BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaplewski Roman (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rynek usług pocztowych w warunkach rozwoju komunikacji elektronicznej
Postal Services Market under the Development of Electronic Communications
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 39-47, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Elektroniczne kanały dystrybucji, Rynek usług pocztowych
Electronic distribution channels, Postal services market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój komunikacji elektronicznej silnie wpływa m.in. na RUP, w tym zwłaszcza na spadek popytu na tradycyjne adresowane przesyłki listowe.W tych uwarunkowaniach w żywotnym interesie operatorów pocztowych leży podejmowanie profesjonalnego świadczenia listów elektronicznych i równoczesne silne angażowanie się w dynamicznie rosnący segment logistyczny, w tym zwłaszcza obsługę rosnących strumieni indywidualnych przesyłek paczkowych i kurierskich, związanych z rozwojem e-commerce.(abstrakt autora)

The development of electronic communication strongly influences, among others, the market for postal services, including in particular a decline in demand for traditional letters. In these conditions the vital interest of the postal operators is to take a profes-sional provision of electronic letters and, at the same time, a strong engagement in fast growing segment of logistics, including in particular the support of the growing streams of individual and courier parcels related with the development of e-commerce.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung (18 Ausschuss) gemaess Paragraf 56a der Geschaeftsordnung. Postdienste und moderne Informations- und Kommunikationstechnologien. Deutscher Bundestag. Drucksache 18/582, 18.02.2014.
  2. Boston Consulting Group. Prezentowane za: Post.at - Die Post bringt allen was, https://post.at/gb2009/Postmarkt_Europa.php [dostęp 12.12.2015].
  3. Budziewicz-Guźlecka A. (2013), Informacja i wiedza czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 762, Ekonomiczne Proble-my Usług nr 104: Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, Szczecin.
  4. Czaplewski M. (2010), Możliwości i korzyści z wykorzystania Internetu w kontaktach firm ubezpieczeniowych z klientami, w: Marketing przyszłości. Trendy. strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, red. Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec, Leszek Gracz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  5. Dieke A., Kortem M., Needham P., Thiele S., Winkelmann M., Wachstumsorientierte Postpolitik. Langfassung, WIK-Consult/ ITA Consulting, Bad Honnef, 28 Januar 2014.
  6. Drb-Kurowska A. (2007), Proces liberalizacji rynku usług pocztowych w świetle regulacji Unii Europejskiej, "Informacja Pocztowa" nr 5.
  7. Focus on the future Building a New compelling position for posts, International Post Corporation/Boston Consulting Group, Bruessel 2012.
  8. "Poczta Polska". Prezentowane za: "Puls Biznesu" 24.03.2015.
  9. Poczta Polska" nr 7/8, 16.08.2015.
  10. "Puls Biznesu" 13.10.2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu