BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bilińska-Reformat Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Wolny Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Efekt ROPO w procesie zakupu przez młodych konsumentów na rynkach detalicznych
ROPO Effect in Young Customers' Purchasing Processes on Retail Markets
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 4, cz. 1, s. 181-194, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - świat technologii i integracji procesowej
Słowa kluczowe
Młodzież, Efekt ROPO, Konsument, Wyniki badań
Youth, ROPO effect, Consumer, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest charakterystyka efektu ROPO oraz przedstawienie wyników badań dotyczących dokonywania zakupów młodych konsumentów na wybranych rynkach detalicznych. (fragment tekstu)

Retail sector entities function in competitive environment. Purchasing activity of young customers is more and more visible on retail markets. They belong to "Y" and "Z" generations and their purchasing behaviors differ from purchasing behaviors of their parents. The purpose of this paper is to 1) identify and recognize purchasing behaviours of young customers on retail markets 2) identify ROPO effect that occurs in young customers' purchasing processes on different retail markets The following research methods were applied in the paper: critical analysis of the literature of the subject. In the paper the author presents the results of empirical research that took place in Poland. In the study young customers - representatives of 'X" and "Z" generations were research objects as well as their purchasing behaviours and ROPO effects that appear on different retail markets. Entities of retail sector constitute the subject area of the paper. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilińska-Reformat K. (2014), Information and communication technologies as determinant of the growth in competitiveness of commercial enterprise, Handel Wewnętrzny w Polsce, Raporty IBRKK.
 2. Bilińska-Reformat K., Stefańska M. (2016), Young Consumer's Behaviours on Retail Market and Their Impact on Activities of Retail Chains, "Business Excellence", October.
 3. Efekt ROPO w centrach handlowych. Raport z ogólnopolskiego badania konsumenckiego (2012), maj, Market Side.
 4. Gołąb-Andrzejak E. (2014), Lojalność w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie "pokolenia Milenium", "Marketing i Rynek" nr 11.
 5. Gołębiowska E. (2016), Opinie klientów jako czynnik wpływający na zaufanie do podmiotów branży e-handlu [w:] E. Gołębiowska (red.), Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVII, z. 2, cz. III.
 6. Jaciow M., Wolny R. (2011), E-consumer in Poland. Behaviours&Typology, Centrum Badań i Ekspertyz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 7. Piorunowska-Kokoszko J. (2014), Efekt ROPO i jego wpływ na komunikację w sektorze e-commerce, "Logistyka", nr 3.
 8. Stopczyński B. (2016), Dywersyfikacja zachowań nabywców sklepów online w zależności os wieku klienta [w:] M. Krajewska-Nieckarz, A. Piekarska, A. Sołtys (red.), W stronę różnorodności - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVII, z. 2, cz. III.
 9. Wolny R. (2015), Efekt ROPO w procesie zakupu usług konsumentów z Niemiec, "Marketing i Rynek", nr 8.
 10. Wolny R. (2016), Efekt ROPO w procesie zakupu usług polskich konsumentów, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 302.
 11. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w latach 2005-2015, GUS, Warszawa.
 12. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi, dostęp: 5.03.2017.
 13. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/poland, dostęp: 5.03.2017.
 14. www.mg.gov.pl, dostęp: 10.03.2017.
 15. https://ecommercepolska.pl/files/9414/6718/9485/E-commerce_w_polsce_2016.pdf, dostęp: 10.03.2017.
 16. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-efekt-ropo-w-e-commerce, dostęp: 10.03.2017.
 17. http://kariera.pracuj.pl/porady/czy-nalezy-bac-sie-pokolenia-z/, dostęp: 10.03.2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu