BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gulski Bogusław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Zastosowanie koncepcji zapewnienia ciągłości działalności przedsiębiorstwa w wykorzystywaniu okazji
The Application of the Concept of Business Continuity Management in the Use of Occasions
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 2 (10), s. 37-50, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Ciągłość biznesowa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Strategic management, Business continuity, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę zidentyfikowania możliwości wykorzystania koncepcji zapewnienia ciągłości działalności w procesie wykorzystania okazji przez przedsiębiorstwo. Opisano rolę okazji w zarządzaniu strategicznym, a następnie scharakteryzowano niepewności i zagrożenia, które mogą ujawnić się podczas wykorzystywania okazji. Podsumowaniem rozważań jest prezentacja procesu planowania zapewnienia ciągłości działalności podczas wykorzystywania okazji przez przedsiębiorstwo. (abstrakt oryginalny)

An attempt was made to identify the possible use of the ensuring the continuity of business concept in the process of use of the occasion by the company. It is described the role of the occasion in the strategic management and then characterised uncertainties and risks which may disclose in during use of the opportunity. A summary of the deliberations is the presentation of the planning process to ensure the continuity of the activities during use of the occasion by the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amit R., Schoemaker P.J.H.: Strategic Assets and Organizational Rent. "Strategic Management Journal" 1993, vol. 14, nr 1.
 2. Drucker P.: Innowacje i przedsiębiorczość, praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 3. Krupski R. (red.): Elastyczność organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 4. Hamel G., Breen B.: Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości? Harvard Business School Press, 2007.
 5. Kaczmarek T.T., Ćwiek G.: Ryzyko kryzysu a ciągłość działania. Difin, Warszawa 2009.
 6. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E.: Koncepcje strategii organizacji. PWE, Warszawa 2009.
 7. Malara Z., Sobol J.: Foresight - uwagi o kreśleniu przyszłości przedsiębiorstwa, [w:] Borowiecki R., Jaki A. (red.): Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Zarządzanie - strategia - analiza. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2010.
 8. Malara Z.: Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności. PWN, Warszawa 2007.
 9. Nowak-Far A.: Globalna konkurencja. PWN, Warszawa - Poznań 2000.
 10. Rokita J.: Dynamika zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 11. Skat-Rørdam P.: Zmiany decyzji strategicznych. PWN, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu