2007. Creativity: Theories and themes: Research, development, and practice. New York: Elsevier Academic Press.
 29. Schendel D., Hitt M.A. 2007. Comments from the editors. Strategic Entrepreneurship Journal, 1:1-6.
 30. Shalley C.E., Perry-Smith J.E. 2008. The emergence of team creative cognition: The role of diverse outside ties, sociocognitive centrality, and team evolution. Strategic Entrepreneurship Journal, 2:23-42.
 31. Shalley C.E., Zhou J. 2008. Organizational creativity research: A historical overview. W: Handbook of organizational creativity. C.E. Shalley, J. Zhou (red.): 3-32. New York: Lawrence Erlbaum Associates/ Taylor & Francis Group.
 32. Shih H-A., Yeh Y-C. 2010. Conflicts and team creativity: A moderated mediation model of psychological safety. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Montreal.
 33. Sue-Chan C., Hempel P.S. 2010. Disentangling novel from useful. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Montreal.
 34. Szpitter A.A. 2010. Zarządzanie innowacjami. W: M. Czerska, A. Szpitter (red.), Koncepcje zarządzania: 350-365. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 35. To M.L., Fisher C.D., Rowe P.A., Ashkanasy N.M. 2010. A within - person study of mood, goal orientation and creativity. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Montreal.
 36. Wang A-C., Cheng B-S. 2009. When does benevolent leadership lead to creativity? The moderating role of creative role identity and job autonomy. Journal of Organizational Behavior, 31: 106-121.
 37. Wood M.S., McKinley W. 2010. The production of entrepreneurial opportunities: A constructivist perspective. Strategic Entrepreneurship Journal, 4: 66-84.
 38. Woodman R.W., Sawyer J.E., Griffin R.W. 1993. Toward a theory of organizational creativity. Academy of Management Review, 18: 293-321.
 39. Yoon H.J., Choi N.J. 2010. Intrinsic and extrinsic rewards and creativity in the workplace: Reward importance as moderator. Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Montreal.
 40. Zhang X., Bartol K.M. 2010. Linking empowering leadership and employee creativity: The influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement. Academy of Management Journal, 53:107-128.
 41. Zhou J. 2008. New look at creativity in the entrepreneurial process. Strategic Entrepreneurship Journal, 2:1-5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu