BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzeń-Mitka Iwona (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Internet jako źródło informacji na rynku nieruchomości
Internet as an Information Source on the Real Estate Market
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 57-67, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Informacja, Internet, Rynek nieruchomości
Information, Internet, Real estate market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Internet bezdyskusyjnie stanowi szczególne źródło informacji o współczesnym świecie. Często stanowi pierwsze źródło pozyskania informacji o różnorodnych zagadnieniach. Celem artykułu jest wskazanie miejsca Internetu w podejmowaniu decyzji na rynku nieruchomości. Zaprezentowane rozważania są wynikiem zarówno poszukiwań literaturowych, jak i badań własnych na temat roli Internetu w pozyskiwaniu informacji na temat rynku nieruchomości mieszkaniowych.(abstrakt autora)

The Internet is a special source of information about the modern world. Often, it is the first source of information about a variety of issues (also on the real estate market). The aim of this article is to indicate the role of the Internet in decision-making process on the real estate market, especially housing market. Presented considerations are the result of literature review and own study on the Internet role as a source of information on the housing market.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzezicka J., Wiśniewski R. (2013), Ekonomia behawioralna a rynek nieruchomości - teoria i praktyka, "Psychologia Ekonomiczna", nr 3, s. 6-19.
 2. Brzezicka J., Wiśniewski R. (2014), Wybrane postawy uczestników rynku wobec braków informacyjnych na rynku nieruchomości, "Ekonomia XXI Wieku", 2, s. 106-121.
 3. Gorzeń-Mitka I. (2007), Ryzyko w eksporcie, KeyText, Warszawa.
 4. Home Buyer and Seller Generational Trends (2015), National Association of REALTORS®, http://www.realtor.org [dostęp 15.01.2016].
 5. Kucharska-Stasiak E. (2006), Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, nr 14 (1), s. 109-122.
 6. Lemańska-Majdzik A. (2015), Selected Elements of Marketing Mix in the Operation Services Companies on the Real Estate Market - Results of Own Studies, International Conference Hradec Economic Days 2015, Economic Development and Management of Regions, Hradec Kralove, 3-4 February 2015, Peer-Reviewed Conference Proceed-ings, Vol. 4, Gaudeamus, Hradec Kralove, s. 339-345.
 7. Okręglicka M. (2011), Wpływ czynników popytowych na rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce po kryzysie, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 25, s. 361-374.
 8. Razewicz A., Wiśniewski R. (2011). Niepewność rynku nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19 (1), s. 47-59.
 9. Samuelson W.F., Marks S.G. (1998), Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa.
 10. Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1994), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (UGN), DzU 1997, nr 115, poz. 741 z późn. zm.
 12. http://gisplay.pl/gis/krajowy-system-informacji-przestrzennej/systemy-informacji-przestrzennej.html [dostęp 15.01.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu