BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gasz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Idea podatku ujednoliconego - nowy paradygmat w sferze opodatkowania dochodów osób fizycznych
Harmonised Tax Idea - New Paradigm in The Area Of Income Tax of Individuals
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 310, s. 116-127, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy od osób fizycznych, System podatkowy
Individual income tax, Tax system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Projektowane w 2016 r. zmiany w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych, których istotą miało być wprowadzenie tzw. podatku ujednoliconego, oznaczać miały nową jakość w polskim systemie podatkowym. Dotychczasowy model opodatkowania zastąpiony miał zostać nowym, w którym podatnik płacić będzie jedną daninę, która następnie będzie rozdysponowana do instytucji docelowych. Wśród przesłanek nowych regulacji wymieniano potrzebę uproszczenia i uszczelnienia systemu podatkowego, jak również redukcję zjawiska optymalizacji podatkowej oraz zmniejszenie obciążeń podatkowych najmniej zarabiających. Celem artykułu jest próba oceny prezentowanych założeń nowego rozwiązania podatkowego w kontekście aktualnie obowiązujących regulacji. W artykule zastosowano metodę analizy deskryptywnej oraz analizy krytycznej.(abstrakt oryginalny)

Projected in 2016 changes in income tax from individuals, whose essence was the introduction of the so-called tax uniform, took to mean a new quality in the Polish tax system. The current model of taxation had to be replaced with the new, in which the taxpayer will be paying a tribute, which will then be distributed to the institutions of the target. Among the reasons the new regulations mentioned the need to simplify the tax system and seals, as well as the reduction of the phenomenon of tax optimization and the reduction of tax burden on low income earners. The article attempts to assess the assumptions presented a new solution of the tax in the context of the current regulations. The article used the method of descriptive analysis and critical analysis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gajl N. (1992), Teorie podatkowe w świecie, PWN, Warszawa.
 2. Ickiewicz J. (2009), Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 3. Gomułowicz A., Małecki J. (2010), Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa.
 4. Ministerstwo Finansów (2015), Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r., Departament Podatków Dochodowych, Warszawa, http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5008832/Informacja (dostęp: 7.10.2016).
 5. Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczyński T. (red.) (2004), Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Difin, Warszawa.
 6. Polityka Insight (2016), Jak naprawić klin podatkowy w Polsce. Analiza możliwości konsolidacji podatków dochodowych i składek na ubezpieczenia społeczne pod kątem wzrostu zatrudnienia, Warszawa.
 7. Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa.
 8. Ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016, poz. 1926, tom 1.
 9. Trybunał Konstytucyjny (2015), Orzeczenie z dnia 28 października 2015 r., sygn. K 12/14.
 10. [www 1] http://www.rp.pl/Prawo-w-firmie/307319975-Jednolity-podatek-PIT-ZUS-i-NFZ -to-dobra-zmiana.html (dostęp: 6.10.2016).
 11. [www 2] http://biznes.onet.pl/podatki/wiadomosci/jednolity-podatek-wyzsza-kwota-rewo lucja-podatkowa-wedlug-pis/ws19jd (dostęp: 6.10.2016).
 12. [www 3] http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306139898-Jednolita-danina-moze-pomoc -malym-firmom-ale-bedzie-miala-takze-niekorzystne-skutki.html (dostęp: 7.10.2016).
 13. [www 4] http://biznes.interia.pl/podatki/news/1-stycznia-2017-r-zacznie-dzialac-krajowaadministracja, 2338445,4211 (dostęp: 8.10.2016).
 14. [www 5] http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kon trolny (dostęp: 7.10.2016).
 15. [www 6] http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/jednolity-podatek-od- 2018-roku,135,0,2092935.html (dostęp: 7.10.2016).
 16. [www 7] http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5018335/zaleglosci_06_2015. pdf (dostęp: 5.10.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu