BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Bernadeta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Dochód gwarantowany w kontekście wyzwań społeczno-gospodarczych państwa dobrobytu
Basic Income in The Context of Welfare States' Socio-Economic Challenges
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 310, s. 91-100, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Państwo opiekuńcze, Dobrobyt społeczny
Welfare state, Social welfare
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Welfare state to koncepcja, zgodnie z którą państwo angażuje się nie tylko w sprawy opieki i pomocy społecznej, ale też w szeroki zakres spraw dotyczących dobrobytu swoich obywateli. Welfare state stanowi ważny i cenny element tradycyjnego państwa narodowego w UE, ale zmiany zachodzące w globalnej gospodarce wymuszają rewizję jego założeń oraz rozwiązań. W artykule omówiono najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoją obecnie państwa dobrobytu i zaprezentowano koncepcję dochodu gwarantowanego (Basic Income Guarantee - BIG) jako propozycję ideologicznej oraz systemowej zmiany społeczno-ekonomicznej.(abstrakt oryginalny)

Welfare state is a concept according to which the state is involved not only in the matter of care and social assistance of its citizens, but also in a wide range of issues concerning their well-being. The welfare state is an important and valuable element of the european countries, but due to the accelerating rate of socio-economic changes, the new questions have arisen - first one about the validity of assumptions from the midtwentieth century and the second - about the effectiveness of the welfare state. The article discusses the main challenges facing the welfare state and presents the concept of a guaranteed income (Basic Income Guarantee - BIG), a proposal which can change its ideology.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alternatywne marzenie, wywiad z J. Rifkinem, "Forum", 22.11.2004.
 2. Balcerzak-Paradowska B. (2004), Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, IPiSS, Warszawa.
 3. CenEA (2016), Estimating Labour Supply Response to the Introduction of the Family 500+ Programme, "Working Paper Series", No. 1.
 4. Europejska Agencja Środowiska (2015), Środowisko Europy 2015, stan i prognozy, Kopenhaga.
 5. EKES (2016), Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zwalczania ubóstwa (2016/C 133/03).
 6. Finland to Consider Introducing Universal Basic Income in 2017, "Independent", 1.04.2016.
 7. Fitzpatrick T. (1999), Freedom and Security. An Introduction to the Basic Income Debate, Macmillan, London.
 8. Forget E. (2008), The Town with no Poverty: A History of the North American Guaranteed Annual Income Social Experiments, http://www.livableincome.org/rMMEForget08. pdf (dostęp: 20.08.2016).
 9. Giddens A. (2009), Europa w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Johnson N. (2000), Problems for the Mixed Economy of Welfare [w:] R. Goodin, D. Mitchell (eds.), The Foundations of the welfare state, Berghahn Books, Cheltenham.
 11. Murray C. (2006), In Our Hands: A Plan to Replace the Welfare State, The American Enterprise Institute, Washington DC.
 12. Offe C. (1996), Modernity and the State. East, West, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
 13. Piketty T. (2015), Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 14. Szarfenberg R. (2004), Minimalny dochód gwarantowany a polski system zabezpieczenia socjalnego, "Polityka Społeczna", nr 11-12.
 15. Van Parijs P. (1992), Arguing for Basic Income: Ethical Foundations for a Radical Reform Paperback, Verso, New York.
 16. [www 1] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_at_risk_of_ poverty_or_social_exclusion (dostęp: 10.09.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu