BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
The evaluation of the digital competences of poland and polish enterprises in the concept of the multi-criteria measurement of digitization
Ocena cyfrowych kompetencji Polski i polskich przedsiębiorstw w koncepcji wielokryterialnego pomiaru cyfryzacji
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 109-117, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje, Pomiary, Umiejętności cyfrowe, Jednolity rynek cyfrowy
Competences, Measurement, Digital competences, Digital single market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano istotę i rolę cyfryzacji w rozwoju współczesnych gospodarek i społeczeństw. Idea rozwoju społeczeństwa i gospodarki cyfrowej w Unii Europejskiej i jej krajach członkowskich jest wspierana szeregiem dokumentów, wśród których wiodącą rolę pełnią: "Europejska Agenda Cyfrowa" i "The Digital Single Market Strategy". Oceny cyfrowych kompetencji polskiej gospodarki, w tym polskich przedsiębiorstw, na tle krajów Unii Europejskiej dokonano wykorzystując holistyczną metodologię DESI (Digital Economy and Society Index).(abstrakt autora)

The article presents the nature and role of digitization in the development of modern economies and societies. The idea of developing the digital society and economy in the European Union and its member states is supported by a number of documents, the most important being: the Digital Agenda for Europe and the Digital Single Market Strategy. We conducted the evaluation of the digital competences of the Polish economy, including Polish enterprises, in comparison with other EU countries using the holistic methodology DESI (Digital Economy and Society Index).(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A Digital Single Market Strategy for Europe, European Commission, COM(2015) 192 final, www.eur-lex.europa.eu [referred on 5.01.2016)
  2. Cyfrowa przyszłość Polski. Fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji. Raport, www.static.forbes.pl [referred on 5.01.2016].
  3. DESI 2015, Digital Economy and Society Index, European Commission, www.ec.europa.eu/digital-agenda/en/desi [referred on 7.01.2016].
  4. Europejska agenda cyfrowa. Raport - 2014, www.europa.eu/pol/index_pl.htm [refer-red on 7.01.2016].
  5. G., Romanowska M. (1996), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  6. Nosal Cz.S. (2001), Psychologia myślenia i działania menedżera, Wyd. Akade, Kraków.
  7. Stabryła A. (2011), Methods of aggregate assessment in project decision, Zeszyty Naukowe MWSE, Tarnów, nr 1 (17).
  8. Szapiro T. (1993), Co decyduje o decyzji, PWE, Warszawa.
  9. Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe, European Commission, COM(2012) 529 final, www.eur-lex.europa.eu [referred on 5.01.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu