BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłońska Lilianna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Olewnicki Dawid (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Łazorczyk Maja (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
The Significance of Fresh Fruit and Vegetables in the Daily Diet of Warsaw Universities Students
Znaczenie świeżych owoców i warzyw w codziennej diecie studentów warszawskich uczelni
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016, nr 116, s. 173-186, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Owoce, Warzywa, Studenci, Zdrowa żywność
Fruit, Vegetables, Students, Health food
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Celem badań było poznanie poziomu świadomości studentów warszawskich uczelni znaczenia owoców i warzyw dla człowieka oraz wpływu na tę świadomość i realną konsumpcję wiedzy otrzymywanej w trakcie studiów. Analizowano, jak studenci oceniają znaczenia owoców i warzyw w swojej codziennej diecie, częstość i wielkość spożycia, powody konsumowania lub jego braku oraz znaczenie wybranych wartości prozdrowotnych. Z badań wynika, iż warzywa i owoce odgrywają ważną rolę w diecie studenta. Świeże owoce spożywane są najczęściej raz dziennie (36,8%), warzywa 2-3 razy w tygodniu (32,6%). Największa świadomość wartości prozdrowotnych owoców i warzyw oraz największa ich konsumpcja cechuje studentów kierunków związanych z żywieniem człowieka. (abstrakt oryginalny)

The study examined the students' assessment of fruit and vegetables importance in their daily diet, frequency and intake capacity as well as the reasons for consuming these products and the importance of selected health benefi ts, which illustrate the awareness of students regarding fruit and vegetables value for human beings. These phenomena were investigated for the entire surveyed population, and in relation to the fi eld and stage of the studies as well as gender. (fragment of text)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ASHFIELD-WATT P. AL, 2006: Fruits and vegetables, 5+ a day: are we getting the message across?, Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 15 (2), 245-252.
 2. BUGAJ B., KOPEĆ A., NOWACKA E., LESZCZYŃSKA T., 2013: Częstotliwość spożycia wybranych grup produktów spożywczych przez studentów niektórych krakowskich uczelni. [in:]: Nauka o żywieniu człowieka - osiągnięcia i wyzwania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 96-109.
 3. CAŁYNIUK B., GROCHOWSKA-NIEDWOROK E., BIAŁEK A., CZECH N., KUKIELCZAK A., 2011: Piramida żywienia - wczoraj i dziś, Problemy Higieny i Epidemiologii 92, 1, 20-24.
 4. COOKE L.J., WARDLE J., GIBSON E.L., SAPOCHNIK M., SHEIHAM A., LAWSON M., 2004. Demographic, familial and trait predictors of fruit and vegetable consumption by pre-school children, Public Health Nutrition 7 (02), 295-302.
 5. CZAJA J., RYPINA M., LEBIEDZIŃSKA A., 2009: Ocena częstotliwości spożycia warzyw i owoców wśród studentów trójmiejskich uczelni, Roczniki PZH 60, 1, 35-38.
 6. CZAPSKA D., OSTROWSKA L., KARCZEWSKI J., 2000. Zawartość wybranych biopierwiastków w całodziennej racji pokarmowej studentów akademii medycznej w Białymstoku, Roczniki PZH 51, 4, 353-359.
 7. FILIPIAK T., 2014. Zmiany na rynku warzyw i w gospodarstwach warzywniczych w Polsce po integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 8. The Food Guide Pyramid Booklet, http://www.cnpp.usda.gov/Publications/ [dostęp: 8.02.2014].
 9. GRONOWSKA-SENGER A., 2007: Żywienie, styl życia a zdrowie Polaków, Żywienie Człowieka i Metabolizm 1-2, 12-21.
 10. GRONOWSKA-SENGER A., 2015. Znaczenie poszczególnych grup produktów spożywczych i ich wpływ na zdrowie - ocena oraz rekomendacje, www.zywnoscdlazdrowia.pl/ [dostęp:21.02.2016].
 11. KAZIMIERCZAK R., 2004: Spożycie warzyw i owoców w Polsce w latach 1993-2002, [in:] A. Brzozowska, K. Gutkowska (Eds), Wybrane problemy nauki o żywieniu człowieka u progu XXI wieku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 12. Konsumpcja warzyw i owoców w Europie - czy Europejczycy spożywają ich wystarczająco dużo?, Przegląd EUFIC 01, www.eufic.org/article/pl/expid/ [dostęp:10.11.2015].
 13. KWIATKOWSKA E., 2010: Wpływ wykształcenia rodziców na częstotliwość spożywania warzyw i owoców przez ich dzieci, Roczniki PZH 61, 2, 179-182.
 14. MALARA B., GÓRA-KUPILAS K., JOŚKO J., MALARA P., 2006: Comparison of dietary habits in students of different universities, Polish Journal on Environmental Studies 15, 441-443.
 15. My Plate [2014], http://www.choosemyplate.gov/ [dostęp: 28.02.2014].
 16. MYSZKOWSKA-RYSIAK J., KRAŚNIEWSKA A., HARTON A., GAJEWSKA D., 2011: Porównanie wybranych zachowań żywieniowych studentek Akademii Wychowania Fizycznego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Higieny i Epidemiologii 92, 4, 931-934.
 17. OLĘDZKI R., 2012: Potencjał antyoksydacyjny owoców i warzyw oraz jego wpływ na zdrowie człowieka, Nauki Inżynierskie i Technologie 1 (4), 44-54.
 18. OSTROWSKA L., STEFAŃSKA E., CZAPSKA D., KARCZEWSKI J., 2003: Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u osób z nadwagą i otyłością a spożycie głównych składników odżywczych i witamin antyoksydacyjnych, Żywienie Człowieka Metabolizm 30, 3-4, 782-789.
 19. Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Zasady prawidłowego żywienia. www.izz.waw.pl/attachments/article/555/NowaPiramidaZdrowegoŻywienia.jpg [dostęp: 09.03.2016].
 20. PERZYŃSKA E., 2014: Zalecenia żywieniowe i formy ich upowszechniania, Zeszyty Naukowe UEK 3, 75-86.
 21. SEŃ M., ZACHARCZUK A., LINTOWSKA A., 2012: Zachowania żywieniowe studentów wybranych uczelni wrocławskich a wiedza na temat skutków zdrowotnych nieprawidłowego żywienia, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2, 2: 113-123.
 22. SZCZĘSNA T., WOJTALA M., WASZKOWIAK K., 2005: Wpływ wiedzy żywieniowej, edukacji oraz sytuacji materialnej na preferencje pokarmowe i zachowania żywieniowe studentów akademii rolniczej zamieszkałych w akademiku, Problemy Higieny i Epidemiologii 86, 1, 30-35.
 23. SZNAJDER M., MOSKALIK B., WIELICKA A., 2005: Wpływ wieku na zwyczaje konsumentów w zakresie spożycia owoców i warzyw, Roczniki Naukowe SERiA 7, 3, 173-178.
 24. TORBA T., 2013: Znaczenie warzyw i owoców w codziennej diecie, Problemy Higieny i Epidemiologii 91 (3), 455-458.
 25. WALENTUKIEWICZ A., ŁYSAK A., WILK B., 2013a: Zachowania zdrowotne studentek pielęgniarstwa, Problemy Pielęgniarstwa 21, 4: 484-488.
 26. WALENTUKIEWICZ A., ŁYSAK A., WILK B., 2013b: Styl życia studentek kierunków medycznych, Problemy Higieny i Epidemiologii 94, 2, 247-252.
 27. WAWRZYNIAK A., KROTKI M., STOPARCZYK B., 2011: Właściwości antyoksydacyjne owoców i warzyw, Medycyna Rodzinna 1, 19-23.
 28. WYKA J., ŻECHAŁKO-CZAJKOWSKA A., 2006: Wiedza żywieniowa, styl życia i spożycie grup produktów w grupie studentów I roku Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Roczniki PZH 57, 4, 381-388.
 29. ZMARLICKI K., BRZOZOWSKI P., KARMAŃSKA M., 2014: Analiza czynników demograficznych kształtujących poziom obecnej i przyszłej konsumpcji owoców w Polsce i innych krajach UE, http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/ [dostęp: 15.02.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu