BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojecka Anna (Uniwersytet Warszawski), Tyrowicz Joanna (Uniwersytet Warszawski; Narodowy Bank Polski)
Tytuł
Zmienne pominięte a luka płacowa kobiet - wnioski z analizy uwzględniającej wydajność
Omitted variable bias and gender wage gap: insights from productivity measures
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2017, nr 2, s. 29-43, tab., bibliogr. 35 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Płace kobiet, Wydajność pracy, Metody wartościowania, Luka płacowa
Women's salaries, Labour efficiency, Evaluation methods, Wage gap
Uwagi
kwalifikacja JEL: J71, J31
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zmierzenie skali obciążenia oszacowań luki płacowej kobiet, w warunkach, gdy wydajność nie jest obserwowalna. Korzystamy z unikatowych danych jednostkowych dotyczących wydajności i wynagrodzeń dla 2 292 pracowników polskiej firmy zajmującej się handlem detalicznym w branży odzieżowej. Korzystamy z parametrycznych metod dekompozycji do oszacowania skorygowanej luki płacowej z uwzględnieniem i bez uwzględnienia miar wydajności. Wyniki wskazują, że obciążenie wynikające z pominięcia miar wydajności jest istotne statystycznie i wysokie w sensie ekonomicznym, w niektórych specyfikacjach zasadniczo zmienia wnioskowanie o występowaniu nieuzasadnionej różnicy w wynagrodzeniach pomiędzy kobietami i mężczyznami. Większość oszacowań tzw. skorygowanej luki płacowej nie uwzględnia miar produktywności, głównie z uwagi na brak stosownych miar w dostępnych zbiorach. Choć wyniki zawarte w tym artykule dotyczą tylko jednego przedsiębiorstwa, dają przesłanki, by stwierdzić, że oszacowania, którymi posługuje się literatura, może cechować znaczne obciążenie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to estimate the bias of the adjusted gender wage gaps when productivity is not directly measured. In this study we rely on a unique data set with productivity and wages for 2,292 employees in a Polish fashion retail firm. We apply parametric decomposition methods to evaluate the gender wage gap with and without productivity measures. Our results suggest that the bias stemming from an omitted variable may indeed be significant, sometimes even altering the direction of the conclusions. Most of the estimates of the gender wage gap adjusted for individual characteristics do not account for productivity indicators due to a lack of such indicators in most available data sets. Although our results are obtained using data for only one employer, they suggest that most of the adjusted gender wage gap estimates in the literature may be substantially biased. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamchik V. A., Bedi A. S. [2003], Gender Pay Differentials during the Transition in Poland, "Economics of Transition", no. 11 (4), s. 697-726.
 2. Altonji J. G., Pierret C. R. [2001], Employer Learning and Statistical Discrimination, "Quarterly Journal of Economics", no. 116 (1), s. 313-350.
 3. Becker G. S. [1964], Human Capital - A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, Chicago University Press.
 4. Becker G. S. [1971], The Economics of Discrimination, 2nd ed., University of Chicago Press.
 5. Blau F. D., Kahn L. M. [2016], The Gender Wage Gap: Extent, Trends, and Explanations, 'IZA DP', no. 9656, January.
 6. Blinder A. [1973], Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates, "Journal of Human Resources", no. 4, July, s. 436-455.
 7. Brown C., Medoff J. L. [1978], Trade Unions in the Production Process, "Journal of Political Economy", no. 84, June, s. 355-378.
 8. Cotton J. [1988], On the Decomposition of Wage Differentials, "Review of Economics and Statistics", no. 70, s. 236-243.
 9. Crepon B., Deniau N., Perez-Duarte S. [2002], Wages, Productivity, and Worker Characteristics: A French Perspective, mimeo, January 2002.
 10. Duncan G. M., Leigh D. E. [1985], The Endogeneity of Union Status: An Empirical Test, "Journal of Labor Economics", no. 3, s. 385-402.
 11. Fortin N. [2008], The Gender Wage Gap Among Young Adults in the United States, "Journal of Human Resources", no. 43 (4), s. 884-918.
 12. Fortin N., Lemieux T., Firpo S. [2011], Decomposition Methods in Economics, ss. 1-102, w: Handbook of Labor Economics, vol. 4A, Part A, eds.: O. Ashenfelter, D. Card, Elsevier 2011.
 13. Goldin C. [2014], A Grand Gender Convergence: Its Last Chapter, "American Economic Review", no. 104 (4), s. 1091-1119.
 14. Goraus K., Tyrowicz J. [2014], Gender Wage Gap in Poland-Can It Be Explained by Differences in Observable Characteristics? "Ekonomia", no. 36 (1), s. 125-148.
 15. Goraus K., Tyrowicz J., van der Velde L. [2016], Which Gender Wage Gap Estimates to Trust? A Comparative Analysis, "Review of Income and Wealth", w druku.
 16. Grajek M. [2003], Gender Pay Gap in Poland, Economic Change and Restructuring, "Economics of Planning", no. 36, s. 23-44.
 17. Hellerstein J. K., Neumark D., Troske K. R. [1999], Wages, Productivity, and Worker Characteristics: Evidence from Plant - Level Production Functions and Wage Equations, "Journal of Labor Economics", no. 17 (30, July, s. 409-446.
 18. Ilmakunnas P., Maliranta M. [2003], Technology, Labor Characteristics and Wage-productivity Gaps, Helsinki: ETLA, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, The Research Institute of the Finnish Economy, s. 27 (Keskusteluaiheita, Discussion papers, ISSN 0781-6847, no. 860).
 19. Kahn L. B., Lange F. [2014], Employer Learning, Productivity, and the Earnings Distribution: Evidence from Performance Measures, "Review of Economic Studies", no. 81 (4), s. 1575-1613.
 20. Kunze A. [2008], Gender Wage Gap Studies: Consistency and Decomposition, "Empirical Economics", no. 35 (1), s. 63-76.
 21. Leibbrandt A., List J. A. [2014], Do Women Avoid Salary Negotiations? Evidence from a Largescale Natural Field Experiment, "Management Science", no. 61 (9), s. 2016-2024.
 22. Magda I., Szydłowski A. [2008], Płace w makro i mikroperspektywie, w: Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, red. M. Bukowski, MPiPS.
 23. Majchrowska A., Strawiński P. [2016], Regional Differences in Gender Wage Gaps in Poland: New Estimates Based on Harmonized Data for Wages, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics", no. 8 (2), s. 115-141.
 24. Matysiak A., Baranowska A., Słoczyński T. [2010], Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, w: Zatrudnienie w Polsce 2008. Praca w cyklu życia, red. M. Bukowski, Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego, MPiPS.
 25. Mysiková M. [2012], Gender Wage Gap in the Czech Republic and Central European Countries, "Prague Economic Papers", no. 3, s. 328-346.
 26. NBP [2014], Badanie ankietowe rynku pracy 2014, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 27. Neumark D. [1988], Employers' Discriminatory Behavior and the Estimation of Wage Discrimination, "Journal of Human Resources", no. 23, s. 279-295.
 28. Oaxaca R. [1973], Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Market, "International Economic Review", vol. 14, no. 3, s. 693-709.
 29. Oaxaca R., Ransom M. R. [1988], Searching for the Effect of Unionism on the Wages of Union and Nonunion Workers, "Journal of Labor Research", no. 9, s. 139-148.
 30. Reimers C. W. [1983], Labor Market Discrimination Against Hispanic and Black Men, "Review of Economics and Statistics", no. 65, s. 570-579.
 31. Rokicka M., Ruzik A. [2010], The Gender Pay Gap in Informal Employment in Poland, CASE Network Studies and Analyses, no. 406.
 32. Słoczyński T. [2012], Próba wyjaśnienia regionalnego zróżnicowania międzypłciowej luki płacowej w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 3 (49).
 33. Słoczyński T. [2015], The Oaxaca-Blinder Unexplained Component As a Treatment Effects Estimator, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", no. 77 (4), s. 588-604.
 34. Śliwicki D., Ryczkowski M. [2014], Gender Pay Gap in the Micro Level - Case of Poland, "Quantitative Methods in Economics", no. 15 (1), s. 159-173.
 35. Weichselbaumer D., Winter-Ebmer R. [2005], A Meta-analysis of the International Gender Wage Gap, "Journal of Economic Surveys", vol. 19, no. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu