BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zakonnik Łukasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Próba modelowania cen końcowych w aukcjach internetowych
An Attempt of Modeling Prices on Online Auctions
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 401-409, tab., bibl.14 poz.
Słowa kluczowe
Decyzje konsumenckie, Klient, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Zakupy online
Consumer decision, Customer, Information and Communication Technology (ICT), Online shopping
Uwagi
summ., streszcz
Abstrakt
Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a w szczególności rozwój Internetu, wpłynął znacząco na funkcjonowanie i prowadzenie działalności wielu organizacji. Od lat obserwowany jest rozwój handlu elektronicznego, w którym występują różne formy relacji między dostawcami a klientami. Kreowanie nowych form współpracy i realizowanie działań gospodarczych, społecznych i ekonomicznych wpływa na zachowanie klientów oraz determinuje ich postępowanie. Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie wybranych aspektów związanych z dokonywaniem zakupu towarów i usług online. Zaprezentowano wyniki badań autorskich związanych z podejmowaniem decyzji o zakupie towarów i usług online.(abstrakt autora)

In this article the author is trying to model the final price on online auctions. This attempt is taken on the basis of a large quantity of completed auction. The data come from one of the biggest Polish online auction portal. In the article the author presents the model that compiles the final price of the good with the set of parameters such as the number of bidders, time of the bids and the amount of bids for a specific moment in time. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bereziński M., Hołubiec J., Wagner D. (2009), Hierarchiczna struktura poznania - piramida wiedzy, [w:] "Studia i Materiały", nr 19 (s. 5-17), Bydgoszcz: PSZW.
 2. Chmielarz W. (2006), Próba analizy porównawczej serwisów aukcji internetowych w Polsce, [w:] Współczesne trendy w informatyce ekonomicznej, s. 13-26, Warszawa: Roczniki KAE nr 16, SGH.
 3. Gregor B., Stawiszyński M. (2002), e-Commerce, Bydgoszcz: Branta.
 4. Kodeks Cywilny (1964), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93.
 5. Morzy M., Wierzbicki A. (2007), Eksploracja aukcji internetowych w poszukiwaniu pozytywnej i negatywnej reputacji sprzedawców, [w:] Technologie przetwarzania danych, red. T. Morzy, M. Gorawski, R. Wrembel, s. 103-114), Poznań: WPP.
 6. Olszak C., Ziemba E. (2011), Rozwój e-Administracji. Rodzaje i poziomy dojrzałości e-Usług publicznych, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekono-miczne Problemy Usług nr 68, s. 254-265, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 7. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (1997), Statystyka, Wrocław: Wydawnictwo AE.
 8. Piasecki J., Roczniak R., Zygmunt A., Koźlak J. (2007), Analiza wzorców nielegalnych zachowań w aukcjach internetowych, [w:] Technologie przetwarzania danych, red. T. Morzy, M. Gorawski, R. Wrembel, s. 231-242), Poznań: WPP.
 9. Strzelecki A. (2008), Transakcje na aukcjach internetowych źródłem wiedzy o jakości usług sprzedawcy, [w:] Bazy danych: Rozwój metod i technologii, red. S. Kozielski, s. 205-214, Warszawa: WKŁ.
 10. Strzelecki A., Bacewicz T., Ściański M. (2009), Robot sieciowy w eksploracji interne-towego systemu aukcyjnego i ocena handlu C2C w Polsce, [w:] Komputerowo zintegro-wane zarządzanie, red. R. Knosola, s. 459-468, Opole: PTZP.
 11. Welfe A. (1998), Ekonometria, Warszawa: PWE.
 12. Zakonnik Ł., Czerwonka P. (2015), Analiza wybranych zachowań użytkowników aukcji internetowych, [w:] Przedsiębiorczość i zarządzanie, t. XVI, Zeszyt 9, część II, Łódź: PiZ (w druku).
 13. Żądło T., Wywiał J. (2008), Prognozowanie szeregów czasowych za pomocą pakietu SPSS, Kraków: SPSS Polska.
 14. www.allegro.pl [dostęp 15.01.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-38
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu