BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hilarowicz Agata (Politechnika Śląska)
Tytuł
Społeczny wymiar niestandardowych form zatrudnienia
Social Aspects of Non-Standard Employment
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 2 (10), s. 51-67, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Elastyczność zatrudnienia, Jakość życia, Czas pracy
Employment, Flexible employment, Quality of life, Working time
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę związaną ze społecznym wymiarem niestandardowych form zatrudnienia. W erze elastyczności oraz globalizacji coraz częściej są stosowane kontrakty zatrudnieniowe różne od tradycyjnej umowy o pracę na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy. W niniejszych rozważaniach skupiono się na określonych zaletach i wadach związanych ze stosowaniem takich nietypowych rozwiązań, zwłaszcza z punktu widzenia pracobiorców. Zwrócono tutaj uwagę na kwestie finansowe, zabezpieczenie społeczne, możliwości rozwoju i perspektyw zawodowych oraz, idące za tym, konsekwencje zdrowotne. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present social aspects of non-standard employment. In the era of flexibility and globalizing world a set of work agreement different from permanent and full-time solution is more and more applied. The article focuses on advantages and disadvantages related to atypical employment especially from employees point of view. Especially financial aspects, social security, personal development, career perspective and health consequences are considered. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chobot A.: Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, PWN, Warszawa 1997.
 2. De Grip A., Hoevenberg J., Willems E.: Atypical employment in the European Union, International Labour Revieu 1997 (136), s. 49.
 3. Dziubiński Z., Kowalewski M. (red.): Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
 4. Esping-Andersen G.: The three worlds of the welfare capitalism, Cambridge 1990.
 5. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Quality of Work and Employment in Europe. Issues and Challenges, Foundation Paper, No. 1, Dublin 2002.
 6. Kiepas A., Sułkowska M., Wołek M. (red.): Człowiek a światy wirtualne, Wyd. UŚ, Katowice 2009.
 7. Kim A., Kurtz K.: Precarious Employment, Education and Gender: A comparison of Germany and the United Kingdom, Arbeitspapiere - Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung No. 39. Mannheim 2001, http://www.mzes.unimannheim.de/fs_publikationen_e.html.
 8. Kożusznik B.: Wpływ społeczny w organizacji, PWE, Warszawa 2005.
 9. Kryńska E.: Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001.
 10. Kryńska E. (red.): Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa 2003.
 11. Lehmann G.: Praktyczna fizjologia pracy, WNT, Warszawa 1960.
 12. Mattis M.C.: New forms of flexible work arrangements for managers and professionals: Myths and realities, Human Resorce Planning No. 13(2).
 13. Miller D.: Zespoły. Co trzeba wiedzieć, robić i mówić, aby stworzyć dobry zespół, PWE, Warszawa 2010.
 14. Moszyński M.: Nietypowe formy zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec, Dom Organizatora TNOIK, Toruń 2004.
 15. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Employment Outlook 2004, Paris 2004.
 16. Potocki A.: Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa 2005.
 17. Presser H.B.: Working in a 24/7 economy: Challenges for American Families, Russell Sage Foundation, New York 2003.
 18. Rymsza M. (red.): Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 19. Sanetra W.: Prawo pracy. Zarys wykładu. Tom I, Temida 2, Białystok 1994.
 20. Schulz D.P., Schulz S.E.: Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa 2002.
 21. Skowron-Mielnik B.: Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie. Podstawy elastycznego kształtowania czasu pracy, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 22. Stornie D.: Temporary Agency Work in the European Union, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2002.
 23. Treu T.: Labour flexibility in Europe, International Labour Review 1992, Vol. 131, No. 4-5.
 24. Wiens-Tuers B.A.: The relationship of Race and Outcomes of Non-Standard Labor, Journal of Economic Issues, vol. XXXII, no. 2/june 1998.
 25. Tucker D.: "Precarious" Non-Standard Employment - A Review of the Literature, Labour Market Policy Group, Department of Labour, Wellington, December 2002, www.futureofwork.govt.nz; E. Hoffmann, U. Walwei, Against the Tide: Why Permanent, Full-Time Jobs Are Still Standard in Denmark, Institute for Employment Research (IAB), Nürnberg, Germany.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu