BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostoj Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Metaregulacje - "trzecia droga" kształtowania ładu rynku pracy?
Meta-Regulations - An Alternative Way To Create Governance In The Labor Market?
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 310, s. 7-17, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia, Rynek pracy
Economics, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie istoty metaregulacji w kontekście uwarunkowań ich funkcjonowania na rynku pracy. Dokonano tego na tle holistycznego podejścia proponowanego przez metaekonomię wraz z omówieniem istoty i specyfiki metaregulacji na podstawie światowej literatury. Dostarczono argumentów na potwierdzenie tezy, iż metaregulacje przy spełnieniu określonych warunków mogą pełnić rolę alternatywnego sposobu regulacji rynku pracy, co stawia jednak w nowym świetle rolę państwa.(abstrakt oryginalny)

The paper aims to investigate the concept of meta-regulations with regard to the preconditions of their existence in the labor market. The analysis was conducted on the principles of holistic approach, suggested by meta-economics, and with reference to the nature and specificity of the meta-regulations presented in world literature. The arguments were provided, which confirm the hypothesis stating that meta-regulations, under certain conditions, may constitute an alternative mean to regulate the labor market, which sheds a new light on the role of government in this extent.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baldwin R., Cave M., Lodge M. (2012), Understanding Regulation. Theory, Strategy and Practice, Oxford University Press, Oxford.
 2. Chiu I.H.-Y. (2015), Regulating (From) The Inside: The Legal Framework for Internal Control in Banks and Financial Institutions, Hart Publishing, Oxford, Portland, Oregon.
 3. Coglianese C., Mendelson E. (2010), Meta-regulation and Self-regulation [w:] R. Baldwin, M. Cave, M. Lodge (eds.), The Oxford Handbook of Regulation, Oxford University Press, Oxford, s. 146-168.
 4. Coglianese C., Nash J. (2001), Regulating from the Inside: Can Environmental Management Systems Achieve Policy Goals? Resources for the Future, Washington, D.C.
 5. Elgoibar P., Munduate L., Euwema M. (2016), Building Trust and Constructive Conflict Management in Organizations [w:] P. Elgoibar, M. Euwema, L. Munduate (eds.), Building Trust and Constructive Conflict Management in Organizations, Springer International Publishing, Switzerland, s. 1-13.
 6. Frazer A. (2006), Industrial Tribunals and the Regulation of Bargaining [w:] C. Arup, P. Gahan, J. Howe, R. Johnstone, R. Mitchell, A. O'Donnell (eds.), Labor Law and Labor Market Regulation, The Federation Press, Sydney, s. 223-241.
 7. Frieske K. (2003), Zasada wzajemności: istotne przesłanki deregulacji rynku pracy [w:] K. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa, s. 226-241.
 8. Gahan P., Brosnan P. (2006), The Repertoires of Labor Market Regulation [w:] C. Arup, P. Gahan, J. Howe, R. Johnstone, R. Mitchell, A. O'Donnell (eds.), Labor Law and Labor Market Regulation, The Federation Press, Sydney, s. 127-146.
 9. Gregg P., Manning A. (1997), Labor Market Regulation and Unemployment [w:] D. Snower, G. de La Dehesa (eds.), Unemployment Policy: Government Options for the Labour Market, Cambridge University Press, Cambridge, s. 395-419.
 10. Hofstede G., Hofstede G.J. (2007), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 11. Hyman R. (2015), Three Scenarios for Industrial Relations in Europe, "International Labor Review", No. 1, s. 5-14.
 12. de Jong E. (2009), Culture and Economics, Routlege Taylor & Francis Group, London- -New York.
 13. Kuciński K. (2010), Przedmiot nauk ekonomicznych [w:] K. Kuciński (red.), Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa, s. 53-83.
 14. Latos-Miłkowska M. (2014), Tendencje rozwoju przepisów o czasie pracy wobec prognoz gospodarczych i społecznych [w:] H. Strzemińska, M. Bednarski (red.), Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku zmierzamy? IPiSS, Warszawa, s. 51-77.
 15. Leibenstein H. (1988), Poza schematem homo oeconomicus. Nowe podstawy mikroekonomii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 16. Matysiak A. (1999), Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 17. Morgan B. (2003), The Economization of Politics: Meta-Regulation as a Form of Non- Judicial Legality, "Social and Legal Studies", No. 12, s. 487-521.
 18. Papadopoulos T., Roumpakis A. (2013), The Meta-Regulation of European Industrial Relations: Power Shifts, Institutional Dynamics and the Emergence of Regulatory Competition, "Industrial Labour Review", No. 2, s. 255-274.
 19. Rahim M.M. (2013), Legal Regulation of Corporate Social Responsibility. A Metaregulation Approach of Law for Raising CSR in a Weak Economy, Springer- Verlag, Berlin, Heidelberg.
 20. Stacewicz J. (2003), W kierunku metaekonomii, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 21. [www 1] https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=UN_DEN (dostęp: 21.09.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu