BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antonowicz Mirosław (Akademia Leona Koźmińskiego; Centrum Badawcze Logistyki i Zakupów ALK), Gonsior Tomasz (OPTIBUY; Centrum Badawcze Logistyki i Zakupów ALK)
Tytuł
Współczesne zakupy w obliczu nowoczesnych technologii e-biznesowych
Modern Procurement in the Face of Modern e-Business Technologies
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 4, cz. 1, s. 213-226, rys., bibliogr. 24 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - świat technologii i integracji procesowej
Słowa kluczowe
Zakup, Innowacyjność przedsiębiorstw, Łańcuch dostaw
Purchasing, Enterprise innovation, Supply chain
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie roli nowych rozwiązań technologicznych, np. technologii e-procurement czy koncepcji przemysłu 4.0, i ich potencjalnego wpływu na funkcje zakupów w przedsiębiorstwach. Tezy artykułu potwierdzają wyniki badań. (fragment tekstu)

The new philosophy of management, assigning a strategic role to building a competitive advantage, value or profitability is gaining an increasing importance. This is the result of the evolution of the current business environment, which has a significant influence on procurement as well. In this situation, purchasing decisions require: new knowledge and skills, new technologies and innovation. In their study, the authors pay attention to these new trends, including new concepts and technologies in the context of their role and impact on the function of purchasing. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonowicz M. (2014), Wymiary innowacyjności łańcucha dostaw [w:] M. Ilnicki, Z. Nowakowski (red), Bezpieczeństwo, gospodarka, geopolityka. Wybrane Problemy, TWP, Warszawa.
 2. Aslanbas M. (2017), Emporias Studie Beschaffung 4.0 - Bedeutung und zukunftige Herausforderungen der logistischen Lieferantenintegration [online], https://www.emporias.de/news/emporias-studie-beschaffung-4-0-bedeutung-und-zukuenftige-herausforderungen-der-logistischen-lieferantenintegration/, dostęp: 25 lutego 2017.
 3. Bednarek T., Gałka P., Sieniła M., Walo D. (2016), Rola zakupów w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy, Materiał niepublikowany, ALK Warszawa.
 4. Bogaszewsky R., Mueller H. (2015), Elektronische Beschaffung 2015: Stand der Nutzung und Trends [online], http://www.cfsm.de/studien/elektronische-beschaffung/, dostęp: 3 marca 2017.
 5. Bogaszewsky R., Mueller H. (2016), Industrie 4.0: Wie veraendern sich die IT-Systeme in Einkauf und SCM?, [online], http://www.cfsm.de/fileadmin/Downloads/Studien/I40/Studie_Industrie_4_0_2016.pdf, dostęp: 1 marca 2017.
 6. Burton N. (2015), Procurement 2025: 10 Challenges that Will Transform Global Sourcing, [online], http://www.industryweek.com/procurement/procurement-2025-10-challenges-will-transform-global-sourcing; dostęp: 25.02.2017.
 7. Chapman R.L., Soosay C., Kandampully J. (2002), Innovation in logistic service and the New business model: a conceptual Framework, "Managing Service Quality", Vol. 12(6).
 8. Chitty Ph. (2012), The Great Global Reballancing, Viewpoitns, "The Capital Group Companies" Februray.
 9. Hermann M., Pentek T., Otto B. (2015), Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review, "Working Paper" No. 01, Technische Universitat Dortmund Fakultat Maschinenbau Audi Stiftungslehrstuhl [online] http://www.snom.mb.tu-dortmund.de/cms/de/forschung/ Arbeitsberichte/Design-Principles-for-Industrie-4_0-Scenarios.pdf, dostęp: 25 lutego 2017.
 10. Jadczak A. (2016), Przemysł 4.0: cyfrowa rewolucja zrewolucjionizuje przemysł, [online], http://itwiz.pl/przemysl-400-cyfrowa-transformacja-zrewolucjonizuje-pezemysl/, dostęp: 16.02.2017.
 11. Kleemann F.C., Glas A.H. (2015), Industrie 4.0 Smart Procurement & Supply Management: Auswertung Experteninterviews [online], https://www.bme.de/fileadmin/_horusdam/3696-SPSM_4.0_Auswertung_Interviews_BIP.pdf , dostęp: 1.03.2017
 12. KPMG (2017), Procurement Innowation Challenge - jak kupować innowacje, kupując innowacyjnie, KPMG, Warszawa.
 13. Kruczek M., Przybylska E., Żebrucki Z. (2015), Znaczenie innowacji w zarządzaniu łańcuchem dostaw, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 78, nr kol. 1928, [online] http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z78/Kruczek, Przybylska, ebrucki 2.pdf; dostęp: 25 lutego 2017.
 14. Krzanowska P. (2017), Przemysł 4.0 - wpływ na zakupy, materiał niepublikowany, ALK.
 15. Ministerstwo Rozwoju (2017), Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z akceptacją rządu, https://www.mr.gov.pl/media/34298/SOR_2017_maly_internet_14072017_wstepPMM. pdf [25 lutego 2017].
 16. Ratnicyn K. (2012), Innowacje: Recepta na rozwój polskich firm, "Harward Business Review Polska", nr 10.
 17. Rutkowski K. (2013), Zakupy w biznesie - potrzeba strategicznej reorientacji, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 4.
 18. Schwab K. (2017), The Fourth Industrial revolution: its meaning and how to respond, "FOCUS", February, The Chartered Institute of Logistics and Transport.
 19. Seary T. (2016), 5 Social Media Challenges for Procurement Professionals, CIPS [online] https://www.cips.org/Documents/Knowledge/Procurement-Topics-and-Skills/8-People-and-Skills/Social Media in Procurement/5 Social Media Challenges for Procurement Pros.pdf, dostęp: 25 lutego 2017.
 20. Spiller P., Reinecke N., Ungerman D. i in. (2014), Transforming Procurement to Achieve Competitive Advantage in the Coming Decade, [online] http://www.europeanbusinessreview.com/transforming-procurement-to-achieve-competitiveadvantage-in-the-coming-decade/; dostęp 25 lutego 2017.
 21. Stolle M. (2008), From Purchasing to Supply Management: A Study of the Benefits and Critical Factors of Evolution to Best Practice, Gabler, Wiesbaden.
 22. Vitasek K., Ledyard M., Manrodt K. (2011), Zaangażowany Outsorcing, MT Biznes, Warszawa.
 23. Wong A., Tjosvold D., Zhang P. (2005), Developing relationship in strategic alliances: Commitient to quality and cooperative interdependence, "Industrial Marketing Management", Vol. 34(7).
 24. Worldwide Semiannual 3D Printing Spending Guide (2016), IDS, XYZprinting.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu