BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sahaj Tomasz (AWF w Poznaniu)
Tytuł
Rytualnie odnawiane szczęście: podróże filozoficzno-sportowe
Ritually Revived Happiness: Philosophical-sports Travels
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2011, nr 24, s. 119-136, bibliogr. 35 poz.
Tytuł własny numeru
Filozofia podróży i turystyki
Słowa kluczowe
Turystyka, Filozofia, Wolność
Tourism, Philosophy, Freedom
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba przybliżenia zjawiska, znajdującego się na styku kilku różnych, na pierwszy rzut oka wydawałoby się odmiennych form aktywności ludzkiej: filozofowania, podróżowania i uprawiania sportu - ujętych łącznie, podejmowanych jednocześnie. Filozofowania nie ex cathedra, w wykonaniu "myślicieli zawodowych" podczas akademickich wykładów, lecz naturalnego, swobodnego toczenia się myśli na temat otaczającego świata, w trakcie poznawania go podczas podróży. Przy czym "podróże" te nie będą tożsame z klasycznymi ujęciami tego terminu i przeciwstawione zostaną zorganizowanej "turystyce". (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is an attempt to bring closer the phenomenon which touches several, different at first glance, forms of human activity: philosophizing, travelling and practicing sport - put altogether, simultaneously. Philosophizing not ex cathedra, by "professional thinkers" during academic lectures, but natural, free thoughts on surrounding world, in the course of getting to know it during the travelling. Still "travelling" won't be identical with the classic presentation of the term. It will also be confronted with organised "tourism". (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski J., Günther A., Namiotkiewicz W., oprac. (1970) Lenin w Krakowie, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 2. Bieńczyk M. (2011) Książka twarzy, Świat Książki, Warszawa.
 3. Csíkszentmihályi M. (1997) Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia, przeł. M. Wajda, "Studio EMKA", Warszawa.
 4. Dielemans J. (2011) Witajcie w raju. Reportaże o przemyśle turystycznym, przeł. D. Górecka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 5. Galek Cz., Bolesława Prusa ziemia ojczysta 'ostoja narodu', "Nasze Forum" 2005, nr 26; http://www.wszia.edu.pl/wydawnictwa-wszia/nasze-forum/nasze-forum-nr-26/prus.htm.
 6. Gdy chłopiec nie boi się marzeń, z Michałem Kochańczykiem rozmawiała Bożena Aksamit (2009) "Gazeta Wyborcza", 17 lipca 2009.
 7. Gretkowska M. (2008) Obywatelka, Świat Książki, Warszawa.
 8. Heidegger M. (1997) Budować, mieszkać, myśleć, Eseje wybrane, wybrał, opracował i wstępem opatrzył K. Michalski, Warszawa.
 9. Heidegger M. (2008) Bycie i czas, przeł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Hugo-Bader J. (2002) W rajskiej dolinie wśród zielska, Pruszyński i S-ka, Warszawa.
 11. Husserl E. (2008) Idea fenomenologii, przeł. J. Sidorek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Husserl E. (1974-1975) Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, t. 1-2, przeł. D. Gierulanka, PWN, Warszawa.
 13. Husserl E. (1989) Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu, przeł. J. Sidorek, PWN, Warszawa.
 14. Iwańczyk P. (2010) Nie skończyłem na bruku, "Gazeta Wyborcza", dodatek "Sport", 6 kwietnia 2010.
 15. Jagielski W. (2002) Modlitwa o deszcz, W.A.B., Warszawa.
 16. Jagielski W. (2004) Wieże z kamienia, W.A.B., Warszawa.
 17. Kalder D. (2008) Zagubiony kosmonauta. Zapiski antyturysty, przeł. M. Ignaczak, i P. Siemion, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 18. Kamiński M. (2010) O co w tym życiu chodzi?, "Tygodnik Powszechny", 2 maja.
 19. Kosiewicz J. (2007) Czas wolny w perspektywie ontologii i epistemologii czasu [w:] Z. Dziubiński, red., Drogi i bezdroża sportu i turystyki, Warszawa.
 20. Kościół w czasach barwnej szarości (1999) rozmowa Jana Grzegorczyka z Tomaszem Węcławskim, "W Drodze", nr 11.
 21. Laozi (2000) Księga dao i de z komentarzami Wang Bi, przeł. A.I. Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 22. Lévi-Strauss C. (1964) Smutek tropików, przeł. A. Steinsberg, PIW, Warszawa.
 23. Lustgarten J. (1964) Narodziny krakowskiego sportu [w:] W. Bodnicki i inni, red., Kopiec wspomnień, wyd. II rozszerzone, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1964.
 24. MacCannel D. (2002) Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. E. Klekot i A. Wieczorkiewicz, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.
 25. Mann M., Ibrahim Z. (2002) The Good Alternative Travel Guide: Exciting Holidays for Responsible Travellers, Earthscan Publications, London.
 26. Na górze wszystko jest proste: muszę się wspiąć, z Kingą Baranowską rozmawiał Przemysław Iwańczyk (2009) "Gazeta Wyborcza", dodatek "Sport", 13 lipca.
 27. Pattullo P., Minelli O. (2006) The Ethical Travel Guide: Your Passport to Exciting Alternative Holidays, Earthscan Publications, London.
 28. Pawłucki A. (2004) Turysta ekstremalny. Między indoktrynowanym ryzykiem, a bezpiecznym sensem [w:] Z. Dziubiński, red., Edukacja poprzez sport, Salezjańska Organizacja Sportowa RP, Warszawa.
 29. Podemski K. (2005) Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 30. Quinn S. (1997) Życie Marii Curie, przeł. A. Soszyńska, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 31. Sahaj T. (2010) W poszukiwaniu naturalnego szczęścia - turystyka rowerowa jako przejaw wolności [w:] M. Kazimierczak, red., Współczesne podróże kulturowe, Wydawnictwo AWF, Poznań 2010.
 32. Sahaj T. (2008) Znane postaci, nieznani rowerzyści: W.I. Lenin - K. Nowak - T. Węcławski [w:] M. Kazimierczak, red., W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, Wydawnictwo AWF, Poznań.
 33. Teolog i rower (1997) [w:] R. Brzezińska i inni, red., Poznaniacy, portretów kopa i trochę, Wydawnictwo "W drodze", Poznań.
 34. Wittgenstein L. (1970) Tractatus logico-philosophicus, przeł. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa.
 35. Zalewski A (2008) Fenomenologia jako terapia filozoficzna, "Principia", tom L. Zarzycki P. (2009) Haczyk przerzutki, czyli Piotr radzi, "bikeBoard" nr 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu