BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur-Wierzbicka Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zdrowie publiczne jako element zrównoważonego rozwoju - analiza komparatywna. Polska na tle Unii Europejskiej
Public Health in The Context of Sustainable Development, Poland Compared with The Member States. A Comparative Analysis
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 310, s. 53-67, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zdrowie publiczne, Rozwój zrównoważony
Public health, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Strategia Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju wytycza kierunki długoterminowej wizji zrównoważonego rozwoju, w której takie elementy, jak rozwój gospodarczy, spójność społeczna oraz ochrona środowiska współfunkcjonują i wzajemnie się uzupełniają. Istotne miejsce w strategii zajmuje problematyka zdrowia publicznego. Celem artykułu jest ocena faktycznych postępów w dążeniu do zrównoważonego rozwoju w dziedzinie zdrowia publicznego Unii Europejskiej, a także Polski na przestrzeni kilku ostatnich lat.(abstrakt oryginalny)

Sustainable development is one of the foundations on which the European Union is based. Since more than 20 years, it has been also a primary principle in Poland's social and economic development. It may be measured thanks to a number of indicators. The public health issues are included in the sustainable development concept. It concerns both the social aspects as well as economic ones. The main objective of this paper is to discuss the issues of public health in the context of social sustainable development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bell S., Morse S. (1987), Sustainability Indicators. Measuring the Immeasurable, Earthscan, London.
  2. Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010.
  3. Investing in health - Commission staff working document, February 2013, Brussels, 20.02.2013, SWD (2013) 43 final.
  4. Odnowiona strategia UE dotycząca trwałego rozwoju, Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 26 czerwca 2006 rok, 10917/06.
  5. Pisano U. et al. (2011), Sustainable Development Governance and Policies in the Light of Major EU Policy Strategies and International Developments, ESDN Quarterly Report, No. 22, September 2011.
  6. Taking forward the Strategic Implementation Plan of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Brussels, 29.2.2012, COM(2012) 83 final.
  7. Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013, Commission of the European Communities, Brussels, 23.10.2007 COM(2007) 630 final.
  8. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 26.10.2012, C 326/122 - C 326/124.
  9. [www 1] http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp: 25.05.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu