BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niklewicz-Pijaczyńska Małgorzata (Uniwersytet Wrocławski), Sobiecka Aldona (Polski Związek Głuchych)
Tytuł
Rola innowacji w neutralizacji nierówności społecznych na rynku pracy na przykładzie osób niedosłyszących
The Role of Innovation in The Neutralization of Social Inequality in Labor Market
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 310, s. 164-174, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Osoby niepełnosprawne, Jakość życia
Innovations, Disabled people, Quality of life
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest prezentacja rozwiązań technologicznych, stanowiących wsparcie dla osób niedosłyszących, chcących uczestniczyć w życiu zawodowym oraz ich oczekiwań wobec innowacji, które mogłyby ich dodatkowo w tym postanowieniu wzmocnić. Został on zrealizowany poprzez konfrontację potencjalnego i realnego rynku innowacji wprowadzanych z przeznaczeniem dla osób niedosłyszących. Pierwszy został określony w wyniku badań kwestionariuszowych przeprowadzonych na grupie osób niedosłyszących aktywnych zawodowo. Drugi poprzez identyfikację innowacji na podstawie wywiadu bezpośredniego wytypowanych firm oraz w oparciu o dane Urzędu Patentowego RP.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to present technological solutions, which support for the hearing impaired, who want to participate in working life as well as their expectations for innovation, which could further strengthen them in this decision. The aim has been realized through the confrontation of potential and real market innovations introduced with the purpose for the hearing impaired. The first was determined by questionnaire research conducted on a group of professionally active hearing impaired. The second through the identification of innovations based on direct interviews of selected companies, and based on the data of the Polish Patent Office.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gąciarz B., Bartkowski J. (2014), Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, "Niepełnosprawność", nr II (11).
  2. Golinowska S. (1994), Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa.
  3. Korporowicz W. (2011), Zdrowie jako kategoria społeczno-ekonomiczna, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, s. 71-87.
  4. Musgrave R.A. (1987), Merit Goods [w:] J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (eds.), The New Palgrave: A Dictionary of Economic, First Edition, t. 3, London, s. 452-453.
  5. Niklewicz-Pijaczyńska M., Sobiecka A. (2016), Aktywność wynalazcza w sektorze technologii związanej z niedosłuchem w konfrontacji z bodźcami popytowymi, w druku.
  6. Szyfter W. (red.) (2014), Dzieci z zaburzeniami słuchu - podróż integracji społecznej. Edukacja, Dolnośląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu "Sonorus", Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu