BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drobiazgiewicz Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Elektroniczny punkt kontaktowy dla biznesu - istota i funkcje
Electronic Contact Point for Business - Nature and Functions
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 49-56, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
e-administracja, Internet
e-government, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł ukazuje istotę oraz funkcje elektronicznych punktów kontaktowych dla biznesu jako narzędzia, które może usprawnić realizacje procedur związanych z zakładaniem, prowadzeniem oraz zamykaniem działalności gospodarczej. Wprowadzenie pojedynczych punktów kontaktowych zostało zainicjowane Dyrektywą 2006/123/WE, zwaną dyrektywą usługową.(abstrakt autora)(abstrakt autora)

This article reveals the essence and functions of electronic contact points for business as a tool that can improve the implementation of the procedures involved in setting up, running and closing a business. The introduction of single contact points were initiated by Directive 2006/123/EC known as the Services Directive.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budziewicz-Guźlecka A. (2008), Rozwój usług e-government w Polsce, w: Technologie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym '07, red. J. Gołuchowski, A. Frąckiewicz-Wronka, Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
  2. M. (2010), Możliwości i korzyści z wykorzystania Internetu w kontaktach firm ubezpieczeniowych z klientami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, red. G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  3. Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz. Urz. UE L 376/36 z dnia 27 grudnia 2006 r.
  4. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r., GUS 2015
  5. The Performance of the Points of Single Contact - an assessment against the PSC Charter, http://ec.europa.eu/ [dostęp 10.01.2015].
  6. United Nations E-Government Survey 2014, E-Government for the Future We Want, United Nations, http://www.unpan.org/e-government [dostęp 15.01.2016].
  7. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 2010, nr 47, poz. 278.
  8. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2013, poz. 672 z późn. zm.
  9. http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/ [dostęp 15.01.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu