BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosiewicz Jerzy (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Tytuł
Protreptikos - zachęta do turystyki naukowej
Protreptikos - the Exhortation for Scientific Tourism
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2011, nr 24, s. 59-77, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Filozofia podróży i turystyki
Słowa kluczowe
Turystyka, Filozofia, Badanie turystyki, Aktywność turystyczna
Tourism, Philosophy, Tourism research, Tourist activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prezentowany artykuł skupia się zasadniczo na aktywności turystycznej pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni oraz innych instytucji badawczych. Odnosi się to w szczególności do podróży, których głównym celem są między innymi wyjazdy badawcze, konferencje, wykłady visiting professors czy guest professors odbywające się pod auspicjami programów Erasmus czy Erasmus Mundus. Takie peregrynacje związane są z dodatkowym trudem, wynikającym zarówno z obowiązków dydaktycznych i badawczych, jak i ze świadomości nieuniknionej weryfikacji oraz oceny rezultatów własnych badań w konfrontacji z nowymi odbiorcami w nowym środowisku akademickim. Tak jest w szczególności w przypadku wyjazdów zagranicznych, które niejednokrotnie stanowią ogromne wyzwanie - zarówno naukowe, jak i językowe. Równocześnie plonem takich podróży mogą być niezwykłe doznania i satysfakcja osobista, jakie odnotowuje w swojej intelektualnej i podróżniczej biografii autor prezentowanego artykułu. Wypływają one z poczucia, iż spełnione zostały oczekiwania, jakie pracodawcy i gospodarze pokładali w osobie gościa, jako "posłańca wiedzy"; nie bez znaczenia są także przyjemności związane z doświadczeniami turystycznymi o wydźwięku zarówno autotelicznym, jak i pragmatycznym (instrumentalnym). (abstrakt oryginalny)

The presented paper focuses primarily on the tourism activities of teaching staff at universities and other research institutions. This applies in particular to travel during which the principal purpose is, inter alia, various exploratory internships, conferences, trips as a guest professor or a visiting professor under the auspices of the Erasmus and Erasmus Mundus programs. These peregrinations require extra effort, not only with regards to teaching and research duties, but also present opportunities to confront, test and evaluate one's own research results and outlook with new listeners in new locations in different environments. This travel especially applies to the foreign environment, a situation that presents high degrees of professional, scientific and linguistic challenges, resulting in increased contributions and activity to the specific field of science. Regardless of the workload and the difficulties of the discussed travel, such travel can also bring about much personal satisfaction: a) due to a sense of a well done job as a result of meeting expectations of the employer and the host placed on the "messenger of science" and b) due to the pleasure associated with those tourist experiences having autotelic and pragmatic (instrumental) overtones. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles (1956) Etyka nikomachejska, PWN, Warszawa.
 2. Arystoteles (1988) Zachęta do filozofii, PWN, Warszawa.
 3. Bertella G. (2011) Wildlife Tourism and Natural Sciences Knowledge: Challenges and Critical Factors, "Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism", vol. 11, no. 1, s. 97-114.
 4. Bloom P.J. (2010) Unraveling the ethnographic encounter: Institutionalization and scientific tourism in the Oeuvre of Jean Rouch, "French Forum", vol. 35, no. 2/3, s. 79-94.
 5. Cynarski W. (2010) Między Tajpej a Pensacolą. O turystyce naukowej refleksje własne, "Ido. Ruch dla Kultury", t. 10, s. 89-101.
 6. Dupain J., Belani J., Likondo C., Nzita M., Omasombo V. (2006) Scientific Tourism, Communal Hunting, Logging Management Plan and Participative Protected Areas: Different Approaches to Bonobo Conservation in the Margina Lapori Wamba Landscape, Equateur Province, DRC, "International Journal of Primatology". Supplement, vol. 27, s. 289-290.
 7. Ilyina L., Mieczkowski Z. (1992) Developing Scientific Tourism in Russia, "Tourism Management", vol. 13, no. 3, s. 327, s. 327, s. 5.
 8. Jafari J., El-Rouby, Wahab N.S. (1992) Scientific Tourism, "Annals of Tourism Research", vol. 19, no. 4, s. 795.
 9. James W. (1951) Essays in Pragmatism, New York.
 10. Kosiewicz J. (2010) Biological Context of Physical Culture and Sport [w:] Sport and Philosophy: From Methodology to Ethics, Wydawnictwo "BK", Warszawa.
 11. Leśniak K (1988) Wstęp [w:] Arystoteles, Zachęta do filozofii, PWN, Warszawa, s. VII-VIII.
 12. Lipiec J. (2008) Filozofia turystyki [w:] R. Winiarski, red., Turystyka w naukach humanistycznych, PWN, Warszawa, s. 13-22.
 13. Piskozub A. (2002) Podobieństwa i różnice między turystyką biznesową a turystyką naukową [online] http://berda.nazwa.pl/htdocs/ymagomundi.eu/PDF/turystyka.pdf.
 14. Rosik S. (1986) Sytuacjonizm etyczny a roztropność chrześcijańska, Poznań.
 15. Sartre J.-P. (1985) Człowiek nie może uciec od odpowiedzialności [w:] J. Kosiewicz, red., Współczesna filozofia człowieka, Wydawnictwo AWF, Warszawa.
 16. Tatarkiewicz W. (2009) Historia filozofii. T. 1. Wyd. 22, PWN, Warszawa.
 17. West P. (2008) Tourism as Science and Science as Tourism (cover story), "Current Anthropology", vol. 49, no. 4, s. 597-626.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu