BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krysiński Marcin (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Internet rzeczy - innowacyjne narzędzie dla firm
Internet of Things - Innovative Tools for Companies
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 279-288, bibl.29 poz.
Słowa kluczowe
Internet, Rynek usług informatycznych
Internet, IT services market
Uwagi
summ., streszcz
Abstrakt
Internet rzeczy to koncepcja, wedle której identyfikowalne przedmioty mogą w sposób pośredni lub bezpośredni gromadzić, przetwarzać oraz wymieniać dane przy pomocy sieci komputerowej. Jej zastosowanie w procesie zarządzania staje się obecnie warunkiem koniecznym dla rozwoju przedsiębiorstw, zapewnienia przewagi konkurencyjnej na rynku. Celem pracy jest przedstawienie Internetu rzeczy jako innowacji służącej podnoszeniu efektywności ekonomicznej firm oraz zarysowanie perspektyw jej rozwoju. W roku 2014 Internet rzeczy tworzyło niemal 2 mld urządzeń, a w roku 2018 może być ich nawet 9 mld. Wymaga to w efekcie ciągłego rozbudowywania sieci internetowych w przedsiębiorstwach oraz wdrażania w nich nowych technologii służących usprawnianiu systemów zarządzania. Szacuje się przy tym, iż do 2018 roku motorem, który najbardziej będzie napędzał rozwój rynku Internetu rzeczy w Polsce, będzie handel detaliczny oraz branża konsumencka. Integracja systemów informatycznych stosowanych w tych przedsiębiorstwach powinna skutkować osiągnięciem wysokiej efektywności ekonomicznej.(abstrakt autora)

The Internet of Things (IoT) is a concept according to which the identifiable objects may directly or indirectly collect, process and exchange data through the computer network. The usage of IoT in the management process becomes a prerequisite for the development of businesses, retaining a competitive advantage in the market. The aim of the study is to present Internet of things as an innovation which raises companies economic efficiency and to outline the prospects for its development. In 2014, Internet of things consisted of nearly 2 billion devices, and in 2018 there may even 9 billion. This results in a continuous growth of Internet networks in enterprises and an implementation of new technologies, which improve management systems. It is estimated that until 2018 the main drivers for the development of the IoT in Poland, will be retail and consumer industry. Integration of systems used in these enterprises should result in achieving a high economic efficiency. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk A., Chmielarz W. (2005), Zintegrowane systemy informatycznego wspomagania zarządzania: aspekty teoretyczne i praktyczne na przykładzie modułów dystrybucji i produkcji systemu IFS, Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczno--Informatyczna.
 2. Adler E. (2013), Here's Why 'The Internet Of Things' Will Be Huge, And Drive Tremen-dous Value For People And Business, http://www.businessinsider. com/growth-in-the-internet-of-things-2013-10 [dostęp 29.11.2015].
 3. Ashton K. (2009), That 'Internet of Things' Thing, http://www.rfidjournal. com/articles/view?4986 [dostęp 29.11.2015].
 4. Atzori L., Iera A., Morabito G.(2010), The internet of things: A survey, "Computer net-works" nr 54, s. 2787-2805.
 5. Belissent J., Wisłowski L. (2011), Globalne trendy IT w obszarze przetwarzania w chmurze, Warszawa: Forrester Research.
 6. Biznes.pl (2014), Polskie firmy w 2014 r. wydały 780 mln dol. na internet rzeczy, http://biznes.pl/magazyny/teleinformatyka/polskie-firmy-w-2014-r-wydaly-780-mln-dol-na-internet-rzeczy/0e8rks [dostęp 29.11.2015].
 7. Bryant A., Colledge B. (2002), Trust in Electronic Commerce Business Relationships, "J. Electron. Commerce Res" 2002 (nr 3), s. 32-39.
 8. Cellary W. (2010), Co dalej w technice informacyjnej?, [w:] Informatyka gospodarcza, red. J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz, Warszawa: wyd. C.H. Beck.
 9. Choroś P. (2015), Internet rzeczy: zastosowania w biznesie, https://www.sas.com/ pl_pl/news/artykuly/internet-rzeczy-zastosowania-w-biznesie.html [dostęp 29.11.2015], Warszawa: SAS Institute.
 10. CISCO (2013), Connections Counter: The Internet of Everything in Motion, http://newsroom.cisco.com/feature-content?type=webcontent&articleId=1208342 [dostęp 29.11.2015].
 11. Easterling K. (2012), An Internet of Things, http://www.e-flux.com/journal/an-internet-of-things/ [dostęp 29.11.2015].
 12. Gubbi J., Buyya R., Marusic S., Palaniswami M. (2013), Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions, "Future Generation Computer Systems", nr 29, s. 1645-1660.
 13. Januszewski A. (2008), Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Kiełtyka L. (2002), Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 15. Klajbor T., Koszałka J. (2013), Poradnik dla przedsiębiorców - praktyczny transfer technologii w firmach, Warszawa: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 16. Klonowski Z.J. (2004), Systemy informatyczne zarządzania. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 17. Lambert T. (1999), Problemy zarządzania, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 18. Lasek M.(1997), Metody restrukturyzacji procesów gospodarowania w przedsiębiorstwach, "Ekonomista" nr 2, s. 71-86.
 19. Libai B., Bolton R., Bügel M.S., De Ruyter K., Götz O., Risselada H., Stephen A.T. (2010), Customer-to-customer interactions: broadening the scope of word of mouth research, "Journal of Service Research" nr 13, s. 267-282.
 20. Lucking-Reiley D., Spulber D.F. (2001), Business-to-business electronic commerce, "Journal of Economic Perspectives", nr 15, s. 55-68.
 21. Mahadevan B.(2000), Business models for Internet-based e-commerce, "California Management Review" nr 42, s. 55-69.
 22. Mazurek G. (2002), Więcej czyli głośniej. Społeczność konsumencka w Internecie, "Modernmarketing" nr 11/12, s. 20.
 23. Nycz M. (2004), Zarządzanie wiedzą, cykl życia wiedzy, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 24. T-Mobile (2015), Internet rzeczy - przygotuj firmę na nowe wyzwania, http://biznes.t-mobile.pl/pl/artykuly/28-komunikacja-w-firmie/45-internet-rzeczy-przygotuj-firme-na-nowe-wyzwania [dostęp 29.11.2015].
 25. Transakcje elektroniczne i czynniki wpływające na ich rozwój. Systemy Wspomagania Organizacji (2003), red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Katowice: Akademia Ekonomiczna.
 26. Transformacje współczesnej organizacji w gospodarce wirtualnej (2009), red. H. Sroka, Katowice: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 27. Vermesan O., Friess P. (2013), Internet of Things: Converging Technologies for Smart Environments and Integrated Ecosystems, Aalborg: River Publishers.
 28. Wiśniewska J. (2010), Procesy transferu technologii w bankach komercyjnych w Polsce, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 29. Zieliński J.S. (2015), Internet of Everything (IoE) in Smart Grid, "Przegląd Elektrotech-niczny", nr 91, s. 157-159.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-26
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu