BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Moszyński Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Przemiany systemów gospodarczych w perspektywie rynku pracy - przypadek Niemiec i Szwecji
Transformation of Economic Systems in The Labour Market Perspective - Germany and Sweden Compared
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 310, s. 42-52, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Reformy gospodarcze, Społeczna gospodarka rynkowa (SGR)
Labour market, Economic reforms, Social market economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel opracowania stanowi porównanie doświadczeń Niemiec i Szwecji w reformowaniu swoich systemów gospodarczych w odpowiedzi na stagnację gospodarczą lat 70. i 80. XX wieku. W obu krajach sfera rynku pracy odegrała kluczową rolę, choć przemiany miały odmienny charakter: w Niemczech podjęto trud przeprowadzenia głębokich reform pod hasłem zachowania modelu, a w Szwecji dążono do przywrócenia rozwiązań sprawdzonych w przeszłości. Z analizy płyną wnioski, że systemy gospodarcze oparte na kooperacji partnerów społecznych i ekonomicznych wykazują zdolność adaptacyjną oraz wciąż stanowią funkcjonalną alternatywę dla neoliberalnej koncepcji systemowej, opartej na rywalizacji aktorów i arbitralnie założonej wyższości potrzeb gospodarki nad potrzebami społecznymi.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this short study is to compare German and Swedish experiences with regard to the reforms implemented as a response to economic stagnation in 1970s and 1980s. Special attention is paid to the labour markets which played key role in the reforms, albeit differentiated in their nature. The main difference between the two cases is that the reforms in Germany were introduced in order to preserve the principles of social market economy, whereas in Sweden changes were supposed to restore the systemic solutions well-tried in the past. The conclusions of the paper suggest that economic systems based on the cooperation of social and economic parties do possess the capability to adjust to the changing economic environment and that they still represent a viable alternative to neoliberal concepts based on the rivalry of actors and the primacy of economic demands over social ones.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albert M. (1993), Capitalism against Capitalism, Wiley, New Jersey.
 2. Amable B. (2003), The Diversity of Modern Capitalism, Oxford University Press, Oxford.
 3. Bertelsmann Stiftung (2012), Index of Modern Social Market Economies, Heiden, Druck und Medien, Gütersloh.
 4. Calmfors L. (2013), Sweden - From Macroeconomic Failure to Macroeconomic Success [w:] M. Maguire, G. Wilson (eds.), Business and Government: Challenges and Prospects, Vol. IV, Routledge, London, s. 1641-1680.
 5. Esping-Andersen G. (1990), The Three World of Welfare Capitalism, Polity Press, Cambridge.
 6. Hall P., Soskice D. (2001), An Introduction to Varieties of Capitalism [w:] P. Hall, D. Soskice (eds.), Varieties of Capitalism, Oxford University Press, Oxford, s. 1-68.
 7. Marshall M. (1996), The Changing Face of Swedish Corporatism: The Disintegration of Consensus, "Journal of Economic Issues", Vol. 9, s. 843-858.
 8. Moszyński M. (2016), Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej - perspektywa rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 9. Mączyńska E., Pysz P. (red.) (2010), Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, PTE, Warszawa.
 10. Schön L. (2007), En modern svensk ekonomisk historia, SNS, Stockholm.
 11. Schröder G. (2003), Mut zum Frieden und Mut zur Veränderung, Deutscher Bundestag, Berlin.
 12. Thörnqvist Ch. (1999), The Decentralization of Industrial Relations: The Swedish Case in Comparative Perspective, "European Journal of Industrial Relations", Vol. 5/1.
 13. [www 1] www.scb.se (dostęp: 15.09.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu