BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jodko Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Demografia a przyszłość finansów publicznych w Polsce
Demography and The Future of Public Finance in Poland
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 310, s. 80-90, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, System emerytalny, Przemiany demograficzne
Public finance, Pension schemes, Demographic transformation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zachodzące na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat przemiany demograficzne stanowią istotne wyzwanie dla całej sfery życia społecznego. Stawia to również finanse publiczne w obliczu problemów wynikających ze zmniejszenia dzietności oraz wzrostu średniej długości życia. Społeczeństwo polskie, które jeszcze w latach 80. było względnie młode, teraz swą strukturą zaczyna przypominać "stare" społeczeństwa zachodnie. Taki stan rzeczy nie pozostanie bez wpływu na finanse publiczne. Dotyczy to przede wszystkim sfery ubezpieczeń społecznych - zwłaszcza emerytalnych i zdrowotnych. Dokonujące się zmiany wymagają wypracowania odpowiedniej strategii w szeroko rozumianej polityce społecznej. Polityka państwa musi jednocześnie stwarzać odpowiednie warunki dla wzmocnienia gospodarki, gdyż tylko wtedy będzie możliwe wygenerowanie odpowiednich środków, potrzebnych dla realizacji zobowiązań socjalnych.(abstrakt oryginalny)

Demographic changes within the last several decades pose a substantial challenge to the whole sphere of social life. Polish society, which in the 1980s was relatively young, currently starts to resemble the "old" western societies. This state of affairs shall have an impact on public finance. The ongoing changes call for preparation of an adequate strategy for the broadly understood social policy. The policy of the state shall also create appropriate conditions for the strengthening of the economy, as only under such circumstances there will be a possibility to raise adequate funds to settle social liabilities and commitments.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dzierżawski K. (2006), Krótki kurs ekonomii praktycznej, Zysk i S-ka, Poznań.
  2. Kołodziejski K. (2016), Ziemia obiecana, "Rzeczpospolita", 1-2 października.
  3. Lutz W., Skibekk V., Testa M.R. (2006), The Low-Fertility Trap Hypothesis: Forces that May Lead to Further Postponement and Fewer Births in Europe, Vienna Yearbook of Population Research, Vienna.
  4. Oręziak L. (2014), OFE katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Książka i Prasa, Warszawa.
  5. Peterson P.G. (2004/2005), Kształt przyszłości: starzenie się populacji świata w XXI wieku, "Międzynarodowy Przegląd Polityczny", nr 5(10).
  6. Szczęch A. (2013), Kształtowanie systemu emerytalnego w Polsce. Analiza istniejących rozwiązań i budowa systemu docelowego, rozprawa doktorska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
  7. Waligórska M., Kostrzewa Z., Potyra M., Rutkowska L. (2014), Prognoza ludności na lata 2014-2050, GUS, Warszawa.
  8. [www 1] blog.polskaiswiat.com/2013/o-fe-czyli-jak-zmarnowac-ludzkie-pieniadze (dostęp: 5.10.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu