BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiak Krzysztof (Politechnika Poznańska), Sikorska Aleksandra (CITY NAV Sp. z o.o.)
Tytuł
Wprowadzenie wybranej aplikacji mobilnej na rynek międzynarodowy
Introducing a Chosen Mobile Applications Into the International Market
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 289-298, rys., tab., bibl.20 poz.
Słowa kluczowe
Aplikacje mobilne, Komunikowanie
Mobile applications, Communication
Uwagi
summ., streszcz
Abstrakt
Technologie informacyjno-komunikacyjne odgrywają szczególną rolę w rozwoju współczesnej gospodarki, stając się jej siłą napędową. Do jednych z nich należą technologie mobilne, głównie kojarzone z wykorzystaniem smartfonów i tabletów. Na urządzeniach tych działają różnego typu oprogramowania zwane aplikacjami. Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z potencjału rynku mobilnego w Polsce i na świecie. Celem artykułu jest identyfikacja szans i zagrożeń związanych z wprowadzeniem wybranej aplikacji mobilnej "Jakdojade.pl" na rynek międzynarodowy.(abstrakt autora)

Information and communication technologies play a significant role in the development of a contemporary economy and become its driving force. One of them is mobile technologies which are mainly associated with the use of smartphones and tablets. Different kinds of software called applications work on these devices. More and more companies are aware of the potential of a mobile market in Poland and the world. The purpose of the article is to identify opportunities and threats connected with introducing a chosen mobile application i.e. "Jakdojade.pl" into the international market.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badzińska E. (2014), Potencjał urządzeń mobilnych i gamifikacji w usługach edukacyjnych, [w:] Informatyka ekonomiczna 2 (32), red. M. Nycz, 2014, Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
 2. Czaplewski M. (2007), E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych, Szczecin: PTE OW w Szczecinie.
 3. Drab-Kurowska A. (2013), The role of social media in economy, [w:] Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 763, Ekonomiczne Problemy Usług nr 105, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 4. Jaszkiewicz A. (2012), Perspektywy rozwoju urządzeń mobilnych opartych na wykorzy-staniu GPS, [w:] Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS, red. M. Goliński, M. Szafrański, Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
 5. Krupka B. (2012), Duży krok w mobilność, "Marketing w Praktyce", nr 01.
 6. Kubiak K. (2015), Ocena wybranych aplikacji mobilnych w opinii użytkowników, [w:] Zachowania współczesnych konsumentów i rozwój zarządzania marketingowego organizacją, t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 875, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 41, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 7. Kubiak K., Skawińska A. (2015), Przedsiębiorstwa high-tech w kreowaniu nowych rozwiązań aplikacji mobilnych, [w:] Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 852, Ekonomiczne Problemy Usług nr 117, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 8. Mulligan M., Card D. (2014), Sizing up the EU app economy, Raport luty 2014.
 9. Sznajder A. (2014), Technologie mobilne w marketingu, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 10. Raport Perspektywy rozwoju mobile online w Polsce 2015, www.iab.org.pl [dostęp 15.01.2016].
 11. Raport Perspektywy rozwoju mobile online w Polsce, www.iab.org.pl [dostęp 15.01.2016].
 12. Raport Digital, Social & Mobile in 2015 [dostęp 15.01.2016].
 13. http://www.city-nav.com [dostęp 15.01.2016].
 14. http://www.pclab.pl [dostęp 15.01.2016].
 15. http://www.budde.com.au [dostęp 15.01.2016].
 16. http://www.leadmill.com [dostęp 15.01.2016].
 17. http://www.mamstartup.pl [dostęp 15.01.2016].
 18. https://www.appannie.com [dostęp 15.01.2016].
 19. http://www.androdnow.pl [dostęp 15.01.2016].
 20. http://www.euromonitor.com [dostęp 15.01.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu