BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mendryk Iwona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Diagnoza rozwoju kompetencji marketingowych w małych przedsiębiorstwach - wyniki badań
Diagnosis for the Development of Competence Marketing Small Businesses - Survey Results
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 2 (10), s. 69-77, tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje, Luka kompetencyjna, Potencjał przedsiębiorstwa, Marketing przedsiębiorstwa, Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw
Competences, Competence gap, Potential of enterprise, Enterprise marketing, Competitive potential of enterprises
Uwagi
streszcz., summ., Praca naukowa powstała w ramach grantu nr 1H02D04030 "Metodyka ograniczania luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa w aspekcie organizacyjnego uczenia się" realizowanego przez zespół pracowników Zakładu Organizacji i Zarządzania WE UMCS w Lublinie.
Abstrakt
Poniższy artykuł przedstawia wyniki badań nad rozwojem kompetencji marketingowych przedsiębiorstw w latach 2000-2004 - przed wstąpieniem do Unii Europejskiej i po wstąpieniu do Unii Europejskiej do roku 2007. Przyjęto, że rozwój kompetencji marketingowych jest niezbędnym elementem budowania potencjału przedsiębiorstwa, chcącego osiągnąć relatywnie trwałą przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu wiedzy tkwiącej zarówno w otoczeniu przedsiębiorstwa, jak i jego wnętrzu. Identyfikacja poziomu rozwoju kompetencji marketingowych w małych przedsiębiorstwach jest treścią poniższego opracowania. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the results of the research on the development of marketing skills in enterprises during the period between 2000 and 2004 - i.e. before Poland joined European Union and after it became an EU member state and until 2007. It was assumed that the development of marketing skills constitutes a crucial element indispensable for the development of the potential of an enterprise aimed at the achievement of a relatively sustainable competitive advantage using know-how available inside and outside the enterprise. Identification of the level of development in small business marketing competence is described below. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. De Wit B., Meyer R.: Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej oraz tworzenie paradoksów. PWE, Warszawa 2007.
  2. Gulski B.: Luka kompetencyjna przedsiębiorstwa w zarządzaniu konkurencyjnością, [w:] Borowiecki R., Jaki A. (red.): Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji. AE w Krakowie, Kraków 2006.
  3. Johann M.: Strategie marketingowe stosowane w praktyce polskich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 4/2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu