BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewska-Turzyńska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Technologia w komunikacji wewnątrzorganizacyjnej przedsiębiorstw handlowych - wyniki badań
The Technology in Inter-Organizational Communication of Trade Companies - the Research Report
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 4, cz. 1, s. 295-304, rys., bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - świat technologii i integracji procesowej
Słowa kluczowe
Komunikowanie wewnętrzne, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Handel
Internal communication, Communication in organisation, Trade
Uwagi
summ., Artykuł powstał jako wynik badań statutowych Katedry Zarządzania w ramach zadania badawczego numer KZ/2/S/NB/2015 przy wykorzystaniu elementów wyników badań przeprowadzonych w projekcie Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/09/B/HS4/02722.
Abstrakt
W kontekście rozmaitych możliwości komunikowania się - zarówno w sposób bezpośredni "twarzą w twarz", jak i przy użyciu technologii - powstaje pytanie o ich rzeczywiste użycie w komunikacji wewnątrzorganizacyjnej polskich przedsiębiorstw. Stąd celem opracowania jest określenie poziomu wykorzystania bezpośredniego i pośredniego kanału komunikacji w polskich organizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji handlowych. Wydaje się bowiem, że komunikacyjne nowinki techniczne w sposób szczególny znalazły swoje miejsce w handlu w kontaktach z klientami. Powstają pytanie, czy podobnie dzieje się w komunikacji wewnątrzorganizacyjnej, czy pewne przyzwyczajenie, upodobania wypracowane w kontakcie z klientem są przenoszone do komunikacji ze współpracownikami oraz do komunikacji przełożony-podwładny? W artykule podjęto się udzielenia odpowiedzi na tak postawione pytania, poprzez wyniki przeprowadzonych reprezentatywnych badań ankietowych (zakrojonych na szerszą skalę niż niniejsze opracowanie) [por. Zalewska-Turzyńska, 2012, s.141-160; 2016]. (fragment tekstu)

Internal communication is one of the most dominant and important activities within the organization, it takes place on many levels, from the interpersonal to the organization. However, the patterns of communication in the organization are constantly changing due to changes in the structure of organization and technology, which is based on the Internet. In this context (various possibilities of communication), the question of their actual use in organizational communication of Polish companies arises. Hence, the purpose of the study is to determine the level of use of direct and indirect channels of communication in Polish organizations, with the particular emphasis on trade organizations. It appears that communication technical innovations in particular have found their place in dealing with customers in the trade sector. To achieve the goal, the method of survey was used. It was conducted in two stages on a representative sample of the research. Medium and large enterprises in Poland were questioned. Therefore, obtained results allow to draw general conclusions for Polish enterprises as well as for the trading sector of Polish companies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cutlip S.M., Center A.H., Broom G.M. (2006), Effective public relations, (9th Ed.), Pearson Prentice Hall, UpperSaddle River.
 2. D'Aprix R. (2006), Throwing rocks at the corporate rhinoceros: The challenges of employee engagement [w:] T.L. Gillis (ed.), The IABC handbook of organizational communication, Jossey-Bass, San Francisco.
 3. D'Aprix R. (1996), Communicating for change: Connecting the workplace with the marketplace, Jossey-Bass, San Francisco.
 4. Deetz S.A., Tracy S.J., Simpson J.L. (2000), Leading organizations through transition: Communication and cultural change, Sage Publications, Thousand Oaks.
 5. Eyrich N., Padman M.L., Sweetser K.D. (2008), PR practitioners' use of social media tools and communication technology, "Public Relations Review", 34.
 6. Harris T.E., Nelson M.D. (2008), Applied organizational communication: Theory and practice in a global environment, Lawrence Erlbaum, New York.
 7. Jones E., Watson B., Gardner J. i in. (2004), Organizational communication: Challenges for the new century, "Journal of Communication", 54(4).
 8. Kennan W.R., Hazleton V. (2006), Internal public relations, social capital, and the role of effective organizational communication [w:] C.H. Botan, V. Hazleton (eds.), Public relations theory II, Lawrence Erlbaum, Mahwah.
 9. Kreps G.L. (1989), Reflexivity and internal public relations: The role of information in directing organizational development [w:] C.H. Botan, V. Hazleton, Public relations theory, Lawrence Erlbaum, Hillsdale.
 10. Lariscy R.W., Avery E.J., Sweetser K.D. i in. (2009), An examination of the role of online social media in journalists' source mix, "Public RelationsReview", 35.
 11. Leslie J. (1994), Mail bonding, [online] www.wired.com/wired/archive/2.03/e-mail_pr.html, dostęp: 20.01.2017.
 12. Porter L.V., Sweetser K.D., Chung D. (2009), The blogosphere and public relations: Investigating practitioners' roles and bloguse, "Journal of Communication Management", 13(3).
 13. Quirke B. (2002), Making the Connections: Using Internal Communication to Turn Strategy into Action, 2nd ed., Gower Publishing, Aldershot.
 14. Shockley-Zalabak P. (1995), Fundamentals of organizational communication: Knowledge, sensitivity, skills, values (3rd Ed.), Longman, New York.
 15. Welch M., Jackson P.R. (2007), Rethinking internal communication: a stakeholder approach, "Corporate Communications An International Journal", May 2007.
 16. Zalewska-Turzyńska M. (2012), Nowy wymiar komunikacji organizacyjnej [w:] K. Januszkiewicz (red.), Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 17. Zalewska-Turzyńska M. (2016), Wymiar komunikacja [w:] K. Januszkiewicz (red.), Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu