BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grobelna Karolina (Politechnika Poznańska), Trzcieliński Stefan (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania a współczesne koncepcje zarządzania
Agile Methods of Software Development and Modern Management Concepts
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 4, cz. 1, s. 121-130, rys., bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - świat technologii i integracji procesowej
Słowa kluczowe
Tworzenie oprogramowania, Metody zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zwinne zarządzanie
Software development, Methods of management, Enterprise management, Agile management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest zidentyfikowanie i omówienie analogii pomiędzy metodologiami wytwarzania oprogramowania a współczesnymi koncepcjami zarządzania. Dokonano tego poprzez teoretyczną analizę oraz porównanie tychże dwóch koncepcji. (fragment tekstu)

In the last decades we can see a lot of new conceptions and methods of organization management both in global science and in practice. Among these conceptions and methods the most important seem to be those referring to change management. The so called lean management and agile management are worth mentioning here. In times of e-economy, not only organization management is important, but also IT product creation management. Information theory as a relatively young science discipline derives a lot from older disciplines such as production engineering, management engineering and management science. In this work modern management conceptions as well as software development methodologies are presented. Looking into software development methodologies one can see analogies to management conceptions used in other branches, mainly in industry. In connection with that, an attempt to identify and discuss these analogies has been made in the further part of the article. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balsamski B., Gamrat M. (2014), Uwarunkowania wykorzystania metodologii klasycznej w zarządzaniu projektami informatycznymi [w:] R. Oczkowska, G. Śmigielska (red.), Knowledge - Economy - Socjety. Problems of Management and Financing Economic Activity, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 2. Bednarz K. (2013), Co to jest Lean Management?, LeanCenter [online], http://www.leancenter.pl/bazawiedzy/lean-management, dostęp: 13.01.2017.
 3. Beck K., Andres C. (2005), Extreme Programming Explained. Second edition, Addison-Wesley, Boston.
 4. Brennecke A., Keil-Slawik R. (1996), History of Software Engineering, Position Papers for Dagstuhl Seminar, August 26-30.
 5. Grobelna K., Trzcieliński S. (2016), Wpływ organizacji wytwarzania oprogramowania na motywację programistów - studium przypadku [w:] S. Trzcieliński (red.), Zwinność przedsiębiorstwa w praktyce, KNOiZ PAN, Poznań-Gorzów Wlkp.
 6. Jaszkiewicz A. (2012), Inżynieria oprogramowania, Helion, Warszawa.
 7. Nogalski B., Czerska J., Klimek A. (2010), Wykorzystanie metod teorii masowej obsługi i lean management w usprawnianiu procesów w zarządzaniu organizacją publiczną, "Współczesne zarządzanie", nr 1.
 8. Rudnicki J. (2011), Przedsiębiorstwo Agile, Eurologistic [online], http://www.log24.pl/artykuly/przedsiebiorstwo-agile,1464, dostęp: 13.01.2017.
 9. Sajdak M. (2014), Zwinność w odpowiedzi współczesnych przedsiębiorstw na nowe wyzwania otoczenia, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 2, no. 11, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 10. Scrumguides (2005), The Scrum Guide, [online], http://www.scrumguides.org/scrum-guide.htm, dostęp: 25.01.2017.
 11. Trzcieliński S., Włodarkiewicz-Klimek H., Pawłowski K. (2013), Współczesne koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 12. Trzcieliński S. (2011), Przedsiębiorstwo zwinne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 13. Womack J., Jones D. (1996), Lean Thinking. Banish waste and Create Wealth in Your Corporation, Free Press, New York.
 14. Pronschinske M. (2010), How Kanban Got Hot - David Anderson Interview Part [online], https://dzone.com/articles/how-kanban-got-hot-david, dostęp: 25.01.2017.
 15. Włodarek T. (2012), Kanban - wprowadzenie [online], http://www.poddrzewem.pl/do-poczytania/kanban-wprowadzenie, dostęp: 25.01.2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu