BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mendyk-Krajewska Teresa (Politechnika Wrocławska), Mazur Zygmunt (Politechnika Wrocławska), Mazur Hanna (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Usługi cloud computing dla małych i średnich przedsiębiorstw
Cloud Computing Services for Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 339-348, bibl.9 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Usługi, Chmura obliczeniowa
Security, Services, Cloud computing
Uwagi
summ., streszcz
Abstrakt
Technologie przetwarzania danych w chmurze (cloud computing) wykorzystujące wirtualną infrastrukturę informatyczną znajdują szerokie zastosowanie w e-gospodarce, oferując wysoką wydajność i skalowalność systemów oraz krótki czas wdrożenia. Bazują na wykorzystaniu ogromnego potencjału serwerów i gwarantują użytkowanie najnowszych platform programistycznych. Możliwość elastycznego użytkowania zasobów informatycznych, bez potrzeby inwestowania we własny sprzęt czy oprogramowanie i zarządzania nimi, prowadzi do znacznych oszczędności. Celem artykułu jest ukazanie atrakcyjności usług cloud computing dla małych i średnich przedsiębiorstw z uwzględnieniem problemu bezpieczeństwa tego środowiska.(abstrakt autora)

Cloud computing technologies applying virtual IT infrastructure find broad application in e-economy, offering high efficiency and a possibility of calibration of systems as well as a high rate of implementation, without the necessity of clients' incurring high costs. Cloud Computing is based on employing a huge potential of servers and it guarantees the use of the latest programming platforms. The possibility of remote and flexible use of IT resources, without the necessity of investing in one's own hardware or software and managing them, leads to considerable savings. Cloud computing services are particularly attractive for small and medium-sized enterprises, however what raises doubts here is data security. The aim of this paper is to show the attractiveness of cloud computing services for small and medium-sized enterprises, taking into account the problem of security of this computing environment. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kamiński B. (2013), Cloud Computing w MŚP, komputerwfirmie.org/informacje/ chmura/pełny/8403/cloud-computing-w-m [dostęp 10.09.2015].
  2. Kamiński R. (2015), Chmura skrojona na miarę potrzeb?, komputerwfirmie.org/ informacje/chmura/pełny/9599/chmura-skrojona-na-miar [dostęp 4.01. 2016].
  3. Kamiński R. (2015), Hosting czy wirtualny serwer?, www.komputerwfirmie.org/ informacje/chmura/pełny/9838/hosting-czy-wirtualny-serwer [dostęp 11.10. 2015].
  4. Serafin M. (2011), Wirtualizacja w praktyce, Helion, Gliwice.
  5. Tchorek-Helm C. (2015), Backup w chmurze, komputerwfirmie.org/informacje/ chmura/pełny/9763/backup-w-chmurze- [dostęp 12.10. 2015].
  6. Exea. www.exea.pl/data-center/ [dostęp 17.10.2015].
  7. Infop (2015), infoprotector.pl/oferta/bezpieczenstwo-w-chmurze.html [dostęp 22.09.2015].
  8. Msp (2013), msp-24pl/Bariery-rozwoju-MSP-w-Polsce,41,78.html [dostęp 14.11.2015].
  9. Webs (2013), websecurity.pl/tag/historia-chmury [dostęp 15.11.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-32
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu