BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bolejko Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rozwarstwienie dochodowe w krajach wysoko rozwiniętych
Income Disparity in Highly Developed Countries
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 310, s. 175-190, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności płacowe, Współczynnik Giniego, Podatki, Nierówności dochodowe
Wage disparities, Gini coefficient, Taxes, Income inequalities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza poziomu współczynnika Giniego przed i po uwzględnieniu podatków oraz transferów, a także analiza wpływu podatków oraz transferów na poziom rozwarstwienia dochodowego w wybranych krajach OECD. Redystrybucja dochodów w analizowanych krajach w niejednakowym stopniu niweluje nierówności społeczne. Rozwarstwienie dochodowe w największym stopniu zostało zredukowane poprzez podatki i transfery socjalne w Irlandii, Finlandii i Belgii, zaś w najmniejszym stopniu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Islandii i Holandii. Od regulacji, przyjętych przepisów, polityki, a także charakteru systemu gospodarczego poszczególnego państwa zależy, czy rozwarstwienie dochodowe będzie niwelowane silniej czy słabiej.(abstrakt oryginalny)

This article presents an analysis of the Gini index before and after taxes and social transfers with the aim to study the impact of taxes and social transfers on the income disparity in some of the OECD countries. The main result of this analysis is that the redistribution of income in analyzed countries can minimize income inequalities. The income disparity in the period of 2008-2013 was minimized by the means of taxes and social transfer most efficiently in Ireland, Finland and Belgium and less efficiently in United States, Canada, Iceland and Netherlands. This paper concludes that the efficiency of minimization of the income disparity depends upon the government regulations, fiscal policies, as well as, the overall economic system of a particular country.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolejko J. (2015), Liberalizacja systemu gospodarczego a nierówności dochodowe i stabilność makroekonomiczna w krajach wysoko rozwiniętych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 210, s. 30.
 2. Jarosz M. (2010), Polacy równi i równiejsi, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, s. 204.
 3. Kurowska A. (2011), Dynamika nierówności dochodowych w Polsce na tle innych krajów - najważniejsze wnioski z badań i statystyk, "Analizy Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego", nr 2, s. 2.
 4. Nagaj R. (2013), Rola państwa w niwelowaniu nierówności dochodowych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 139.
 5. Nozick R. (2010), Anarchia, państwo, utopia, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 6. Panek T. (2008), Ubóstwo i nierówności: Dylematy pomiaru [w:] K. Jakóbik, A. Kula (red.), Statystyka społeczna - dokonania, szanse, perspektywy, t. 57, BWS, GUS, Warszawa.
 7. Rawls J. (1994), Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa.
 8. Sowell T. (2008), Fakty i mity w ekonomii, Fijorr Publishing Company, Warszawa.
 9. Zwiech P. (2013), Nierówności dochodowe w państwach europejskich - analiza przy wykorzystaniu współczynnika Giniego [w:] J. Czech-Rogosz, S. Swadźba (red.), Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty mikro- i mezoekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 92-93.
 10. Żuk P. (2010), Podziały klasowe i nierówności społeczne, Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa.
 11. [www 1] http://www.lisdatacenter.org (dostęp: 5.09.2016).
 12. [www 2] http://www.stats.oecd.org (dostęp: 5.09.2016).
 13. [www 3] https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm (dostęp: 5.09.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu