BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczyk Monika (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), Krajewska-Nieckarz Małgorzata (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Strategia społecznej odpowiedzialności a proces rekrutacji pracowników w praktyce przedsiębiorstw ujętych w "X Rankingu odpowiedzialnych firm"
Social Responsibility Strategy and Recruitment Process in Practice of Companies Disclosed in "X Responsible Company Ranking"
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 97, s. 469-480, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Rekrutacja pracowników, Ranking, Proces rekrutacji
Social Responsibility, Employee recruitment, Ranking, Recruitment process
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza działań rekrutacyjnych przedsiębiorstw i zweryfikowanie, czy zawierają one w ogłoszeniach rekrutacyjnych wymóg posiadania przez kandydatów wiedzy o społecznej odpowiedzialności biznesu, wykazywania się doświadczeniem i umiejętnościami w zakresie CSR, a zainteresowania dotyczące tego obszaru są traktowane jako dodatkowy atut. W wyniku przeprowadzonego badania ustalono, że przedsiębiorstwa tego nie robią. W badaniu zastosowano analizę treści ogłoszeń o pracę zamieszczonych na stronach internetowych przedsiębiorstw ujętych w "X Rankingu odpowiedzianych firm". (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze the recruitment activities and verify whether companies are communicating in recruitment advertisements requirement for the candidates to knowledge, experience, skills and interests regarding to CSR. The survey established that companies do not communicate such requirements. A content analysis of job advertisements, posted on the websites of companies included in the "X Responsible company ranking", was used. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M., Taylor S.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer business, Warszawa 2016.
  2. Baran M., Kłos M.: Pokolenie Y - prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami. "Marketing i rynek", nr 5, 2014, s. 923-929.
  3. Głuszek E.: CSR wśród czołowych przedsiębiorstw Rankingu odpowiedzialnych firm - podejście tradycyjne czy nowoczesne? "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 338, 2014, s. 53-67.
  4. KPMG w Polsce i FOB: Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie. Warszawa 2014.
  5. Marciniak J.: Rekrutacja i zatrudnienie według standardów Unii Europejskiej. ALPHA pro Wydawnictwa Profesjonalne, Ostrołęka 2004.
  6. Mróz K.: CSR to stan świadomości, [w:] FOB: Biznes, który zmienia świat. Warszawa 2015.
  7. Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza i KPMG Sp. z o.o.: Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. Dobre praktyki firm skandynawskich w obszarze odpowiedzialności społecznej. Warszawa 2015.
  8. Sławecki B.: Zatrudnianie po znajomości. Kapitał społeczny na rynku pracy. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
  9. Woźniak J.: Rekrutacja. Teoria i praktyka. Wyd. Profesjonalne PWN, Warszawa 2013.
  10. X Ranking odpowiedzialnych firm, "Dziennik Gazeta Prawna", nr 97(4244), 20.05.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu