BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radziejowska Grażyna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Strategie logistyczne w innowacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem
Logistic Strategies in the Innovative Management the Enterprise
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 2 (10), s. 109-121, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Zarządzanie innowacyjne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przewaga konkurencyjna, Strategia logistyczna
Innovations, Innovative management, Enterprise management, Competitive advantage, Logistic strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienie, dotyczące możliwości wykorzystania rozwiązań logistycznych w innowacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Główną uwagę skupiono na pokazaniu możliwości logistyki w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Podjęto również próbę określenia relacji między strategią konkurencyjną, strategią logistyczną i innowacyjnymi rozwiązaniami logistycznymi. Rozważania teoretyczne poparto studium przypadku. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issues concerning possible use logistic solutions in the innovative management the enterprise. The main attention was given to show the possibility of logistics in building competitive advantage. Efforts have also been an attempt to determine the relationship between competitive strategy, logistic strategy and modern logistic solutions. Theoretical considerations supported the case study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Blaik P.: Logistyka. PWE, Warszawa 2001.
  2. Ciesielski M.: Strategie logistyczne przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1998.
  3. Ciesielski M. (red.): Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firmy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001.
  4. Gosso M.: Zlecanie czynności logistycznych firmom zewnętrznym jako podstawa reorganizacji łańcucha zaopatrzeniowego: okazja do wykorzystania możliwości. Materiały konferencyjne Logistics'98. Polskie Towarzystwo Logistyczne, Poznań 1998.
  5. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2001.
  6. Gołembska E., Tyc-Szmil K., Brauer J.: Logistyka w usługach. PWN, Warszawa 2008.
  7. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 1998.
  8. Essen K., Hildebrand W., Messner D., Mayer J.: Stator, Systemic Competitiveness, New challengers to business and Politics, 1999, vol. 59.
  9. Hamel G.: Leading the Revolution. Harvard Business School Press 2002.
  10. Hamel G., Breen B.: Competing for Future. Harvard Business School Press 2006.
  11. Harrison A., van Hoek R.: Zarządzanie logistyką. PWE, Warszawa 2010.
  12. Kay J.: Podstawy sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1996.
  13. Koźmiński A., Piotrowski W.: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2000.
  14. Obłój K.: Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
  15. Pomykalski A.: Zarzadzanie innowacjami. PWN, Warszawa 2001.
  16. Porter M.E.: Strategia konkurencji, metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
  17. Schary P.B., Skjott-Larsen T.: Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży. PWN, Warszawa 2002.
  18. Sołtysik M.: Zarządzanie logistyczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu