BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moroz Mirosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Tempo wzrostu sektora handlu internetowego w Polsce w latach 2010-2016 : analiza porównawcza
Rate of Growth of the e-Commerce Sector in Poland in Years 2010-2016 : Comparative Analysis
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 4, cz. 1, s. 195-212, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - świat technologii i integracji procesowej
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Rozwój handlu, Analiza porównawcza
e-commerce, Trade development, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem postawionym przed artykułem jest weryfikacja pozytywnego stanu sektora e-commerce w Polsce poprzez analizę dynamiki liczby firm w sektorze handlu internetowego, handlu tradycyjnego oraz ogółu wszystkich zarejestrowanych firm, jak również analizę korelacji miedzy zmianą liczby przedsiębiorstw w sektorze e-commerce a szacowaną dynamiką wzrostu obrotów handlu internetowego. Tak skonstruowany cel odnosi się do badań o charakterze replikacyjnym.
Metody badawcze zastosowane w opracowaniu obejmują krytyczną analizę dokumentacji oraz metody analizy statystycznej. Krytyczna analiza dokumentacji dotyczy przeglądu literatury przedmiotu (e-commerce, przedsiębiorczość). Wśród zastosowanych metod analizy statystycznej znalazły się metody statystyki opisowej, analizy dynamiki zjawisk oraz analizy związków. Na koniec warto nadmienić, iż przedmiotem badań jest detaliczny handel internetowym (B2C), a więc odbywający się między przedsiębiorstwami a klientem detalicznym. (fragment tekstu)

The business sector of e-commerce is being shown as one of the most dynamic in the economy. The author decided to verify this positive image of the e-commerce sector in Poland by analyzing statistical data on the change in the number of enterprises in the years 2010-2016.
The aim of the paper is to verify the positive state of e-commerce sector in Poland by analyzing the dynamics of the number of companies in the e-commerce sector, traditional trade and the total number of all registered companies, as well as an analysis of the correlation between the change in the number of companies in the sector of e-commerce and the estimated growth rate of turnover of e-commerce businesses.
Conducted analyses confirmed that the e-commerce sector was very dynamic. For the analyzed sector mid-term rate of change in years 2010-2016 is taking out +2.41%, towards +0.28% for all enterprises and +0.045% for the traditional trade. The correlation analysis also indicated a strong relationship between the dynamics of growth companies and the turnover volume. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amit R., Zott C. (2001), Value creation in e-business, "Strategic Management Journal", Vol. 22(6/7).
 2. Golatowski A. (2016), Rynek e-commerce w Polsce - specyfika, trendy, praca, "Rzeczpospolita" [online], http://www.rp.pl/Biznes/160619670-RYNEK-E-COMMERCE-W-POLSCE--specyfika- trendy-praca.html#ap-1, dostęp: 15 marca 2017.
 3. Grzechowiak M. i in. (2010), Internet 2k10, [online], http://files.idg.pl/news/Raport_Internet_2k10.zip, dostęp: 15 marca 2017.
 4. GUS (2017), REGON Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
 5. GUS (2016), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. wyniki badań statystycznych z lat 2012-2016 [online], http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/1/10/1/ spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_2012-2016.pdf, dostęp: 15 marca 2017.
 6. Falk M., Hagsten E. (2015), E-commerce trends and impacts across Europe, "International Journal of Production Economics", Vol. 170.
 7. Ho S.C., Kauffman R.J., Liang T.P. (2007), A growth theory perspective on B2C e-commerce growth in Europe: An exploratory study, "Electronic Commerce Research and Applications", Vol. 6(3).
 8. Koncentracja będzie wzrastać w segmencie convenience i supermarketów proximity (2016), [online], http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/koncentracja-bedzie-wzrastac-w-segmencie-convenience-i-supermarketow-proximity,136639.html, dostęp: 15 marca 2017.
 9. Moroz M., Fura B. (2016), Prognozowanie poziomu nasycenia e-biznesu w Polsce pod względem liczby przedsiębiorstw w sektorze, "e-mentor", z. 3 (65).
 10. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (1994), Statystyka. materiały do ćwiczeń, Wyd. BB Książka Ekonomiczna, Wrocław.
 11. Porter M.E. (1999), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 12. Ramcharran H. (2013), E-commerce growth and the changing structure of the retail sales industry, "International Journal of E-Business Research", Vol. 9(2).
 13. Rynkiewicz M. (2014), Polski e-commerce powoli przechodzi do mobile [w:] B. Dwornik, Raport e-commerce 2014, http://interaktywnie.com/download/95-e-commerce-2014, dostęp: 15 marca 2017.
 14. Szymański G. (2013), Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 15. Turban E., Kin D., Le J.K. i in. (2015), Electronic commerce: A managerial and social networks perspective, Springer Publishing House, New York.
 16. Verhoef P.C., Kannan P.K., Inman J.J. (2015), From multi-channel retailing to omni-channel retailing: introduction to the special issue on multi-channel retailing, "Journal of retailing", Vol. 91(2).
 17. Wartość rynku e-handlu w Polsce przekroczy 27 miliardów zł w 2014 roku (2014), eKomercyjnie.pl [online], http://www.ekomercyjnie.pl/wartosc-rynku-e-handlu-w-polsce-przekroczy-27-miliardow- zl-w-2014-roku/, dostęp: 15 marca 2017.
 18. Wyszyński M. (2016), Barometr e-commerce, http://nowymarketing.pl/a/8106,barometr-e- -commerce-2016, dostęp: 15 marca 2017.
 19. Zhu K., Kraemer K.L. (2005), Post-adoption variations in usage and value of e-business by organizations: cross-country evidence from the retail industry, "Information systems research", Vol. 16(1).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu