BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźbik Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Sport jako platforma komunikacyjna w społeczeństwie informacyjnym
Sport as a communication platform in the information society
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 91-100, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Sport, Media społecznościowe, Internet
Information society, Sport, Social media, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie sportu jako tej dyscypliny życia społecznego, która staje się doskonałą platformą komunikacyjną w społeczeństwie, które dzisiaj określane jest mianem społeczeństwa informacyjnego. Współistnienie w ramach świata cyfrowego fanów - e-kibiców i pozostałych uczestników rynku sportu zmusza do poszukiwania nowych form komunikacyjnych, niezbędnych do realizacji zamierzonych celów wszystkich zainteresowanych stron, a także budowania trwałych więzi. Tradycyjne formy komunikacji w obecnych warunkach stały się bowiem niewystarczające.(abstrakt autora)

The aim of the article is to show how Sport becomes an excellent communication platform in the information society. New virtual world conditions force the search for new forms of communication, because existing forms are no longer sufficient.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baranowska-Skimina A. (2014), Nie ma sportu bez Facebooka?, http://www.egospodarka.pl/117693,Nie-ma-sportu-bez-Facebooka,1,93,1.html [dostęp 19.01.2016)
 2. Boowski W. (2014), Prawda o fanach - badania, McCann Truth Central, http://www.egospodarka.pl/117693,Nie-ma-sportu-bez-Facebooka,1,93,1.html [dostęp 19.01.2016].
 3. Coates J.F. (1995), Komunikacja w biznesie w trzecim tysiącleciu, Transformacje, nr 1-2.
 4. Douglas L., (2012), The Importance of 'Big Data': A Definition, www.gartner.com [dostęp 18.01.2016].
 5. Gibson M. (2010), Tracking Facebook Friendships Creates a Stunning Global Map, Time, 14.10.2010, http://newsfeed.time.com/2010/12/14/tracking-facebook-friendships-creates-a-stunning-global-map/#ixzz18HuBaV8g [dostęp 19.01.2015].
 6. Golka M. (2005), Czym jest społeczeństwo informacyjne, "Ruch Prawniczy, Ekono-miczny i Socjologiczny", rok LXVII, zeszyt 4.
 7. Greenwell T.Ch, Danzey-Bussell L.A., Shonk D.J. (2014), Managing Sport Events, Human Kinetics, Champaign.
 8. Hanarz J. (2007), Rynek: PR organizacji sportowej, Marketing w praktyce 8/2007, http://marketing.org.pl/archiwum/index.php/go=2/act=2/aid=m46a8ab9134056 [dostęp 19.01.2016].
 9. Kowalewska I. (2015), Badanie IAB Polska. E-Konsumenci, cz. VIII: Sport i turystyka, Consumer Journey Online, IAB Polska, kwiecień.
 10. Kuźbik P. (2013), Social media and the development of corporate social responsibility in sports organization, w: CSR Trends. Beyond Business as Usual, red. J. Reichel, Wyd. CSR Impact, Łódź.
 11. Mullin B.J. (2000), Characteristics of Sport Marketing, w: Successful Sport Management, ed. H. Appenzeller, G. Lewis, Carolina Academic Press, Durham.
 12. Nowak J. (2005), Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje, w: Społeczeństwo informacyjne 2005, red. G. Bliźniuk, J. Nowak, Wyd. PTI, Katowice.
 13. Roszkowska-Śliż M. (2012), CSR 2.0, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach Web 2.0, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, red. P. Płoszajski, Wyd. OpenLinks, Warszawa.
 14. Tapscott D. (2009), Grown Up Digital: How The Net Generation is Changing Your World, McGraw-Hill,
 15. Waśkowski Z. (2015), Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie kształtowania strategii marketingowej organizacji sportowych, Polityki Europejskie. Finanse i Marketing, nr 13 (62).
 16. Wilk A.M. (2000), Państwo w dobie społeczeństwa informacyjnego - perspektywa strategicznych zmian, w: Internet 2000. Prawo - ekonomia - kultura, red. R. Skubisz, Lublin.
 17. Wojtoń M. (2013), Sport jako element kultury popularnej, w: Sport w mediach, red. M. Jarosz, P. Drzewiecki, P. Płatek, Wyd. Elipsa, Warszawa.
 18. www.pl.wikipedia.org [dostęp 18.01.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu