BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewiadomski Konrad (Uniwersytet Łódzki), Zakonnik Łukasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Bankowość mobilna w Polsce - przegląd aplikacji, ranking, możliwości rozwoju
Mobile Banking in Poland - a Review of Applications, Ranking, Development Opportunities
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 4, cz. 1, s. 161-177, wykr., tab., bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - świat technologii i integracji procesowej
Słowa kluczowe
Bankowość elektroniczna, Aplikacje mobilne, Rozwój bankowości
E-banking, Mobile applications, Banking development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Cel artykułu stanowi prześledzenie obecnego stanu rozwoju bankowości mobilnej w Polsce. Zostanie to dokonane poprzez analizę oferowanych przez banki aplikacji do bankowości mobilnej. Uwaga zostanie zwrócona na użyteczności proponowanych rozwiązań, a także na niedoskonałości oraz kierunki potencjalnego rozwoju. Przegląd dostępnych na polskim rynku aplikacji mobilnych największych polskich banków podsumowany zostanie także swoistym rankingiem. (fragment tekstu)

In the article the authors present the problems of mobile banking in Poland. The authors present mobile applications as those that can determine the success of mobile banking. In the article we can find a special ranking of the best mobile applications. There were evaluated elements such as basic functionality, possibility to carry out operations and at the end extra features. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boczoń W. (2016b), Raport PRNews.pl: Rynek bankowości mobilnej - I kw. 2016, "PRNews" [online], http://prnews.pl/raporty/raport-prnewspl-rynek-bankowosci-mobilnej-i-kw-2016 -6552618.html, dostęp: 9 lutego 2017.
 2. Boczoń W. (2016a), Bankowość mobilna rośnie w całej Europie. Polacy liderami pod względem korzystania z aplikacji do płatności, "PRNews" [online], http://prnews.pl/hydepark/bankowosc- mobilna-rosnie-w-calej-europie-polacy-liderami-pod-wzgledem-korzystania-z-aplikacji- do-platnosci-wyniki-badania-ing-3556783.html, dostęp: 9 lutego 2017.
 3. Bolibok P., Matras-Bolibok A. (2014), Bankowość mobilna jako innowacyjny kanał dostępu do usług bankowych, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, Tom 6 (42), Numer 2-2014, Lublin.
 4. Borcuch A. (2012), Bankowość elektroniczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 5. Chmielarz W. (red.) (2016), Mobilne aspekty technologii informacyjnych, Wydawnictwa Naukowe WZ UW, Warszawa
 6. Dobosiewicz Z. (2011), Bankowość, PWE, Warszawa.
 7. Eastern European Tablet Market Grows by Double Digits (2016), "eMarketer" [online], https://www.emarketer.com/Article/Eastern-European-Tablet-Market-Grows-by-Double-Digits/1013760, dostęp: 9 lutego 2017.
 8. Gawin M. (2016), Raport PRNews.pl: Aktywa banków - I kw. 2016, "PRNews" [online], http://prnews.pl/raporty/raport-prnewspl-aktywa-bankow-i-kw-2016-3545944.html, dostęp: 9 lutego 2017.
 9. Goska S. (2014), Nowoczesne kanały dystrybucji produktów bankowych - porównanie ofert wybranych banków, Finanse i Prawo Finansowe 2/2014, EkSoc UŁ, Łódź.
 10. Grzechnik J. (2000), Bankowość internetowa, Internetowe Centrum Promocji, Gdańsk.
 11. Guzek E., Ślązak E. (2012), Innowacyjna bankowość internetowa. Bank Web 2.0, Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Hassa T. (2013), Stan i perspektywy rozwoju bankowości mobilnej dla klientów indywidualnych w Polsce, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt 131, Warszawa.
 13. Kuchciak I. (2012), Mobilna bankowość jako nowoczesny kanał dystrybucji usług bankowych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Oeconomia 46/4, Lublin.
 14. Milkowska M. (2015), Marketing mobilny w Polsce - Polska jest mobi 2015, "Jestem 3" [online], http://www.tnsglobal.pl/coslychac/files/2015/05/POLSKA_JEST_MOBI_2015.pdf, dostęp: 9 lutego 2017.
 15. Sui L. (2016), Android Captures Record 88 Percent Share of Global Smartphone Shipments in Q3 2016, "Strategy Analytics" [online], https://www.strategyanalytics.com/strategy-analytics/news/strategy-analytics-press-releases/strategy-analytics-press-release/2016/11/02/strategy-analytics-android-captures-record-88-percent-share-of-global-smartphone-shipments-in-q3-2016#. WJxXfxqmlPZ, dostęp: 9 lutego 2017.
 16. Sznajder A. (2014), Technologie mobilne w marketingu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 17. Świecka B. (2007), Detaliczna bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa.
 18. Tiwari R., Buse S. (2007), The Mobile Commerce Prospects: A Strategic Analysis of Opportunities in the Banking Sector, Hamburg UP, Hamburg.
 19. Turek T. (2015), Analiza wykorzystania techniki Responsive Web Design w projektowaniu serwisów WWW, Ekonomiczne Problemy Usług 117, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu