BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczkorkowski Jędrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Jurczyk-Bunkowska Magdalena (Politechnika Opolska)
Tytuł
Ocena potencjału innowacyjnego organizacji pod kątem wdrożenia rozwiązań IT - założenia modelu
Assessment of Innovative Potential of Organisation in an Implementation of it Solu-Tions - Assumptions of the Model
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 391-400, rys., bibl.15 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Innowacje, Projekty innowacyjne
EU funds, Innovations, Innovative Projects
Uwagi
summ., streszcz
Abstrakt
W artykule omówiono problematykę oceny potencjału innowacyjnego organizacji. Wiąże się ona z diagnozą zdolności organizacji do właściwego przeprowadzenia procesu innowacji o określonym poziomie złożoności. Ma ona gwarantować właściwy wybór nowatorskiego rozwiązania IT nie tylko pod kątem potrzeb organizacji, ale także ze względu na możliwość wdrożenia i przyswojenia systemu przez daną organizację. Zagadnienie zostało poruszone z punktu widzenia kryteriów oceny wniosków o finansowanie z Funduszy Europejskich w programach wspierających innowacyjne rozwiązania informatyczne. Zaproponowane wzbogacenie tej oceny ma prowadzić do poprawy alokacji środków finansowych. Scharakteryzowano różne podejścia do innowacyjności oraz zasady oceny projektów IT w wybranych programach. Podkreślono znaczenie w zasadach oceniania wniosków, obok założeń samych projektów, także potencjału innowacyjnego wnioskodawcy. Zaproponowano wstępny projekt modelu oceny dojrzałości innowacyjnej organizacji w zakresie zdolności realizacji innowacyjnych projektów informatycznych i późniejszego przyswojenia ich produktów.(abstrakt autora)

The article discusses the assessment of an innovative potential of an organization. The issue was described from the point of view of applications assessment of programs financed from public funds. The evaluation aims to improve the allocation of financial resources. The article presents different approaches to innovation and the principles of the evaluation of IT projects in chosen programs. The authors propose an initial model for assessing the maturity of innovation in organizations. It is based on the ability to implement innovative projects and their products. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abernathy W., Utterback J. (1978), Patterns of industrial innovation, "Technology Review", No. 80/7, s. 40-47.
 2. Berg Consulting (2013), Raport The Innovation Maturity Model - The strategic and capability building steps for creating an innovative organisation.
 3. Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 4. Essmann H., du Preez N. (2009), An Innovation Capability Maturity Model - Devel-opment and initial application, World Academy of Science, "Engineering and Tech-nology", 53, s. 435-446.
 5. Estrin J. (2009), Closing the innovation gap, New York: McGraw-Hill.
 6. Fagerberg J. (2006), Innovation: A Guide to the Literature, [w:] The Oxford Handbook of Innovation, red. J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson, Oxford: Oxford University Press.
 7. Garcia R., Calantone R. (2002), A Critical Look at the Technological Innovation Ty-pology and Innovativeness Terminology: A Literature Review, "The Journal of Product Innovation Management", No. 19, s. 110-132.
 8. Gartner (2011), Raport A Maturity Model for Innovation Management.
 9. Koberg C., Detienne D., Heppard K. (2003), An Empirical Test of Environmental, Organizational, and Process Factors Affecting Incremental and Radical Innovation, "Journal of High Technology Management Research", No. 14/1, s. 21-45.
 10. KPMG (2014), Raport Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce.
 11. OECD (2005), Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej, wydanie trzecie, Komisja Europejska.
 12. Schumpeter J. (1934), The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, Harvard: Harvard University Press.
 13. http://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/ (2016).
 14. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (2016).
 15. http://www.poig.2007-2013.gov.pl (2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-37
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu