BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zanne Marina (University of Ljubljana Faculty of Maritime Studies and Transport), Twrdy Elen (Faculty of Maritime Studies and Transport), Zlak Bośtjan (University of Ljubljana Faculty of Maritime Studies and Transport), Stojaković Maja (University of Ljubljana Faculty of Maritime Studies and Transport)
Tytuł
Development Possibilities for Ferry Transport in Adriatic-Ionian Region
Możliwości rozwoju żeglugi promowej w regionie adriatycko-jońskim
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 124, s. 39-52, fig., tab., bibl.20 poz.
Słowa kluczowe
Terminale intermodalne, Porty morskie, Przedsiębiorstwo portowe
Intermodal terminals, Seaports, Port company
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Adriatyk i Morze Jońskie tworzą akwen, który łączy siedem krajów Europy Południowo-Wschodniej. Ten akwen był zawsze używany jako szlak komunikacyjny, a ruch promowy rozkwitł w 1990 roku. Jednak w ostatnim dziesięcioleciu dostrzega się systematyczny spadek ruchu promowego w większości portów regionu adriatycko-jońskiego. Celem artykułu jest zobrazowanie aktualnej sytuacji na rynku przewozów promowych w regionie adriatycko-jońskim, ze szczególnym z uwzględnieniem ruchu pasażerskiego. W artykule zaprezentowano także aktualne trendy rozwoju tego rynku i dokonano oceny jego potencjału w perspektywie długookresowej. (abstrakt autora)

Adriatic and Ionian Sea form a body of water that connects seven countries of the South East Europe. This area was always used as a transport route, and ferry traffic boomed in the 1990s. However, in the last decade we have been witnessing a continuous decline of ferry traffic in most of the Adriatic-Ionian ports. In this paper we provide a description of the current situation on ferry transport in Adriatic-Ionian region with the focus on passenger flows. We determine trends and assess the potential for the extended use offerry shipping in the region. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AII (2016). Who are we. Adriatic and Ionian Initiative. Available at: www.aii-ps.org/index. php/about-the-aii (1.06.2016).
 2. ASF (2014). Press release. Venice: Risposte Turismo.
 3. Bruzzone, A. (2012). Guidelines for ferry transportation services. Washington, D.C.: Transportation Research Board.
 4. CIA (2016). The World Factbook. Central Intelligence Agency. Available at: www.cia. gov/library/publications/the-world-factbook/wfbExt/region_eur.html (3.06.2016).
 5. EC (2013). Blue Belt, a Single Transport Area for shipping. Brussels: European Commission.
 6. EC (17.04.2015). European Commission: Mobility and Transport. Maritime ports. Available at: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/ports/ports_en.htm (05.2015).
 7. Eurostat (12.06.2015). Maritime transport of passengers by NUTS 2 regions. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/TRAN_R_MAPA_NM (1.02.2016).
 8. Eurostat (14.06.2016). Gross weight of goods transported to/from main ports. European Commission - Eurostat - Data - Database. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/ data/database?node_code=mar_go_qm_el (28.08.2016).
 9. EUSAIR (2016). What is the EUSAIR? EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region. Available at: www.adriatic-ionian.eu/about (15.02.2016).
 10. Find Croatia (2014). Map of Ferries around Croatian Coast. Available at: www.findcroatia. com/ (10.2014).
 11. InterFerry (2016). Ferry industry facts. Available at: www.interferry.com/communications/ ferry-industry-facts/ (30.05.2016).
 12. Kalenoja, H. (1996). Energy consumption and environmental effects of passenger transport modes - a life cycle study on passenger transport modes. Available at: www.trafikdage.dk/td/papers/papers96/tr_og_em/kaleno/kaleno.pdf (3.06.2016).
 13. Low Cost Airline Guide (2016). Low Cost Airline Route Map. Available at: www.lowcost- airline-guide.com/en/airline-route-map.htm (09.2016).
 14. Martino, A., Brambilla, M. (2016). Research for TRAN Committee - The EU Maritime Transport System: Focus on Ferries. European Union. Brussels: Directorate General for Internal Policies.
 15. MED-IAMER (2014). Adriatic Ionian ecoregion (AIE): Maritime transport. Med Maritime Integrated Projects. Available at: http://planbleu.org/sites/default/files/upload/ files/AIo_Transport_factsheet_160115.pdf (15.02.2016).
 16. Pettenati, P., Simonella, I. (2010). The maritime traffic in the adriatic sea: Past development and future prospects. Ancona.
 17. Rodrigue, J.-P., Comtois, C., Slack, B. (2013). The geography of transport systems. New York: Routledge.
 18. Sea Distances (2014). Port distances. Available at: www.sea-distances.org/ (10.2014).
 19. SeaRates (2005). Distance map. Available at: www.searates.com/reference/portdistance/ (12.2014).
 20. Wergeland, T. (2012). Ferry passenger markets. [In:] W.K. Talley (ed.), The Blackwell Companion to Maritime Economics (pp. 161-183). Blackwell Publishing Ltd.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.124-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu