BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślik Andrzej (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Krzywa przedmiotowej dywersyfikacji eksportu w świetle modelu ricardiańskiego
Export diversification curve in light of the ricardian model
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2017, nr 2, s. 5-27, rys., tab., wykr., bibliogr. 26 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Eksport, Dywersyfikacja eksportu, Wymiana międzynarodowa, Model przewagi konkurencyjnej
Export, Export diversification, International trade, Competitive advantage model
Uwagi
klasyfikacja JEL: F11, F14, F43, O40, O11
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zidentyfikowano determinanty przedmiotowej dywersyfikacji eksportu z perspektywy modelu ricardiańskiego z wieloma dobrami. W ujęciu tym zmiany w dywersyfikacji eksportu kraju można przedstawić jako wypadkową siły oddziaływania dwóch efektów: zmiany relatywnej produktywności związanej z postępem technologicznym oraz zmiany relatywnej wielkości kraju związanej z tempem przyrostu zasobu siły roboczej w stosunku do zagranicy. Na przykład w kraju charakteryzującym się zarówno poprawą produktywności w stosunku do zagranicy, jak i wzrostem jego udziału w światowym zasobie pracy, dywersyfikacja eksportu powinna rosnąć, natomiast w przypadku spadku tego udziału oraz wzrostu produktywności za granicą - dywersyfikacja powinna spadać. Z punktu widzenia tej teorii możliwa jest również hipotetyczna sytuacja, w której obydwa te efekty przeciwdziałają sobie nawzajem w taki sposób, że dywersyfikacja eksportu może nie ulegać zmianie. (abstrakt oryginalny)

In this paper we identify the determinants of export diversification from the perspective of the Ricardian model with many goods. According to this approach, the export diversification of a country can be regarded as an outcome of two effects: a relative productivity change due to technological progress and a relative country size change due to labor force growth compared with the rest of the world. For example, in a country characterized by improved productivity and an increased share of the world stock of labor, diversification should grow, while in the case of a decreased share and improved productivity abroad, it should fall. From the theoretical perspective it is also possible that these two effects neutralize each other and diversification may remain unchanged. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agosin M. R., Alvarez R., Bravo-Ortega C. [2012], Determinants of Export Diversification Around the World: 1962-2000, "World Economy", vol. 35, no. 3, s. 295-315.
 2. Alvarez F., Lucas R. E. [2007], General Equilibrium Analysis of the Eaton-Kortum Model of International Trade, "Journal of Monetary Economics", vol. 54, no. 6, s. 1726-1768.
 3. Cadot O., Carrere C., Strauss-Khan V. [2011], Export Diversification: What's Behind the Hump?, "Review of Economics and Statistics", vol. 93, no. 2, s. 590-605.
 4. Cadot O., Carrere C., Strauss-Khan V. [2013], Trade Diversification, Income and Growth: What Do We Know?, "Journal of Economic Surveys", vol. 27, no. 4, s. 790-812.
 5. Cieślik A. [2000], Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Deardorff A. V. [2000], Patterns of Trade and Growth Across Cones, "De Economist", vol. 148, no. 2, s. 141-166.
 7. De Benedictis L., Gallegati M., Tamberi M. [2008], Semiparametric Analysis of the Specialization-Income Relationship, "Applied Economics Letters", vol. 15, no. 4, s. 301-306.
 8. De Benedictis L., Gallegati M., Tamberi M. [2009], Overall Trade Specialization and Economic Development: Countries Diversify, "Review of World Economics", vol. 145, no. 1, s. 37-55.
 9. Dennis A., Shephard B. [2011], Trade Facilitation and Export Diversification, "World Economy", vol. 34, no. 1, s. 101-122.
 10. Dornbusch R., Fischer S., Samuelson P. A. [1977], Comparative Advantage, Trade and Payments in a Ricardian Model with a Continuum of Goods, "American Economic Review", vol. 67, no. 5, s. 823-839.
 11. Imbs J., Wacziarg R. [2003], Stages of Diversification, "American Economic Review", vol. 93, no. 1, s. 63-86.
 12. Eaton J., Kortum S. [2002], Technology, Geography and Trade, "Econometrica", vol. 70, no. 5, s. 1741-1779.
 13. Heckscher E. F. [1919], The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income, "Ekonomik Tidskrift", vol. 31, s. 497-512.
 14. Klinger B., Lederman D. [2006], Diversification, Innovation, and Imitation Inside the Global Technology Frontier, 'World Bank Policy Research Paper', no. 3872, The World Bank, Washington.
 15. Klinger B., Lederman D. [2011], Export Discoveries, Diversification and Barriers to Entry, "Economic Systems", vol. 35, no. 1, s. 64-83.
 16. Koren M., Tenreyro S. [2007], Volatility and Development, "Quarterly Journal of Economics", vol. 122, no. 1, s. 243-287.
 17. Krugman P. [1987], The Narrow Moving Band, the Dutch Disease and the Competitive Consequences of Mrs. Thatcher, "Journal of Development Economics", vol. 27, no. 1, s. 41-55.
 18. Mau K. [2016], Export Diversification and Income Differences Reconsidered. The Extensive Product Margin in Theory and Application, "Review of World Economics", vol. 152, no. 2, s. 351-381.
 19. Ohlin B. G. [1924], The Theory of Trade, doctoral dissertation, Stockholm University, Sztokholm.
 20. Parteka A. [2010], Employment and Export Specialization Along the Development Path: Some Robust Evidence, "Review of World Economics", vol. 145, no. 4, s. 615-640.
 21. Parteka A. [2013], Trade Diversity and Stages of Development - Evidence on EU Countries, "Ekonomia", no. 30, s. 23-44.
 22. Parteka A. [2015], Dywersyfikacja handlu zagranicznego a rozwój gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Parteka A., Tamberi M. [2013a], What Determines Export Diversification in the Development Process? Empirical Assessment, "World Economy", vol. 36, no. 6, s. 807-826.
 24. Parteka A., Tamberi M. [2013b], Product Diversification, Relative Specialization and Economic Development: Import-Export Analysis, "Journal of Macroeconomics", vol. 38, s. 121-135.
 25. Ricardo D. [1817], Principles of political economy and taxation, John Murray, London.
 26. Schott P. K. [2004], Across-Product versus Within-Product Specialization in International Trade, "Quarterly Journal of Economics", vol. 119, no. 2, s. 647-678.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu