BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolarczyk Anna (Instytut Łączności), Sylwestrzak Marek (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Prawne i społeczne aspekty rozwoju e-commerce wspieranego przez usługi doręczeniowe - nowe inicjatywy UE na jednolitym rynku usług
Legal and Social Aspects of E-Commerce Development Services, Supported By Deliv-Ery Services - a New EU Initiatives on the Single Services Market
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 379-390, bibl.17 poz.
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Prawa konsumenta
e-commerce, Consumer law
Uwagi
summ., streszcz
Abstrakt
W artykule przedstawiono przegląd nowych inicjatyw Komisji Europejskiej w zakresie wzmocnienia wzrostu e-commerce z uwzględnieniem sprawniejszego wykorzystania usług transgranicznego doręczania paczek na terenie UE. Wskazano też bariery w dokonywaniu zakupów drogą elektroniczną przez potencjalnych klientów sklepów internetowych zlokalizowanych na terenie innych krajów UE. Zaakcentowano również zmiany w otoczeniu prawnym, w szczególności regulacje dotyczące umów zawieranych na odległość, czyli usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu, w kontekście obo-wiązku informacyjnego i możliwości zwrotu towarów nabywanych tą drogą. (abstrakt autora)

The article presents an overview of the new initiatives of the European Commission according to support the growth of e-commerce with regard to efficient use of the cross-border parcel delivery services in EU. There are highlighted changes in the legal environment, in particular regulations concerning distance contracts or services using the Internet in the context of an information obligation and the possibility of the return of goods purchased in this way.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cellary W. (2009), Trzy wyzwania elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy: biznesowe, administracyjne, społeczne, [w:] GOW - wyzwanie dla Polski, red. J. Kotowicz-Jawor, s. 23-47, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 2. Cellary W. (2012), Elektroniczny biznes - mariaż ekonomii i informatyki, [w:] Homo informaticus, czyli człowiek w zinformatyzowanym świecie, red. M. Sysło, s. 147-163, Warszawa: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.
 3. Chodak G., Latus Ł., Prałat E. (2010), Analiza współpracy sklepów internetowych z przedsiębiorstwami kurierskimi i Pocztą Polską - wyniki badań, "MPRA Paper" No. 34702.
 4. Consumer Focus (2013), Consumer Focus response to the European Commission's Green Paper consultation on an integrated parcel delivery market for the growth of e-commerce in the EU, http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/ 2012/parcels-delivery/docs/contributions/individuals-and-others/consumer-focus_en.pdf.
 5. Drab-Kurowska A. (2007), Proces liberalizacji rynku usług pocztowych w świetle regulacji Unii Europejskiej, "Informacja Pocztowa", (5).
 6. Komisja Europejska (2012), Akt o jednolitym rynku II. Razem na rzecz nowego wzrostu gospodarczego, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/ ?uri=CELEX:52012DC0573&from=PL.
 7. Komisja Europejska (2012a), Europejski program na rzecz konsumentów - Zwiększa-nie zaufania i pobudzanie wzrostu gospodarczego, http://ec.europa.eu/ consumers/archive/strategy/docs/consumer_agenda_2012_pl.pdf.
 8. Komisja Europejska (2012b), Zielona księga. Zintegrowany rynek usług dostawy paczek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego w UE, http://ec.europa.eu/ internal_market/consultations/docs/2012/parcel-delivery/121129_green-paper-parcel-delivery_pl.pdf
 9. Kuźniar-Żyłka K. (2013), Badania naukowe a rozwój infrastruktury informacyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 145, 67-75.
 10. Łapuńska I., Sawicki P. (2014), Determinanty rozwoju działalności przedsiębiorstwa w sferze e-biznes, [w:] Strategiczne modelowanie i animowanie rozwoju oraz technologii. Dobre praktyki, red. M. Szewczuk-Stępień, Ł. Dymek, s. 67-84, Opole: Instytut Trwałe-go Rozwoju.
 11. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Departament Społeczeństwa Informacyjnego (2010), Europejska Agenda Cyfrowa: program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej w latach 2010-2015. Wprowadzenie i główne dokumenty, wyd. II, http://ip.mac.gov.pl/download/56/11863/ EuropejskaAgendaCyfrowa-wprowadzenieidokumenty-wyd2-FINAL.pdf.
 12. Nojszewski, D. (2004), Biznes elektroniczny - czyli jaki?, "E-mentor", 1 (3), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/3/id/35.
 13. Rucińska D. (2001), Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 14. Talar S., Kos-Łabędowicz J. (2015), Internet w działalności polskich przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 184, 134-152.
 15. Think Paga Akademia Analiz i Mediów (2015), E-commerce: Jak sprostać wyzwaniom dynamicznego rozwoju i stać się dominującym graczem, http://paga. org.pl/upload/source/Think_Paga/RAPORTY/RAPORT_eCommerce_Think_Paga_FINAL.pdf.
 16. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014 poz. 827).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-36
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu