BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musioł-Urbańczyk Anna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Kluczowe kompetencje kierownika projektu
The Project Manager's Key Competences
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 2 (10), s. 93-108, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje kierownicze, Kompetencje kluczowe, Kierownik projektu, Zarządzanie projektem
Managerial competencies, Core competencies, Project manager, Project management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kierownik projektu jest kluczową postacią w procesie zarządzania projektami. To on odpowiedzialny jest zarówno za sukces, jak i za niepowodzenie projektu. Dlatego ważne jest określenie kluczowych kompetencji kierownika projektu i wyznaczenie ich wzorcowego poziomu. W artykule przedstawiono procedurę, na podstawie której dokonano identyfikacji kompetencji kierownika projektu i określono profil kompetencji kierownika projektu. (abstrakt oryginalny)

The project manager is the crucial person in the process of project managing. He carries responsibility both for the success and for the failure of the project. Therefore it is important to define the project manager's key competences and to determine the standard level of them. The article presents a procedure on the basis of which an identification of the project manager's competences has been made and the profile of the project manager's competences has been determined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor R.F.: Relacje interpersonalne. Wydawnictwo Rebi, Poznań 2006.
 2. Aryle M.: Psychologia stosunków międzyludzkich. PWN, Warszawa 1999.
 3. Bieda J.: Menedżer, metody i techniki pracy. Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach, Katowice 1998.
 4. Bolles D., Fahrenkrog S.: Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami. PMBOK. Wydawnictwo MT&DC, Warszawa 2006.
 5. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1982.
 6. Heerkens G.R.: Jak zarządzać projektami. Wydawnictwo RM, Warszawa 2003.
 7. Keeling R.: Project Management. An International Perspective. St. Martin Press, New York 2000.
 8. Kożusznik B., Adamiec M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor - Kreator - Inspirator. Wydawnictwo Akade, Katowice 2000.
 9. Meredith J.R., Mantel S.J.: Project Management - a Managerial Aproach. John Wiley & Sons, New York 2000.
 10. Musioł-Urbańczyk A.: Kompetencje kierownika projektu i możliwości ich kształtowania. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2010.
 11. Musioł-Urbańczyk A.: Procedura badania kompetencji kierownika projektu, [w:] Karbownik A. (red.): Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
 12. Ogger G.: Zera w garniturach. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1994.
 13. Penc J.: Menedżer w działaniu. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 14. Piotrkowski K.: Kierowanie zespołem ludzi. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000.
 15. Rakowska A., Sitko-Lutek A.: Doskonalenie kompetencji menedżerskich. PWN, Warszawa 2000.
 16. Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 17. Steczkowski J., Zeliaś A.: Statystyczne metody analizy cech jakościowych. PWE, Warszawa 1981.
 18. To ludzie robią projekty, IV Konferencja Project Management, Gdańsk, październik 2002.
 19. Wachowiak P.: Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 20. Walkowiak R.: Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2004.
 21. Wood R., Payne T.: Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 22. www.4pm.pl/praca, z dnia 17 luty 2008 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu