BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dybka Sławomir (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Uwarunkowania i wykorzystanie marketing intelligence w przedsiębiorstwach sektora MŚP
Determinants and Application of Marketing Intelligence in SME Sector Firms
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 4, cz. 1, s. 103-117, rys., wykr., bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - świat technologii i integracji procesowej
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Informacja rynkowa, Źródła informacji
Small business, Market information, Information source
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Cel artykułu stanowi przedstawienie istoty zagadnienia marketing intelligence w części teoretycznej, zaś w części empirycznej, odniesienie się do przedsiębiorstw sektora MŚP, w kontekście źródeł, zasobów, problemów i uwarunkowań wykorzystania informacji w działalności gospodarczej. Wyniki badań własnych zostały opracowane w oparciu o dane pozyskane w toku badania ankietowego, przeprowadzonego w 3 kwartale 2016 r. w grupie 142 przedsiębiorstw sektora MŚP, funkcjonujących na obszarze woj. podkarpackiego. (fragment tekstu)

Entrepreneurs seeking to achieve business goals recognize the dynamics of changes in the environment and related risks. Usefulness of market information is widely recognized, although the system associated with its gaining, analyzing, interpreting and implementing in practice is not always very complex. The SME sector uses different sources of information and the importance of the Internet in this area increases, results of the study suggest new problems and challenges. It concerns skills of analysis and interpretation of the acquired data and overabundance of information. In the theoretical part, the article presents the essence of marketing intelligence conceptualization, in the empirical part it refers to the SME 's sector, in the context of sources, resources, problems and conditions of applying market information in business. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmad Khan R. (2014), Business Intelligence: An Integrated Approach, "International, Journal of Management and Innovation", Vol. 6, Issue 2.
 2. Atanassova I., Clark L. (2015), Social Media Practices in SME Marketing Activities: A Theoretical Framework and Research Agenda, "Journal of customer behavior", Vol. 14, no. 2.
 3. Dąbrowski D. (2016), Sposoby zbierania informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 45 (1/2016), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Duczmała M., Pokusa T. (red.) (2015), Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego - zarządzanie informacją i nowymi technologiami, Wyższa Szkoła Zarzadzania i Administracji w Opolu, Opole.
 5. Fazlagić J. (2014), Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Difin, Warszawa.
 6. Kłak M. (2010), Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce.
 7. Kłosiewicz-Górecka U. (2015), Źródła informacji i rodzaje potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa oraz przydatność informacji w zarządzaniu firmą, Marketing i Rynek, nr. 4/2015.
 8. Malara Z., Rzęchowski J. (2011), Zarządzanie informacją na globalnym rynku, C.H. Beck, Warszawa.
 9. Sobczyk G. (2016), Rola i źródła informacji rynkowych w działalności przedsiębiorstw - wyniki badania, "Annales Univeritatis Maria Curie-Skłodowska", Vol. L, 3 Sectio H, UMCS.
 10. Solberg S.K. (2016), A research agenda for intelligence studies in business, "Journal of Intelligence Studies in Business", Vol. 6, no. 1.
 11. Sztangret I. (2016), Zarządzanie wiedzą marketingową w strukturach sieciowych sektora produktów informatycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu